BORDI I DREJTORËVE TË AKP-së

 1.

Petrit Gashi

Kryesues dhe Drejtor

 2.

Bajram Zejnullahu

Zëvendës Kryesues dhe Drejtor

 3.

Hamdi Jaha

Drejtor 

 4.

Hasime Mazreku Krasniqi

Drejtor

 5.

Haxhi Arifi

Drejtor

 6.

Ismail Januzi

Drejtor 

 7.

Ranko Djokic

Drejtor 

 8.

Skender Komoni

Drejtor

 
 

SEKRETARIATI  EKZEKUTIV I BORDIT TË DREJTORËVE  

Arben Limani                                 Drejtor i Sekretariatit 

arben.limani@pak-ks.org

 

VENDIMET E BORDIT TË DREJTORËVE

Mbledhja e 70 - 30.12.2015

Mbledhja e 71 - 28.01.2016

Mbledhja e 72 - 09.02.2016

Mbledhja e 73 - 31.03.2016

Mbledhja e 74 - 28.04.2016

Mbledhja e 75 - 19.05.2016

Mbledhja e 76 - 26.05.2016

Mbledhja e 77 - 17.06.2016

Mbledhja e 78 - 12.07.2016

Mbledhja e 79 - 02.08.2016

Mbledhja e 80 - 31.08.2016

Mbledhja e 81 - 21.09.2016

Mbledhja e 82 - 27.09.2016

Mbledhja e 83 - 31.10.2016

Mbledhja e 84 - 23-11.2016

Mbledhja e 85 - 16.12.2016

Mbledhja e 86 - 30.01.2017

Mbledhja e 87 - 28.02.2017

Mbledhja e 88 - 09.03.2017

Mbledhja e 89 - 30.03.2017

Mbledhja e 90 - 27.04.2017

Mbledhja e 91 - 12.05.2017

Mbledhja e 92 - 25.05.2017

Mbledhja e 93 - 01.06.2017

Për çdo kërkesë shtesë në lidhje me këto Vendime, ju lutem kontaktoni Njësinë për Marrëdhënie me Publik dhe Media, përkatësisht Zyrtarin përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike përmes Email-it: arta.gosalci@pak-ks.org