Shitja e Aseteve në Likuidim - 21

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 21 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Njësia nr. 01: IMB - Dyqani nr. 2 në veri të Mitrovicës -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin montazhë me sipërfaqe prej rreth 40m². Dyqani gjendet në rrugën “Llolla Ribar” përballë Shkollës së Mesme Teknike në veri të Mitrovicës. Këto të dhëna janë marrë nga dokumenti - lista e aseteve të Ndërmarrjes, pasi që ne nuk kemi dokumente tjera as qasje në pronën e cila do të tenderohet. I mbetet blerësit të ri të merret me këtë çështje. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 02: IMB - Dyqani nr. 20 në veri të Mitrovicës - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin montazhë me sipërfaqe rreth 40m². Dyqani gjendet në rrugën ”Xhon Kenedi” pas Fakultetit në veri të Mitrovicës. Këto të dhëna janë marrë nga dokumenti - lista e aseteve të Ndërmarrjes, pasi që ne nuk kemi dokumente tjera as qasje në pronën e cila do të tenderohet. I mbetet blerësit të ri të mirret me këtë çështje. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 03: IMB - Dyqani nr. 28 në veri të Mitrovicës - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe rreth 65m², me vendndodhje në rrugën “Filip Vishnjiq” në një ndërtesë afaristebanesore afër ish SPB-së në veri të Mitrovicës. Këto të dhëna janë marrë nga dokumenti - lista e aseteve të Ndërmarrjes pasi nuk kemi dokumente tjera dhe as qasje në pronën e cila do të tenderohet. I mbetet blerësit të ri të merret me këtë çështje. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 04: IMB - Dyqani nr. 23 në Zubin Potok - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe prej 120m². Dyqani gjendet në ndërtesën banesore-afariste në rrugën “Kollashinski Knezheva” përballë Shtëpisë së Shëndetit në Zubin Potok. Sipërfaqja është dhënë sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes pasi që ne nuk kemi qasje në pronën e cila do të tenderohet. I mbetet blerësit të ri të merret me këtë çështje. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHIMB - Mitrovicë (“Ndërmarrja”); NSHIMB UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80106483; Zitopromet Fi - 709/89; JSC Mlinpek Fi - 1045/94; JSC Mlinpek Fi - 1530/94

Njësia nr. 05: Agimi Mishi - Dyqani në Rr. Nëna Terezë -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist etazh me sipërfaqe rreth 88m² neto sipas matjeve (100m² sipas faturës tatimore) që ndodhet në katin përdhesë të objektit banesor në Rr. Nënë Tereza, Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Nsh “Agimi Mishi”, Gjakovë Fi - 1187-90;
OTHPB “Mishi”, Gjakovë Fi - 1699/78; Sh.A. “Mishi” në Gjakovë Fi - 4238/91

Njësia nr. 06: NHTT Rugova - Parcela nr. 210 në Zajm, Klinë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ngastrën kadastrale me sipërfaqe të përafërt 12ari dhe 79m² (1279m²) në ZK Zajm pranë rrugës magjistrale Pejë – Prishtinë, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 07: Restorant Ekspres - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë hapësirën afariste etazh me sipërfaqe 430m² e cila ndodhet në katin përdhes të ndërtesës banesore në Sheshin Haxhi Zeka në qendër të qytetit, Komuna Pejë. Aseti është i përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme tregtare. Sipas certifikatës pronësore, hapësira në shitje është 430m², sipas matjeve sipërfaqja është rreth 432m². Toka në të cilën ndodhet aseti në shitje nuk është në pronësi të Ndërmarrjes, andaj NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €20.000)

Njësia nr. 08: Zyrat Administrative kati 1 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë apartamentin/zyret administrative (etazh) me sipërfaqe të përafërt 67m² që gjendet në katin e parë të objektit banesor në Rr. “Mbretëresha Teutë” në qendër të qytetit të Pejës. Hapësira prej 67m² është në pronësi të Ndërmarrjes. Pjesë e tenderit është edhe aneksi me sipërfaqe rreth 17m² i cili është ndërtuar më vonë nga Ndërmarrja por për këtë sipërfaqe mungon dokumentacioni pronësor. Toka në të cilën ndodhet objekti banesor nuk është në pronësi të Ndërmarrjes, andaj NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 09: Zyrat Administrative kati 2 -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë apartamentin/zyret administrative (etazh)me sipërfaqe të përafërt 67m² që gjendet në katin e dytë të objektit banesor në Rr. “Mbretëresha Teutë” në qendër të qytetit të Pejës. Hapësira prej 67m² është në pronësi të Ndërmarrjes. Pjesë e tenderit është edhe aneksi me sipërfaqe rreth 17m² i cili është ndërtuar më vonë nga Ndërmarrja por për këtë sipërfaqe mungon dokumentacioni pronësor. Toka në të cilën ndodhet objekti banesor nuk është në pronësi të Ndërmarrjes, andaj NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 10: Zyrat Administrative kati 3 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë apartamentin/zyret administrative (etazh) me sipërfaqe të përafërt 67m² që gjendet në katin e tretë të objektit banesor në Rr. “Mbretëresha Teutë” në qendër të qytetit të  ejës. Hapësira prej 67m² është në pronësi të Ndërmarrjes. Pjesë e tenderit është edhe aneksi me sipërfaqe rreth 17m² i cili është ndërtuar më vonë nga Ndërmarrja por për këtë sipërfaqe mungon dokumentacioni pronësor. Toka në të cilën ndodhet objekti banesor nuk është në pronësi të Ndërmarrjes, andaj NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NShN.H.T.T. “Rugova”, Pejë
OP Hoteliere Turistike Tregtare “Metohija”; NSh Hoteliere, Turistike, Tregtare “Metohija” me p.p. Fi - 583/89; Sh.A. N.H.T.T “Metohija” Fi - 6788/92; N.H.T.T. “Rugova” Pejë 80196911

Njësia nr. 11: Nsh Deva - ngastra nr. 705 ZK Devë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ngastrën kadastrale nr.705, me sipërfaqe 12ari dhe 10m² (1210 m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Kjo sipërfaqe në të kaluarën është përdorur si deponi hiri nga Uzina për Përpunimin e Kromit në fshatin Devë. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 12: NSH Deva - ngastra nr. 110/2 ZK Zidi i Sadik Agës -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ngastrën kadastrale nr. 110/2 me sipërfaqe rreth 78ari dhe 62m² (7862m²) me lokacion në ZK “Zidi i Sadik Agës 1”, Komuna Gjakovë. Kjo parcelë nuk ka qasje direkte në rrugën publike. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “Deva”, Gjakovë; Ndërmarrja Miniera e Kromit dhe Industria e Gazit “Deva”p.p. Fi - 497/89; HC “Deva” Sh.A., Fi - 2342-91; Holding “Deva”, Sh.A. Ndërmarrja për Transport dhe Shpedicion “Deva - Transshped” Sh.A., Fi - 2343-91; Holding “Deva”, Sh.A. Ndërmarrja për Prodhimin dhe Përpunimit të Gazit “Deva-Gasi” Sh.A. Fi - 2344-91; Holding “Deva”, SH.A. Ndërmarrja për Shitje, Shërbime dhe Export-Import “Deva-Commerce” Sh.A. Fi - 2345-91; Holding “Deva”, Sh.A. Ndërmarrja për Prodhimin e KOncentratit të Kromit “Seperacioni” Sh.A. Fi - 2346- 91; HC “Deva Njësia Deva Gazi”, 80288174; HC “Deva”, Gjakovë 80192657

Njësia nr. 13: Kosovarja Shitorja nr. 1 Prishtinë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me sipërfaqe prej përafërsisht 90m² dhe lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 80m², i cili gjendet në qendër të Prishtinës, prapa ndërtesës së Odës Ekonomike të Kosovës. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi - 750/89: NSh“Industria e Bukes dhe Ëmbëlsirave Kosovarja“ F. Kosove; SHA “Kosovarja“ Fushë Kosove

Njësia nr. 15: Duhani Shitorja Ferizaj - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 13.5m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumë katëshe për banim në këndin që kryqëzon rrugën Dëshmorët e Kombit dhe Ismail Qemali në qendër të Ferizajit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 16: Duhani Shitorja nr. 1 Gjilan - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 37m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumë katëshe për banim në Rr. Xhevat Ajvazi afër qendrës së qytetit të Gjilanit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi - 629/89 NSHDuhani; DP Duvan  

                                                    
Njësia nr. 17: Duhani Shitorja nr. 2 Gjilan - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 37m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumë katëshe për banim në Rr. Xhevat Ajvazi afër qendrës së qytetit të Gjilanit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 18: Duhani Shitorja Lipjan - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 10.70m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumë katëshe për banim në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi - 629/89 NSHDuhani; DP Duvan

Njësia nr. 19: Gërmia Salloni i Mobilieve Prishtinë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist përdhesë me sipërfaqe përafërsisht 361m², i cili lokal gjendet në një pjesë atraktive të qytetit afër ndërtesës së Qeverisë së Kosovës në rrugën ”Fazli Grajqevci” Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 20: Gërmia Shitorja nr. 2 Prishtinë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 37.5m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe të banimit, në Sheshin Nënë Tereza në Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 21: Gërmia Shitorja nr. 195 Prishtinë -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 38m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe banimi në një pjesë atraktive të qendrës së Prishtinës, në rrugën Nënë Tereza afër sheshit Zahir Pajaziti Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi - 417/93
UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 - Ndërmarrja Tregtare “Gërmia”, Prishtinë

Njësia nr. 22: Urata Shitorja nr. 17 -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalet afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 294m² të cilat gjenden në një ndërtesë shumëkatëshe në Lakrishte në Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 23: Urata Shitorja nr. 26 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalet afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 104 m² të cilat gjenden në një ndërtesë shumëkatëshe në rrugën “Bill Clinton” në Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 24: Urata Shitorja Dardani - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 260.34m² i cili gjendet në kuadër të një ndërtese shumëkatëshe të banimit, në lagjen Dardania, përmbi Raiffeisen Bank, te Ora në Kurriz, Komuna Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi - 723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë;
Fi - 5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146: NShT “URATA”, Prishtinë

Njësia nr. 25: KHT Kosova Zyret në Andrea Gropa - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalet afariste me sipërfaqe totale prej 215m² dhe tokën nën objekt prej përafërsisht 500m² (5ari) të cilat gjenden në rrugën “Andrea Gropa” p.n. në qendër të Prishtinës. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Sloga” Fi - 821/89, Prishtinë

Njësia nr. 26: Prona në Brestoc 1, Rahovec -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 6029m², që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 27: Prona në Brestoc 2, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 24325m², që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 28: Prona në Xërxe 1, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 17804m², që ndodhet në ZK Xërxe. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 29: Prona në Xërxe 2, Rahovec -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 7776m², që ndodhet në ZK Xërxe. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 30: Prona në Xërxe 3, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 44569m², që ndodhet në ZK Xërxe. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 31: Prona në Xërxe 4, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 17166m², që ndodhet në ZK Xërxe. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 32: Prona në Xërxe 5, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 14125m², që ndodhet në ZK Xërxe. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 33: Prona në Retijë 4 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 20182m², që ndodhet në ZK Retijë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 34: Prona në Retijë 5 -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14454m², që ndodhet në ZK Retijë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 35: Prona në Retijë 6 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5276 m², që ndodhet në ZK Retijë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 36: Prona në Retijë 7
- Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 36221m², që ndodhet në ZK Retijë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 37: Prona në Retijë 8
- Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 31555m², që ndodhet në ZK Retijë, Komuna Rahovec.(Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 38: Prona në Zoqishtë, Rahovec - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19146m², që ndodhet në ZK Zoqishtë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)

Njësia nr. 39: Prona në Opterushë 5, Rahovec
- Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 24214m², që ndodhet në ZK Opterushë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gj. Ekonomike Gjakovë Fi - 492/89 më 30.12.1989;
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Gjykata Ekonomike Prishtinë Fi - 1764/92 më 30.04.1992

Njësia nr. 40: Pasuria Bujqësore Toka në Prelez i Jerlive - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 721097m² (72ha 10ari 97m²), nëzonën kadastrale Prelez i Jerlive, Komuna e Ferizajit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 41: Pasuria Bujqësore Toka në Prelez i Muhaxherve - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të për të blerë tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 230026m² (23ha 00ari 26m²), në zonën kadastrale Prelez i Muhaxherve, Komuna e Ferizajit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 44: Tokë Bujqësore Gushtericë e Poshtme B - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 61502m² (6ha 15ari 02m²), e cila gjendet në ZK Gushtericë e Poshtme, Komuna Graçanicë.
(Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 45: Tokë Bujqësore Gushtericë e Poshtme C - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 54101m² (5ha 41ari 01m²), e cila gjendet në ZK Gushtericë e Poshtme, Komuna Graçanicë.
(Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 46: Tokë Bujqësore Gushtericë e Epërme D - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 96823m² (9ha 68ari 23m²), e cila gjendet në ZK Gushtericë e Epërme, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB "Ratarstvo” (Lavërtaria); Kooperativa Bujqësore "Kosova";
Kooperativa Buqësore Lipjan; SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi - 7667/92 and Fi - 3890/94;
N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816).

Njësia nr. 47: Ramadan Agushi Toka në Pustenik -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë token me sipërfaqe të përgjithshme rreth 171139m² (17ha 11ari 39m²), në zonën kadastrale Pustenik, komuna Hani i Elezit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e bimëve të ndryshme bujqësore. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 48: Ramadan Agushi Toka në Rezhanc - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 19021m² (1ha 90ari 21m²), në zonën kadastrale Rezhanc, komuna Hani i Elezit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e bimëve të ndryshme bujqësore. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Ramadan Agushi Kacanik; Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši” Kacanik;
Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši” Kacanik Fi - 1386/90

Njësia nr. 49: Shitorja nr. 20 - Kjo shitje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe rreth 50m² që gjendet në rr. Viktimat e Pejës në lagjen Dardania, Komuna Pejë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike Fi - 247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës Fi - 521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K. Fi - 5477/92; N.P. Fabrika e Birrës (80115571)

Njësia nr. 50: Dyqani në Çarshi Gjakovë - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 33m² dhe objektin në sipërfaqe të përafërt 56m² që ndodhet në Çarshi, Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Stacioni Bujqësor” Gjakovë Fi - 652/89;
NSH“Stacioni Bujqësor”, Gjakovë Regjistrimi i vitit 2000 UNMIK 0200463;
OP “Stacioni Bujqësor”, Gjakovë, Fi - 66/79; “Instituti Biotektnik” Pejë - OTHPB “Stacioni Bujqësor”, Gjakovë, Fi - 296/74


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.