MEDIA/SHTYPI
Zyra për Marrëdhënie me Publik pranë Agjencisë Kosovare të Privatizimit krijon dhe zbaton strategjinë e AKP-së për Informim dhe Marrëdhënie me Publik.

Zyra për Marrëdhënie me Publik ka për detyrë që të bëjë promovimin e një pasqyre të përgjithshme të AKP-së në aspekt pozitiv, si dhe krijimin e produkteve komunikuese duke përkrahur strategjinë komunikuese të AKP-së. Zyra për MP mban përgjegjësi të veçantë për imazhin e përgjithshëm të punës së AKP-së në Kosovë dhe më gjerë.

Në këtë drejtim, Zyra për Marrëdhënie me Publik udhëheq në menaxhimin e marrëdhënieve me publikun në AKP, duke informuar opinionin vendor dhe atë ndërkombëtar lidhur me punën e AKP-së, krijimin dhe menaxhimin e sektorit të veçantë për kampanja informative në AKP.