Shitja e Aseteve në Likuidim - 26

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin. 


AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 26 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Njësia nr.1: KB Përparimi Parkingu – ofron për shitje tokën urbane me sipërfaqe përafërsisht 2,650m² (26ari 50m²) si dhe lokalin afarist me dy kate në sipërfaqe totale prej përafërsisht 200m², i cili gjenden në këtë tokë. Aseti gjendet në një pjesë mjaft atraktive të qendrës së Podujevës.(Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Përparimi Podujevë Fi.940/90

Njësia nr.2: Rilindja Libraria nr.2, Prishtinë - ofron për shitje tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 150m² (1ari 50m²) dhe ndërtesën dy kate (P+1). Bazuar në matjet në terren sipërfaqja totale e objektit është përafërsisht 327.64m² (kati përdhes me sipërfaqe prej 227.24m² dhe nënkulmi me sipërfaqe prej 100.40m²). Ky aset gjendet në Rr.Zenel Salihu nr.4 Prishtinë, afër Gjykatës Themelore Prishtinë. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.7470/92; 22/12/1992

Njësia nr.3: Rilindja Libraria nr.3 Prishtinë - ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe përafërsisht 47.32m², i cili gjendet në Rr. Imzot Nikëprela, Prishtinë, dhe ofron mundësi të mira për aktivitete komerciale. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.7470/92; 22/12/1992

Njësia nr.4: Rilindja Libraria nr.4 Podujevë - ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe përafërsisht 77m² bruto, i cili gjendet në Rr. Zahir Pajaziti Podujevë dhe ofron mundësi të mira për aktivitete komerciale. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri.(Depozita e ofertës €7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.7470/92; 22/12/1992

Njësia nr.5: Llapi Shitorja 5 -
ofron për shitje shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 34m². Lokali afarist gjendet në Rr.Skenderbeu në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP "Lab" Fi. 671/89; Fi. 5631/92

Njësia nr.6: Llapi Shitorja 6 - ofron për shitje shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 34m². Lokali afarist gjendet në Rr.Skenderbeu në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP "Lab" Fi. 671/89; Fi. 5631/92

Njësia nr.7: Llapi Shitorja nr.10 - ofron për shitje lokalin afarist i cili, sipas matjeve në terren, ka sipërfaqje prej përafërsisht 43m² kurse, sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes, sipërfaqja është përafërsisht 46m². Lokali gjendet në Rr. Skënderbeu, në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP "Lab" Fi. 671/89; Fi. 5631/92

Njësia nr.8: Llapi Shitorja 19 - ofron për shitje lokalin afarist i cili, sipas matjeve në terren, ka sipërfaqje prej përafërsisht 27.80m², kurse, sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes, sipërfaqja është përafërsisht 26m². Lokali afarist është i karakterit të përkohshëm dhe gjendet në Rr. Ilir Konushevci në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri.
(Depozita e ofertës €4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP "Lab" Fi. 671/89; Fi. 5631/92

Njësia nr.9: Llapi Shitorja 25 – ofron për shitje lokalin afarist e cila sipas gjendjes faktike është përafërsisht 56.75m² kurse sipas listës së aseteve të ndërmarrjes është me sipërfaqe përafërsisht 54m². Lokali gjendet në Rr. “28 Nëntori” në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP "Lab" Fi. 671/89; Fi. 5631/92

Njësia nr.10: Barnatorja Pozharan -
ofron për shitje lokalin afarist, i cili në bazë të matjeve në terren përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej përafërsisht 51m². Lokali gjendet afër Stacionit Policor dhe Ambulancës në Fsh. Pozharan, Komuna e Vitisë. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OBPB Apoteka (Barnatoret) – Prishtinë (Fi. 670/74)

Njësia nr.11: Kosovarja Artizanati Zyra Administrative - ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme bruto prej përafërsisht 509m², nga të cilat përdhesë me sipërfaqe bruto përafërsisht 291.3m² dhe kati i parë me sipërfaqe bruto përafërsisht 217.7m². Kosovarja Artizanati Zyra Administrative, gjendet në pjesë atraktive të qytetit të Prishtinës rrugën Tirana nr.5A afër bulevardit Bill Clinton. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Nsh Kosovarja Artizanati Fi. 6770/93; Fi. 1060/91; UNMIK Business registration: 80241755

Njësia 13: LUX Dyqani Elektrotehnika në veri të Mitrovicës - ofron për shitje dyqanin me sipërfaqe rreth 60m², i cili gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicë veriore. Këto të dhëna janë marrë nga dokumenti-lista e aseteve të Ndërmarrjes, pasi që ne nuk kemi dokumente tjera as qasje në pronën e cila do të tenderohet.
(Depozita e ofertës €10,000)

Njësia 14: LUX Dyqani Ibar 3 në veri të Mitrovicës - ofron për shitje dyqanin me sipërfaqe rreth 85.56m², i cili gjendet në rrugën “Vlade Cetkoviq” në Mitrovicë veriore. Meqenëse nuk kemi të dhëna rreth sipërfaqes nga lista e aseteve të Ndërmarrjes, sipërfaqja është dhënë në bazë të matjeve në teren. (Depozita e ofertës € 10,000)

Njësia 15: LUX Dyqani Lirija në veri të Mitrovicës - ofron për shitje dyqanin me sipërfaqe rreth 70m², i cili gjendet në rrugën “Kolashinit” afër urës kryesore mbi lumin Ibër. Këto të dhëna janë marrë nga dokumenti-lista e aseteve të Ndërmarrjes, pasi që ne nuk kemi dokumente tjera as qasje në pronën e cila do të tenderohet.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh./D.P. “Lux”, Fi. 200/89; Fi. 6273/92

Njësia 16: Depot e parcelat e Lux dhe parcelat e IMB - ofron për shitje depot e parcelat e Lux dhe parcelat e IMB, ku depot kanë sipërfaqe të përgjithshme prej 4,548.48m² sipas Geo medias, ndërsa parcelat kanë sipërfaqe të përgjithshme prej 4,387m², sipas Çertifikatave të pronës, me vendndodhje në ish Zonën Idustriale në Mitrovicë.
(Depozita e ofertës €30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh./D.P. “Lux”, Fi. 200/89; Fi. 6273/92

Njësia 17: Çyçavica Vetëshërbimi i Vjetër - ofron për shitje Vetëshërbimin e Vjetër të Çyçavices me sipërfaqe prej 130m², sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në teren sipërfaqja është 136.80m², e cila gjendet në ndërtesën afaristebanesore bashkangjitur me Shtëpinë e Mallrave në rrugën “Adem Jashari” në qendër të Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSH “Çyçavica” Vushtrri; (UNMIK Reg 80006187) (Fi. 118/85); (Fi. 503/88); (Fi. 632/89); (Fi. 7523/92);

Njësia 18: Transkosova Tokë Zhabarë i Epërm – ofron për shitje tokën me sipërfaqe përafërsisht prej 1,596m² (15ari 96m²) e cila ndodhet në Zonën Kadastrale Zhabari i Epërm, Mitrovicë.(Depozita e ofertës €7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Transkosova; Fi. 819/89; Fi. 1569/90; Fi. 1123/91; Fi. 6697/92; UNMIK RPSA 80267274

Njësia 19: Elan Toka në ZK Muhaxher (Studime) e Epërme - ofron në shitje tokën në Muhaxher (Studime) e Epërme me sipërfaqe rreth 8ha 15ari 12m² (81512 m²). (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Elan; Fi. 791/89; JSC Ratar Fi 7899/92; UNMIK Reg 80025629

Njësia 20: NBI Rahoveci Prona në Nushpallë 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 7ha 68ari 28m² (76828m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Nushpallë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi. 492/89; Fi. 1764/92

Njësia 21: NBI Rahoveci Prona në Prona në Polluzhë 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 15ha 53ari 08m² (155308m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Polluzhë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi. i492/89; Fi. 1764/92

Njësia 22: NBI Rahoveci Prona në Çifllak 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 66ari 47m² (36647m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Çifllak, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi. 492/89; Fi.1764/92

Njësia 23: NBI Rahoveci Prona në Gexhë 4 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 52m² (5252m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Gexhë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi.492/89; Fi.1764/92

Njësia 24 NBI Rahoveci Prona në Xërxe 7 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 31m² (5731m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Xërxe, Komuna e Rahovecit.
(Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi.492/89; Fi.1764/92

Njësia 25: NBI Rahoveci – Prona në Dobidol 1 -
ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 82 ari 68 m² (8268 m²) e cila ndodhet në Zonën Kadastrale Dobidol, Komuna e Rahovecit.(Depoziti i ofertes €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi492/89; Fi.1764/92

Njësia 26: NBI Rahoveci – Prona në Dejnë 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 2 ha 39ari 54 m² (23954 m²) në Zonën Kadastrale Dejnë, KK Rahovec.(Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi.492/89; Fi.1764/92

Njësia 27: NBI Rahoveci – Prona në Opterushë 6, Rahovec - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 1 ha 34ari 16m² (13416 m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Opterushë, KK Rahovec. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI Rahoveci; NBI “Orvin” Fi.492/89; Fi.1764/92

Njësia 28: NSH “Koritniku” – Trualli në fshatin Brod, Dragash -  ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 26 m² që ndodhet në Zonën Kadastrale Brod, KK Dragash.(Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Koritnik”Dragash Fi.186/89 (1989); (2) DD “Koritnik”- Dragash Fi 8189/92 (1992)

Njësia 29: NSH “Koritniku”- Trualli në Dragash - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 3 ari 49 m² (349 m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Dragash, Komuna e Dragashit.(Depozita e ofertës €1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Koritnik”Dragash Fi.186/89 (1989); (2) DD “Koritnik”- Dragash Fi 8189/92 (1992)

Njësia 30: NSH “Koritniku” - Shitorja në Glloboçicë, Dragash - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 59 m², prej të cilave 28 m² me kulturë “ndërtesë” ndërsa 31 m² me kulturë oborr, sipas dokumenteve pronësore. Shitorja ndodhet në fshatin Glloboçicë, Komuna e Dragashit.
Shënim për ndërtesën: Sipas gjendjes ne terren shitorja është e tipit P+1 me sipërfaqe të përgjithshme (42m² +42m²) prej 84 m². Ndryshimet/zgjerimet në ndërtesë nuk janë të regjistruara në ZKK Dragash prandaj i regjistruar është vetëm gabariti i ndërteses pa sipërfaqe të kateve. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Koritnik”Dragash Fi.186/89 (1989); (2) DD “Koritnik”- Dragash Fi 8189/92 (1992)

Njësia 31: NSH NB Mirusha – Prona në Bubavec 1 - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 61 ha 96 ari 14 m² (619614 m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Bubavec, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PP “Miruša” in 1989 Fi.514/89

Njësia 32: NSH NB Mirusha – Prona në Bubavec 2 -ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 22 ha 91 ari 62 m² (229162 m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Bubavec, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës €7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PP “Miruša” in 1989 Fi.514/89

Njësia 33: NSH NB Mirusha – Prona në Damanek 1 - ofron për shitje tokën që ndodhet në Zonën Kadastrale Damanek me sipërfaqe të përgjithshme prej 7 ha 59 ari 40 m² (75940 m²), Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PP “Miruša” in 1989 Fi.514/89

Njësia 34: NSH Kooperativa Shtërpcë – Ndërtesa e Administratës në Shtërpcë - ofron për shitje pronën me sipërfaqen e përgjithshme prej 5ari 28m² (528m² ), nga e cila, sipas dokumenteve zyrtare pronësore, ndërtesa evidentohet me gabarit 217m² dhe oborri/toka me sipërfaqe prej 311m² . Prona ndodhet në Zonën Kadastrale Shtërpce-Komuna Shtërpce.
Vërejtje: Sipas gjendjes në terren prona përfshinë ndërtesën e cila përmban bodrumin, përdhesën dhe katin e parë (B+P+1). Sipas matjeve interne dhe jozyrtare sipërfaqja e gabaritit është rreth 200m², ndërsa sipërfaqja e ndërtesës administrative është përafërsisht 580m² (B=180m²; P=200 m²; K1=200m²). (Depozita e ofertës €30,000)

Njësia nr. 35: NSH Mofast Objekti i Administratës - ofron për shitje objektin administrativ (B+P+1) me sipërfaqe totale 405.34m² (sipas matjeve në terren) si dhe ngastrat nr. 1249-1 dhe 1249-2 me sipërfaqe totale 8ari dhe 26m² (826 m²). 2 Aseti gjendet ne Rr. Ali Pashë Tepelena, Komuna Pejë. Në dokumentet kadastrale baza e objektit ka sipërfaqen prej 196 m² (Depozita e ofertës €30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Mofast”, Pejë Fi.631/89; 577/90; OP ”Bistrica”– Pejë Fi.89/90; N.A.SH.T.P. “Mofast”, Pejë (80123566)

Njësia nr. 36: NT Koreniku Supermarket nr. 1 afër KEDS, Istog - ofron për shitje lokalin etazh me sipërfaqe të përafërt 146m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (149m² sipas matjeve në teren) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor afër KEDS në qytetin e Istog-ut. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje.
(Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; (UNMIK Reg. 80653182)

Njësia nr. 37: Dyqani nr. 25 në Rr. Fadil Ferati, Istog - ofron për shitje dyqanin etazh me sipërfaqe të përafërt 28m² sipas listës së aseteve (31m² sipas matjeve në terren) dhe që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në rrugën Fadil Ferati në qytetin e Istogut. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës €5,000)

Njësia nr. 38: Dyqani nr. 1 në Banjë përballë Postës - ofron për shitje dyqanin etazh me sipërfaqe të përafërt 45m² sipas listës së asteve (64m² sipas matjeve në teren). Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Banjë të Pejës, përballë postës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje.
(Depozita e ofertës €4,000)

Njësia nr. 39: Dyqani nr. 3 në Banjë përballë Postës -
ofron për shitje dyqanin etazh me sipërfaqe të përafërt 40m² sipas listës së aseteve (50m² sipas matjeve në teren). Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Banjë të Pejës, përballë postes, Komuna Istog. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës €4,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; (UNMIK Reg. 80653182)

Njësia nr. 40: Dyqani nr.541/2 në Rr. Dëshmorët e Kombit, Klinë -
ofron për shitje dyqanin etazh me sipërfaqe të përafërt 69m² që gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në rrugën Dëshmorët e Kombit në Komunën Klinë. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës €8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NShTSHP ”Klina”Fi.608/89; Fi.7469/92; (UNMIK Reg 80124929)

Njësia nr. 41: Dyqani nr.541/3 Rr. Dëshmorët e Kombit, Klinë – ofron për shitje dyqanin etazh me sipërfaqe të përafërt 66m² që gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në Rr. Dëshmorët e Kombit në Komunën Klinë. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës €8,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NShTSHP ”Klina” Fi.608/89; Fi.7469/92; (UNMIK Reg 80124929)

Njësia nr. 42: KB Shtupel Toka Bujqësore në Shtupel 1 - ofron për shitje tokën bujqësore të regjistruar në ngastrat kadastrale nr. 6/19, 6/20 dhe 6/22 me sipërfaqe totale 39363m² (3ha 93ari dhe 63m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Komuna Klinë.(Depozita e ofertës €3,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Shtupel”, Shtupel - KBI "Malishgani", Klinë Fi. 54/88; Fi.170/91

Njësia nr. 43: KB Shtupel Toka Bujqësore në Shtupel 2 - ofron për shitje tokën bujqësore të regjistruar në ngastrat kadastrale nr. 175 dhe 183 me sipërfaqe totale 9220m² (92ari dhe 20m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Shtupel”, Shtupel - Fi. 54/88; Fi.170/91

Njësia nr.44: NSH Emin Duraku Dyqani nr. 1 afër Gjimnazit në Gjakovë - ofron për shitje lokalin B+P me sipërfaqe të përafërt 571m² i cili ndodhet në bazën dhe katin përdhesë të objektit banesor në rr. Marin Barleti, Komuna Gjakovë. Toka NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €30,000)

Njësia nr.45: NSH Emin Duraku Dyqani nr.3 (ish-radio Besa) afër Gjimnazit në Gjakovë - ofron për shitje lokalin P+1 me sipërfaqe të përafërt 93m² i cili ndodhet në katin përdhesë dhe në katin e parë të objektit banesor në Rr. Marin Barleti, Komuna Gjakovë. Toka NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €10,000)

Njësia nr. 46: NSH Emin Duraku Dyqani nr. 2 afër Gjimnazit në Gjakovë - ofron për shitje lokalin P+1 me sipërfaqe të përafërt 687m² i cili ndodhet në katin përdhesë dhe katin e parë të objektit banesor në rr. “Marin Barleti”, Komuna Gjakovë. Toka NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
“Emin Duraku”, Gjakovë Fi.551/89; Fi.765/90; Fi.4346/91

Njësia nr.47: KB Liria Objekti i Vjetër i Administratës në Jagodë - ofron për shitje /tokën në sipërfaqe reth 38 ari dhe 64m² (3864m² ) që ndodhet në ZK Jagodë, Komuna Klinë. Në shitje gjithashtu përfshihet edhe objekti P+1 në sipërfaqe të përafërt prej 1,124m² sipas të dhënave kadastrale, i përbërë nga kati përdhesë në sipërfaqe prej 562m² dhe kati i parë prej 562m². Objekti nuk është në gjendje të mirë. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “25 Maj”, Budisalc Fi. 593/89; OP - OBPB “Malishgan”, Klinë/a Fi.265/90; K.B. “Liria” (0800371)

Njësia nr. 48: NSH Pejaturist Objekti në Korzë Pejë - përbëhet nga lokali me sipërfaqe 95m² sipas të dhënave kadastrale (93m² sipas matjeve në terren) si dhe toka ku gjendet lokali me sipërfaqe totale 95m², e regjistruar ne ngastrat kadastrale nr. 2268 dhe 2264-2. Dyqani ndodhet në “Korzo” qendër të qytetit, Komuna Pejë. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.H.T. “Metohijaturist”, Fi.686/89; Fi:6913/92;N.H.T. “Pejaturist”, Pejë (80269269)

Njësia nr. 49: Barnatorja nr. 2 Gjakovë - ofron për shitje dyqanin në etazh me sipërfaqe të përafërt rreth 218m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (204m² sipas matjeve në terren). Lokali gjendet në katin përdhesë të objektit banesor në Rr. Nënë Tereza, në qendër të qytetit të Gjakovës. Toka NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OBPB Barnatoret e Gjakovës – OP Barnatoret e Bashkuara të Kosovës, Gjakovë Fi. 787/78

Njësia nr. 50: NSH Dubrava Objekti i Administrates, Istog - ofron për shitje tokën me sipërfaqe rreth 9ari dhe 4m² (904m²), objektin e administratës dhe lokalin afarist me sipërfaqe totale të përafërt 640m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (540m² sipas matjeve në teren). Prona gjendet në rrugën Fadil Ferati në qytetin e Istogut.
(Depozita e ofertës €30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NB "Dubrava”p.p., Istog/k Fi. 268/89; NPB “Dubrava”, Istog, (80113935)

Njësia nr.51: Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 2ha 14ari 65m², në zonën kadastrale Kosinë, Komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi 650/89


Njësia nr.53: Plantacioni Toka në Kosinë - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 2ha 35ari 29m², në zonën kadastrale Kosinë, Komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Plantaža Uroševac Fi-6544/92

Njësia nr.54: Plantacioni Toka në Shtime -
ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 2ha 34ari 56m², në zonën kadastrale Shtime, Komuna e Shtimes, e cila është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Plantaža Uroševac Fi-6544/92

Njësia nr. 55 – Barnatorja nr. 5 Prishtinë - ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 398 m², nga të cilat 242 m² është përdhesa dhe 156 m² është kati i parë. Lokali afarist gjendet në një pjesë atraktive të Prishtinës, në Rr.“Ilir Konushevci”. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHF Barnatoret e Prishtinës; (Regjistrimi i biznesit i UNMIK nr.: 70046304); Barnatoret e Bashkuara të Kosovës, Fi 783/78

Njësia nr. 56: Gërmia Shitorja nr. 153 Sheshi Nëna Terezë - përfshinë ë lokalin afarist/shitore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 64 m² cili gjendet në katin përdhesë të objektit banesor në Sheshin Nëna Terezë në Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €20,000)

Njësia nr.57: Gërmia Shitorja Arka - përfshinë shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 15 m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës disakatëshe për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.417/93 (1/02/1993)

Njësia 58: NSH “Farmakos” Prizren – Fabrika e kaltërt – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 05 ha 98 ari (59800 m²), prej të cilave 1,867 m² evidentohen si ndërtesë dhe 5ha79ari33m² si tokë jopjellore. Prona ndodhet në rrugën “William Walker”, Prizren, në kilometrin e 3-të të rrugës magjistrale Prizren–Vërmicë-Morinë.
Vërejtje: Sipas informates nga ZKK Prizren pas matjeve te fundit te kryera nga ZKK PZ, sipërfaqja e tokës nuk korrespondon me shënimet në Certifikaten pronësore. Sipërfaqja në gjendjen faktike eshte 58546m² (5 ha 85 ari 46m²), përderisa sipërfaqja e regjistruar në Certifikatë është 5 ha 98 ari 00 m² (59800 m²). Objektet nuk janë të regjistruara në kopje të planit por vetëm në Çertifikatë. (Depozita e ofertës €50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
I.K.F “Farmakos”,D.D “Farmakos. FI -537/89 (30.12.89)

Njësia nr.59: R. Agushi Toka në Rezhanc - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 1ha 90ari 21m², në zonën kadastrale Rezhanc, komuna Hani i Elezit, e cila është e përshtatshme për kullosa dhe kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh Ramadan Agushi Kacanik Fi. 1386/90

Njësia nr. 60: NT Agrodukagjini Dyqani i përkohshëm te Qendra Zejtare – përbëhet nga lokali afarist prej materiali të përkohshëm me sipërfaqe të përafërt 70m² (92m² sipas matjeve në terren) që gjendet në Rr. M. Sahara afër Qendrës Zejtare të qytetit të Pejës. Toka NUK është në shitje. (Depozita e ofertës €3,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh TSHP “Agrometohija” Fi.407/89; NTSHP “Agrometohija” SH.A. Fi.6255/92; NT “Agrodukagjini” (80007329)

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.