Shitja përmes Likuidimit - 18

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 18

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Njësia nr. 01: Kosovarja Minimarketi në Ulpianë - përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme neto prej përafërsisht 50 m², bodrumin me sipërfaqe neto prej përafërsisht 35 m² dhe tokën nën objekt me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 60 m². Lokali afarist gjendet në Rr. Nënë Tereza, në lagjjen Ulpiana, përballë Ben-Afit. (Depozita e ofertës €20,000)

Njësia nr. 02: Kosovarja Shitorja në Taukbahçe - përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme neto prej përafërsisht 53 m², bodrumin me sipërfaqe neto prej përafërsisht 37 m² dhe tokën nën objekt me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 44 m². Lokali afarist gjendet në Rr. Nazim Gafurri, në lagjjen Taukbahçe, rrugës për Gërmi. (Depozita e ofertës €20,000)

Njësia nr. 03: Kosovarja Shitorja në Podujevë - iu ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë lokalin afarist, me sipërfaqe të përgjithshme 70.8 m², si dhe bodrum se bashku me korridor prej përafërsisht 24.8 m², të gjitha së bashku me sipërfaqe prej 95.6 m², i cili gjendet në objektin banesor P+P+3 Rr. Zahir Pajaziti Podujevë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Industria e Bukes dhe e Embelsirave Kosovarja“ (PRN 001);
Fi.768/78: - NPPB “Agrokosova” OPIU “Zhitopromet” OTHPB Fabrika e Bukes dhe Embelsirave” Fushë Kosovë - SOUR
"Agrokosova" IPRO "Zhitopromet" OOUR "Fabrika Hleba i Kolaca" Kosovo Polje (ser. version) Fi-750/89:
- Ndërmarrja Shoqërore “Industria e Bukës dhe Embelsirave Kosovarja“ Fushë Kosovë
- Društveno preduzece “Industria e Bukës dhe e Ëmbëlsirave Kosovarja“ Fushë Kosovë
UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80014694 -SHA “Kosovarja“ Fushë Kosovë -DD ““Kosovarja “ Fushë Kosovë

Njësia nr. 04: IMF Kosova Shitorja nr.17 - përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 44.13 m² që gjendet në katin përdhes në një ndërtesë shumëkatëshe në lagjen Ulpianë, Prishtinë afër Fakultetit të Biznesit. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia nr. 05: IMF Kosova Shitorja nr.18 - përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 48.7 m² që gjendet në katin përdhes në një ndërtesë shumëkatëshe në lagjen Ulpianë, Prishtinë afër Fakultetit të Biznesit. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMF Kosova Fushë Kosovë (Fi-812/89) (PRN008);
Ndërmarrja Shoqërore “IMF Kosova”, Fushë Kosovë -SOE “Meat Factory”, Fushë Kosovë
Drustveno Preduzece “Fabrika Mesa sa Hladnjakom”, Kosovo Polje

Njësia nr. 06: Gërmia Supermarketi në Sllatinë - aseti, pjesë e kësaj shitje, është Supermarketi në Sllatinë me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 123 m² që gjendet në Fshatin Sllatinë Komuna e Fushë Kosovës. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia nr. 07: Gërmia Supermarketi në Bardh të Madh - aseti pjesë e kësaj shitjeje, është Supermarketi në Bardh të Madh me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 139 m² nga të cilat, lokali afarist dhe depo në sipërfaqe prej përafërsisht 121 m² dhe bodrumi ne sipërfaqe prej përafërsisht 18 m² që gjendet në Fshatin Bardh i Madh (ish Bellaqevc) Komuna e Fushë Kosovës. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia nr. 08: Gërmia Dyqani në Fushë Kosovë - i mundëson investitorit potencial të blej lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht , i cili gjendet në katin përdhese të një ndërtese banimi në qendër të Fushë Kosovës. (Depozita e ofertës €10,000)

Njësia nr. 09: Gërmia Depo nr.13 Prishtinë - përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 4208 m² (42 ari 8 m²) si dhe disa depo me sipërfaqe totale prej përafërsisht 1,233 m², të cilat gjenden te hekurudha në qendër të Prishtinës. Prona është mjaft atraktive për zhvillimin e bizneseve të ndryshme e në veçanti depozitimin e mallrave duke marr parasysh që gjendet afër hekurudhës. (Depozita e ofertës €20,000)

Njësia nr. 10: Gërmia Lokali Afarist nr. 80 Obiliq - përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 300 m², i cili gjendet në qendër të Obiliqit. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Gërmia“ Fi-676/89 (PRN 093);
D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi-417/93 UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214
- Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 12: NSH NBI Suhareka -Toka Bujqësore në Gelancë 4 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00087-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5196 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 13: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Gelancë 5 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00159-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 13397 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 14: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Gelancë 6 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00712-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14276 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH NBI Suhareka (PRZ006):
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 15: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Savrovë - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116037-00100, që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116037-00329-1 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 8165 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 16: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Savrovë 1 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116037-00100, që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116037-00400-0; P-72116037-00405-0;P-72116037-00410-0;P- 72116037-00605-0;P-72116037-00613-0 dhe P-72116037-00618-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 93504 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 17: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Savrovë 2 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116037-00100, që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116037-00501-1; P-72116037-00501-2 dhe P-72116037-00501-3 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 17204 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 18: NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sopijë 1 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116043-00174, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sopijë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116043-01520-0; P-72116043-01521-0;P-72116043-01522-0; P- 72116043-01523-0 dhe P-72116043-01524-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 126862 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 19: NSH NBI Rahoveci - Prona në Opterushë, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510056-00164, që ndodhet në Zonën Kadastrale Opterushë KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510056-00013-1, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 43629 m². (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 20: NSH NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 1 - Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510046-00120, që ndodhet në Zonën Kadastrale Hoqë e Vogël KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510046-00165-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 12216 m². (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia nr. 21: NSH NBI Rahoveci - Prona në Bërnjak, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510006-00008, që ndodhet në Zonën Kadastrale Bërnjak KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510006-00865-0, 00866-0, 00867-0, 00868-0, 00869-0, 00882-0, 00883-0, 00884 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 38372 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH NBI Rahoveci (PRZ011);
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989),
PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 22: NSH “Komuna” Prona në Sërbicën e Poshtme - ofron për shitje pronën, e cila në bazë të kontratës nr.2124 mbi bartjen e së drejtës së shfrytëzimit të patundshmërisë me kompensim e datës 19/05/1983 është pronë e NSH 'Komuna’, dhe përfshin vetëm sipërfaqen prej 18853 m² (1 ha 88 ari 53 m²) me numër të ngastrës kadastrale 635/1 dhe ndodhet në Zonën Kadastrale Sërbicë e Poshtme.
NJOFTIM: ZR AKP Prizren ka dërguar kërkesë zyrtare në ZKK-Prizren lidhur me bartjen administrative të pronës lëndë e kësaj oferte në emër të NSH-së, meqenëse prona e cila ofrohet për shitje ne ZKK Prizren momentalisht nuk figuron ne emër te NSH-se. Prona gjendet në fshatin Sërbicë e Poshtme , rajoni I Prizrenit. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Komuna Prizren (PRZ035);(i) Fi-589/89 (30/12/1989) DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi I
Gjykatës; Ekonomike në Gjakovë; (ii) Fi-6546/92(20/11/1992)

Njësia nr. 23: NSH TP Zhupa Recane - Shitorja nr.8 në Jabllanice - Shitorja nr.8 nëJabllanicë - ofron për shitje pronën/shitoren që është e regjistruar në Certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme, dhe Kopje të Planit, me numër të ngastrës kadastrale P-71813030-03246-0 që përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 283 m², prej të cilave 151 m² me kulturë jopjellore dhe 132 m² me kulturë shtëpi-ndërtesë. Sipas matjeve interne të AKP ndërtesa/shitorja pjesë e kësaj shitje është ndërtesë e tipit B+P (bodrum dhe përdhese) me sipërfaqe të përafërt prej 120 m² të bodrumit dhe sipërfaqe të përafërt prej 150 m² përdhese. Prona gjendet në Zonën Kadastrale Jabllanicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH TP Zhupa-Recane (PRZ043);
(I) TP za promet robe na veliko i malo “Sredacka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi-384/89);
(ii) Deonicarsko Drustvo “Sredacka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi-2096/95)

Njësia nr. 24: NSH IGK Ballkan – Shitorja në VES - Suharekë - ofron për shitje lokalin afarist/shitoren, e cila përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 39 m², dhe ndodhet në katin përdhes të ndërtesës shumëkatëshe afaristobanesore në “VES”, në rrugën Brigada 123 nr.118/1 në qendër të Suharekës, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht ka një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IGK Ballkan Suharekë (PRZ014);
(I) Fi-575/89 (30.12.1989) GHI/IGK Ballkan Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë;
(ii) Fi-6635/92 (27.12.1992) DD “Balkanbelt” Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë

Njësia 25: Ndërtesa e INTEGJ-it në Pozharan - ky tender ofron investitorëve potencial një mundësi të shkëlqyeshme për të blerë dy ndërtesa të ndërlidhura përdhes me sipërfaqe të përafërt prej 600 m², që së bashku me oborrin i cili e rrethon e përbëjnë sipërfaqen totale të përafërt prej 2350 m² (23 ari 50 m²). Vendndodhja e këtyre ndërtesave është në afërsi të qendrës së fshatit dhe si e tille është shumë e përshtatshme për zhvillimin e çdo aktiviteti afarist-biznesorë. (Depozita e ofertës €10,000)

Njësia 26: Ndërtesa e INTEGJ-it në Koretishtë - ky tender ofron investitorëve potencial një mundësi të shkëlqyeshme për të blerë një ndërtese përdhese me sipërfaqe të përafërt prej 370m², që së bashku me oborrin i cili e rrethon e përbëjnë sipërfaqen totale të përafërt prej 2405m² (24ari 05m²). Vendndodhja e kësaj ndërtese është në afërsi të qendrës së fshatit dhe si e tille është shumë e përshtatshme për zhvillimin e çdo aktiviteti afarist-biznesorë. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh Kombinati i Tekstilit “INTEGJ” Gjilan (GJI085);
DP Tekstilni Kombinat “INTEGJ” Gnjilane (Fi-1391/90)

Njësia 27: Ramadan Agushi Prona në Korbliq - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë e shkëlqyer për të blerë një pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth 181364 m² (18 ha 13 ari 64 m²) të tokës kryesisht malore, e përshtatshme për zhvillimin e blegtorisë dhe kultivimin e bimëve pyjore. Prona përbehet nga parcelat me nr. 84, 85, 86 dhe 87, sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL-70917050-00075, në zonën kadastrale Korbliq, Komuna e Kaçanikut në afërsi të kufirit të Kosovës me Maqedoninë. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia 28: Ramadan Agushi Prona në Soponicë - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë një sipërfaqe të tokës kryesisht bujqësore, e përshtatshme për kultivimin e bimëve te ndryshme bujqësore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth 5420 m² (54 ari 20 m²). Prona përbehet nga vetëm një parcelë me nr. 506/2, sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL-70917050-00102, që kufizohet me varrezat e fshatit në zonën kadastrale Soponicë, në afërsi të udhëkryqit të rrugëve Prishtinë-Shkup–Tetovë. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia 29: Ramadan Agushi Ndërtesa e Administratës, Kaçanik - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ndërtesën administrative tri katëshe (P+2), me sipërfaqe prej rreth 550 m² si dhe një depo të pakryer vetëm me mure rrethore me sipërfaqe prej rreth 500 m², që së bashku me oborrin përcjellës përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme rreth 4084 m² (40 ari 84 m²). Kjo pronë është e përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme afariste. Prona përbëhet nga dy parcela të quajtura “Arat e Lepencit” me nr. 561 dhe 562, sipas certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me numër UL- 70917050-00209, në zonën kadastrale Kaçanik, komuna e Kaçanikut. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi- numrat:
NSh Ramadan Agushi Kaçanik (GJI026);
D.P Ramadan Agushi Kacanik - Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši” Kacanik
Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši” Kacanik (Fi-1386/90)

Njësia 30: NSH IMB - Dyqani me ndërtim të përkohshëm te Bunari në Mitrovicë - Kjo shitje u ofron mundësi investitorëve potencial që të blejnë dyqanin me ndërtim të përkohshëm, që sipas Vendimit komunal për lejimin e ndërtimit është me sipërfaqe rreth 64, ndërsa pas matjeve në teren sipërfaqja neto brenda mureve është rreth 56.62, me vendndodhje në rrugën “Shemsi Ahmeti” në afërsi të Shkollës Fillore “Bedri Gjinaj” , lokalitet i njohur më parë si: Te Bunari. Dyqani është i përshtatshëm për qëllime tregtare. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB Mitrovicë (MIT001);
NSH IMB -Mitrovicë (“Ndërmarrja”); NSH IMB UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80106483;
Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94

Njësia 31: NSH TP “Zhupa”- Recane, Shitorja nr.7 në Llokvicë - Prona e regjistruar në Certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813045-01643-2 (F.P.nr.364) dhe Kopjes së Planit, që ndodhet në Zonën Kadastrale Llokvicë, me numër të ngastrës kadastrale 1643-2 me sipërfaqe të përgjithshme prej 104 m², me kulturë ndërtesë. Prona gjendet në fshatin Llokvicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia 32: NSH TP “Zhupa”- Recane, Shitorja nr.2 në Drajçiq - Prona e regjistruar në Certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813022-00985-0 (F.P.nr.347) dhe kopjen e planit, që ndodhet në Zonën Kadastrale Drajçiq, me numër të ngastrës kadastrale 985 me sipërfaqe të përgjithshme prej 199 m², prej të cilave 92 m² me kulturë shtëpi dhe 107 m² me kulturë oborr. Prona gjendet në fshatin Drajçiq, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH TP Zhupa-Recane (PRZ043);
(i) Trgovinsko Preduzece za promet robe na veliko i malo “Sredacka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi-384/89); (ii) Deonicarsko
Drustvo “Sredacka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi-2096/95)

Njësia nr. 33: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 3, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-00307-0, 00308-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5929 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO;
Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 34: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 4, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-00041-0, 00046-0, 00066-0, 00185-0, 00396-0, 00397-0, 00398-0, 00399-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19471 m².(Depozita e ofertës €2,000)

Njësia 35: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 5, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-00575-0, 00620-0, 00622-0, 00623-0, 00624-0, 00625-0, 00638-0, 00680-0, 00681-0, 00708 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 17022 m². (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia 36: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 6, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8-01792-0, 01818-0, 01835-0, 01836-0, 01842-0, 01846-0, 02272-0, 02273-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 15615m². (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia 37: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 7, Rahovec -
ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8-2361-0, 02362-0, 02370-0, 02371-0, 02372-0, 02395-0, 02396-0, 03321-0, 03322-0, 03323, 03329, 03330-0, 03331-0, 03332-0, 03333-0, 03336-0, 03337-0, 03363, 03364, 03365-0, 03366-0, 03367-0, 03368, 03382-0, 03384-0, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 30589m². (Depozita e ofertës €2,000)

Njësia 38: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 8, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme UL-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8-03117-0, 03120-0, 03121-0, 03448-0, 03449-0, 03450-0, 03451-0, 03452-0, 03453-0, 03509-0, 03510-0, 03511-0, 02712-0, 02713-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19292 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH NBI Rahoveci (PRZ011);
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989)
PIP/NBI "PKB Orvin” DOO; Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia 39: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 9, Rahovec- ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme L-71510008-00004, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8- 00939-0, 00972-0, 00973-0, 00985-0, 00986-0, 00987-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 11372m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH NBI Rahoveci (PRZ011);
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO;
Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia 40: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116012-00584-0; P-72116012-00741-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 79313 m². (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia 41: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 2 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116039-00142-0;P-72116039-00151-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 12652 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia 42: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 3 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116039-00540-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14301 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH NBI Suhareka (PRZ006);
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia 43: NSH Përparimi - Tokë Polac i Ri - Prona gjendet në fshatin Polac të Komunës së Skenderajt e cila përbëhet prej tokës në sipërfaqe prej rreth 10136 m² - Lista Poseduese 164, parcela 234/0. Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Perparimi (MIT018);
NSH” Përparimi” nga Skenderaj
(“Ndërmarrja”) ish NSH ‘’Buducnost” Fi-799/89 dhe Numri Regjistrimit te Biznesit pranë UNMIK-ut 2101064

Njësia 44: KB Runiku - Tokë B - Tokë me sipërfaqe prej 5,571 m² (55 ari 71 m²) në Zonën Kadastrale Runik, të komunës së Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015062-00131, parcela 1840-0. Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Runiku, Skenderaj (MIT009);
Kooperativa Bujqësore “Runiku”, Skenderaj (“Ndërmarrja”)
Emrat e mëparshëm: KB “Runiku” Skenderaj; ZZ “Runiku” Srbica Fi-1605/90

Njësia 45: Dyqani Galenteri Mode 1 - përfshin dyqanin e njohur si “Galenteri Mode-1” me sipërfaqe të përafërt 41 m² që ndodhet në përdhesën bllokut banesor në në Rr. Mbretëresha Teutë nr. 53 në qendër të qytetit të Pejës. (Depozita e ofertës €7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTPSH “17 Nëntori”Pejë (PEJ139);
NTPSh “17 Nëntori”, Fi-545/89, Fi-628/92; NTPSh “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi-6093/92.

Njësia 46: Toka Bujqësore Klinavci II - përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe rreth 1 ha, 47 ari dhe 52 m² (14752 m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Klinavc në kodër në anën e majtë të rrugës Klinë-Skenderaj, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Lavra”, Klinë (PEJ171);
OTHPB Kooperim dhe Shitblerje të Prodhimeve Bujqësore "Kooperativa" ne përbërje të
Kombinatit Bujqësor "Malishgan" në Klinë ,Fi-528/76; KB "Lavra" Klinë, Fi-678/89

Njësia 47: Dyqani në Gllogjan, Pejë - përfshin lokalin me sipërfaqe të përafërt 73 m² që ndodhet në Fshatin Gllogjan të Komunës Pejë në distancë rreth 15 km nga qyteti i Pejës. Në të kaluarën, ky dyqan është shfrytëzuar për shitje me pakicë. Pas luftës lokali është duke u shfrytëzuar nga shkolla fillore e fshatit për nevoja të saj. (Depozita e ofertës €500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat::
NTPSH “17 Nëntori”Pejë (PEJ139);
NTPSh “17 Nëntori”, Fi-545/89, Fi-628/92; NTPSh “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi-6093/92.

Njësia 48: Gërmia Supermarketi ne Milloshevë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 121 m² i cili gjendet në Magjistralen Prishtine - Mitrovicë, në fshatin Milloshevë, Komuna e Obiliqit, gjendet skaj rrugës kryesore, afër Shtëpisë së Shëndetit dhe përball Shtëpisë së Kulturës në Milloshevë. (Depozita e ofertës €10,000)

Njësia 49: Gërmia Shitorja nr. 70 Slivovë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 71 m² në Rrugën Prishtinë - Gjilan, ne fshatin Slivovë, afër Punktit Shëndetësor. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Gërmia“ Fi-676/89 (PRN093);
D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi-417/93 UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214
- Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia 50: Urata Lokali nr. 7 Prishtinë - u ofrohet munadësia investitorëve potencial që të blejnë lokalin me sipërfaqe prej përafërsisht 35 m² sipas çertificatës nr. 2010, ngastra kadastrale 3777/2 në rr. Haxhi Zeka në Prishtinë. Lokali afarist mund të shfrytëzohet për biznes të shitjes me pakicë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Urata” (PRN 103);
Fi-723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë; Fi-5844/92: D.O.O. “VOCAR”,
Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146: NShT “URATA”, Prishtinë

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.