Prodaja Imovine u Likvidaciji - 31

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR. 31 IMOVINE PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizacijuJedinica br.1: Agrokultura Zemljište u Mališevu (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 41ari 33m², u katarstaskoj zoni Mališevu, Opštine Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 4,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Jedinica br.2: Agrokultura Zemljište u Gnjilane (Lot G) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 50ari 16m², u katarstaskoj zoni Gnjilane, Opštine Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Jedinica br.3: Agrokultura Zemljište u Gnjilane (Lot H) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 1ha 09ari 55m², u katarstaskoj zoni Gnjilane, Opštine Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 7,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Jedinica br.4: Agrokultura Zemljište u Gnjilane (Lot I) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 11ari 96m², u katarstaskoj zoni Gnjilane, Opštine Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Jedinica br.5: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Varošu - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 1ha 11ari 38m²,  u katarstaskoj zoni Varošu, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

 

Jedinica br.6: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rakaj (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 61ari 84m², u katarstaskoj zoni Rakaj, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 4,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

 

Jedinica br.7: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Softaj (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 2ha 87ari 50m², në u katarstaskoj zoni Softaj, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

 

Jedinica br.8: R. Aguši Poljoprivredno Zemljište u Elezaj - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 48ari 61m², u katarstaskoj zoni Elezaj, Opštine Kacanik, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

ZZ “Ramadan Agushi” (Fi - 1386/90);

 

Jedinica br.9: Agromorava Zemljište u Pozharanje (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 4ha 25ari 76m², u katarstaskoj zoni Pozharanje, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 20,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

N.B.I.Q "Agromorava“Viti (Fi-229/89)

 

Jedinica br.10: Agromorava Zemljište u Tankosicu (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 4ha 38ari 44m², u katarstaskoj zoni Požaranje, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

N.B.I.Q "Agromorava“Viti (Fi-229/89)

 

Jedinica br.11: Sharr Lokal 3 u Kaçaniku - nudi za prodaju objekat sa ukupnom površinom od oko 92m² prema listi imovine, dok je prema osnovu ovjerene izjave bivšeg Menadžmenta i merenjima na terenu unutrašnjost lokala 81m². Lokal se nalazi i prizemlje stambene zgrade u ulici Agim Bajrami, u Kaçanik, koji je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

DTP Šar Kacanik Fi-801/89.

 

Jedinica br.12: Sharr Lokal 5 u Kaçaniku - nudi za prodaju objekat sa ukupnom površinom od oko 100m² prema listi imovine, dok je prema osnovu ovjerene izjave bivšeg Menadžmenta i merenjima na terenu unutrašnjost lokala 105m². Lokal se nalazi i prizemlje stambene zgrade u ulici Agim Bajrami, u Kaçanik, koji je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

DTP Šar Kacanik Fi-801/89.

 

Jedinica br.13: Sharr Lokal 6 u Kaçaniku - nudi za prodaju objekat sa ukupnom površinom od oko 111m². Lokal se nalazi i prizemlje stambene zgrade u ulici Sali Bajra, u Kaçanik, koji je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: 

DTP Šar Kacanik Fi-801/89.

 

Jedinica br.14: Produkt Zemlja u Vitak – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 4,518 m² (45 ari 18 m²), opisanog u Certifikatu imovine, katastarske jedinica pod brojem: 00056-0, Katastarska Zona Vitak, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 3,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg. br.80483651

 

Jedinica br.15: Produkt Zemlja u Gornjoj Klini 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 7,955 m² (79ari 55 m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarske jedinice pod brojevima: 00647-2 i 01064-0, Katastarska Zona Gornja Klina, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg. br.80483651

 

Jedinica br.16: Produkt Zemlja u Prellovc – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 9,688 m² (96 ari 88m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarska jedinica pod brojem: 00017-0, Katastarska Zona Prellovc, Opština Srbica.

(Depozit ponude: € 6,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg. br.80483651 

 

Jedinica br.17: Elan Zemlja u Navalan 2 - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 35,862m² (3ha 58ari 62m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00286-0; 00815-0 i 00850-0, Katastarska Zona Novolan,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Jedinica br.18: Elan Zemlja u Navalan 1 - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 50,054m² (5ha 54m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00717-0 i 00718-0, Katastarska Zona Novolan,  Opština Vucitrn.

(Depozit ponude: € 10,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Jedinica br.19: Elan Zemlja u Resnik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 19,720m² (1ha 97ari 20m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00341-0 i 00530-0, Katastarska Zona Resnik,  Opština Vucitrn.

(Depozit ponude: € 8,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Jedinica br.20: Drenica Zemlja u Polluzhe  Parcela 00054-0  - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 11,933m² (1 ha 19 ari 33 m²) prema imovinskom certifikatu, parcela 00054-0, Kadastraska Zona Polluzhe, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: €5,000)

                                                                                                                                                                                            

Jedinica br.21: Drenica Zemlja u Polluzhe Parcela 00028-0  - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 3,710m² (37 ari 10 m²) prema imovinskom certifikatu, parcela 00028-0, Kadastraska Zona Polluzhe, Opština Gllogovc.

(Depozit ponude: € 2,000)    

 

Jedinica br.22: Drenica Zemlja u Gllanasele br.1 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 7,176m² (71 ari 76 m²) prema imovinskom certifikatu, parcela 00216-0, 00217-0, 00218-0, 00219-0,  00221-0, Kadastraska Zona Gllanasele, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721             

 

Jedinica br.23: Lux „Samoposluga Tunel“ u Prvom Tunelu –  U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 150m² prema imovinskoj listi, dok prema merenju na terenu lokal ima površinu od 168m². Lokal se nalazi u Pirvom Tunelu, Opstina Mitrovica. Imovina je trenutno izdata pod zakup. (Depozit ponude: €  15,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  Broj registracije 80038216

 

Jedinica br.24: Lux Parcela 1105-0 u Juznoj Mitrovici - U ovoj prodaji se nudi  gradjevinsko zemljište površine 80m². Jedinica se nalaci na ulici “Adem Voca” b.b.,  prema imovinskom certifikatu, kadastraska jedinica P-71208072-01105-0, Kadastraska Zona Mitrovica, Opština Mitrovica. (Depozit ponude:  €  5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  Broj registracije 80038216

 

Jedinica br.25: Çyçavica Lokal “Lasta“ u Prilluzhe - Ova prodaja nudi lokal površine od 63m² prema imovinskoj listi, dok prema merenju na terenu ima površinu od 66m². Lokal se nalazi u selu Prilužje, preko puta Doma Kulture, opština Vucitrn.

 (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92; UNMIK Reg 80006187.

 

Jedinica br.26: Çyçavica Lokal „Sitnica“ u Prilluzhe - Ova prodaja nudi lokal površine od 64m² prema imovinskoj listi, dok prema merenju na terenu ima površinu od 62m². Lokal se nalazi u selu Prilužje, opština Vucitrn, preko puta Kancalarije za Zajednice. (Depozit ponude: € 5,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi:

NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Reg 80006187.

 

Jedinica br.27: ZZ Moronica Zemljište u Junik 1 – nudi za prodaju zemljište parcele br. 4501, 4502 i 4503 sa površinom od 3ha 23ari 6m² (32,306m²) koja se nalazi u mesto “Bishtaqe” u KZ Junik, Opština Junik. Trenutno ne postoji ugovor o zakupu.

(Depozit ponude: € 12,000)                                                                  

 

Jedinica br. 28: ZZ Moronica Zemljiste u Junik 2 - nudi za prodaju zemljiste parcela br. 4707 sa površinom od 30ari 81m² (3,081m²) koja se nalazi u KZ Junik, Opstina Junik. Trenutno ne postoji ugovor o zakupu. (Depozit ponude: € 1,000)                                                                 

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

ZZ "Moronica", Junik (Fi. 155/91; Fi. 499/78)

 

Jedinica br.29: ZZ Moronica Zemljiste u Junik 3 - Ova prodaja nudi parcela  zemlja br. 4748 sa površinom od 14ari 79m2 (1,479m²) koja se nalazi u KZ Junik, Opstina Junik. Trenutno ne postoji ugovor o zakupu. (Depozit ponude: € 500)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

ZZ "Moronica", Junik (Fi. 155/91; Fi. 499/78)

 

Jedinica br.30: Šipad Komerc Skladište u Pec - Ovaj aset se sastoji od skladišta sa aneksom od totalne površine 1272m² i zemljište sa površinom od 91ari 84m² (9,184m²) u ul. Zhuj Selmani, blizu željeznicke stranice, u grad Peci. Skladište je korišceno od strane bivšeg menadmenta bez ugovora o korišcenju. U stovarište ima robe koja nije deo ove prodaje. (Depozit ponude: € 100,000)                                                                

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  

RO “Shipad  Komerc”  NTPD, Sarajevo  (U/I 1079/89)                                                                                                                        

 

Jedinica br. 31: ZZ Liria Stara Administra-tivna Zgrada u Jagadu - Ova prodaja nudi zemlište parcele br. 219-0 u površinu od 38ari 64m² (3864m²) i neupotrebljiv stari administrativni objekat (P+1) u površini od 562m² (baza) koja se nalazi u KZ Jagoda, opština Klina. Trenutno ne postoji ugovor o zakupu. (Depozit ponude: € 3,000)              

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  

K.B. “25 Maj”, Budisalc Fi. 593/89

 

Jedinica br.32: ZZ Štupelj Poljoprivredno Zemljište Kernica 3 - Ova prodaja nudi zemljište parcele br. 428, 435 i 504 sa totalnom površinom od 2ha 58ari 01m² (25,801m²) koje se nalaze u KZ Štupel selo Kërrnicë, Opština Klina. Jedino parcela br. 435 ima pristup na registrovano javnom putu. Trenutno ne postoji ugovor o zakupu. (Depozit ponude: € 12,000)                                                                

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  

ZZ “Stupelj”, Stupelj, Klina (Fi. 170/91)

 

Jedinica br.33: TP Agrodukagjini Prodavnica br.33 - Ova prodaja nudi prodavnicu u površini od oko 18m² prema spisku stredstava Preduzeca (23m² prema merenjima) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha br. 33, nasuprot bifše Zelene Pijace, Opština Peci. Zemlja i magacin nad kojim se ova prodavnica nalazi NISU deo ove prodaje. Trenutno se koristi za zakup imovine. (Depozit ponude: €5,000)                                                                  

 

Jednica br.34: NT Agrodukagjini Prodavnica br. 35 - Ova prodaja nudi prodavnicu u površini od oko 18m² prema spisku stredstava Preduzeca (22m² prema merenjima) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha br. 35, nasuprot bifše Zelene Pijace, Opština Peci. Zemlja i magacin nad kojim se ova prodavnica nalazi NISU deo ove prodaje. Trenutno se koristi za zakup imovine. (Depozit ponude: €5,000)                                                                  

 

Jednica br. 35: NT Agrodukagjini Prodavnica br. 39 - Ova prodaja nudi prodavnica (P+PK) u poversini od oko 25m² prema spisku stredstava Preduzeca (43m² prema merenjima) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha br. 39, nasuprot bifše Zelene Pijace, Opština Peci. Zemlja i magacin nad kojim se ovaj prodavnica nalazi NISU deo ove prodaje. Trenutno se koristi za zakup imovine.

(Depozit ponude: € 7,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

TDPVM “Agrometohija” Pec (Fi.407/89); TP “Agrodukagjini”, Pec (80007329)

 

Jednica br.36: NT Agrodukagjini Prodavnica br. 43 - Ova prodaja nudi prodavnica u povrsini od oko 18m² prema spisku stredstava Preduzeca (22m² prema merenjima) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha br. 43, nasuprot bifše Zelene Pijace, Opština Peci. Zemlja i magacin nad kojim se ovaj prodavnica nalazi NISU deo ove prodaje. Trenutno se koristi za zakup imovine. (Depozit ponude: €5,000)

 

Jednica br.37: NT Agrodukagjini Prodavnica br. 49 - Ova prodaja nudi prodavnicu u površini od oko 25m² prema spisku stredstava Preduzeca (24m² prema merenjima) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha br. 49, nasuprot bifše Zelene Pijace, Opština Peci. Zemlja i magacin nad kojim se ovaj prodavnica nalazi NISU deo ove prodaje. Trenutno se koristi za zakup imovine. (Depozit ponude: €5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

TDPVM “Agrometohija”, Pec (Fi.407/89); TP “Agrodukagjini”, Pec (80007329)

 

Jedinica br.38: ZZ Bec Skladište u Kramovik - Ova jedinica obuhvata zemljište sa površinom od 4,392m² (43ari 92m²) i skladište sa površinom od 207m², koja se nalaze u selo Kramovik, opština Orahovac. Skladište je u lošem stanju I nije registrovana u kadastarska dokumenata. (Depozit ponude: €10,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)

 

Jedinica br.39: TP Agimi Prodavnica u Stara Carsia 2 - Ova jedinica obuhvata prodavnicu i zemljiste u površini od 36m² prema kadastarskim dokumentima. Prema merenjima na terenu, površina lokala je 49m² (32m² prizemlje i 17m² podkrovlje). Imovina se nalazi u Veliku Caršiu, opština Djakovica. Imovina je slobodna. (Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

TPVM “Agimi”, Djakovica (Fi.580/89)

 

Jedinica br.40: TP Koreniku Prodavnica br. 1 u Banja nasuprot poste - Ova jedinica obuhvata prodavnicu etazh sa ukupnom povrsinom od 45m² prema spisku asete Preduzeca (64m² prema merenjima na terenu). Lokal se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Peckoj Banji, nasuprot poste, opstina Istok. Zemljiste nije deo tendera. (Depozit ponude: € 6,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

TP “Korenik”, Istog/k Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182;

 

Jedinica br.41: KB Drita Poljoprivredno Zemljiste Hërtica – ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 10,583 m² (1 ha 05 ari 83m²), parcele:P-71712080-00867 i P-71712080-00868, u KZ Herticë, u Opštini Podujevo. Zemljiste je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 5,000)

 

Jedinica br.42: KB Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 13,526m² (1ha 35ari 26m²)  parcela P-71712004-00062-0, u KZ Balloc, u  Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 8,000)

 

Jedinica br.43: KB Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 19,771m² (1ha 97ari 71m²) P-71712004-00072-0, u KZ Balloc, u Opštini Podujevo. Zemljiste je posejano sa godisnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 10,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Jedinica br.44: KB Drita Poljoprivredno Zemljiste Balloc III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljiste sa ukupnom povrsinom od 11,245m² (1ha 12ari 45m²) parcela P-71712004-000177-0, u KZ Balloc, u Opstini Podujevo. Zemljiste je posejano sa godisnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 5,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Jedinica br.45: KB Drita Poljoprivredno Zemljiste Balloc IV - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljiste sa ukupnom povrsinom od 1,299m² (12ari 99m²) parcela P-71712004-0001706-0, u KZ Balloc, u  Opstini Podujevo. Zemljiste je posejano sa godisnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 1,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Jedinica br .46: KB Flora Poljoprivredno Zemljište Revuq I - ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3,127 m² (31ari 27m²), parcele: P-71712069 – 0419 – 0, Kadastarska Zona Revuc´. Zemljište/parcela, nije okruženo, I koristi se kao pašnjak od lokalnih zemljoradnika. (Depozit ponude: € 1,500)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

ZZ “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

 

Jedinica br .47: KB Drita Poljoprivredno Zemljiste Surkish I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljiste sa ukupnom povrsinom od 5,059m² (50ari 59m²), parcela P-71712076-00299-0 u ZK Surkish, K, u  Opstini Podujevo. Zemljiste je posejano sa godisnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude € 2,500)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

N.Sh. O.P. Koperativa Bujqesore “Slloga” Podujevë Kooperativa Bujqesore “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85

Kooperativa Bujqesore “Drita” ne Sfeqel Fi. 941/90

 

Jedinica br.48: KB Besa Poljoprivredno Zemljište Dumoš I - ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 380 m² (3 ari 80 m²), parcela: P-71712032-00251-0, kultura pasnjak, u katastarskoj zoni Dumoš, u Opštini Podujevo. Zemljiste se ne koristi od strane trecih lica. (Depozit ponude: € 1,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga; Kooperativës Bujqësore ”KB Besa" Lluzhan/Podujevë nën Fi.400/90

 

Jedinica br.49:  Kosovarja Prodavnica br.1 Priština - Ova prodaja nudi poslovni  prostor sa površinom od oko 80 m², koja se nalazi u centru Prištine, ul. Fehmi Agani br.2, iza Trgovacke Komore Kosova. Imovina koristi se kao Market sa ugovorom o zakupu sa KAP. (Depozit ponude: € 70,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

NSH “Industria e Bukës dhe Ëmbëlsirave Kosovarja“ Fushë Kosovë (Fi.750/89);

“PKB Industrija Hleba i Kolaca Kosovo Polje D.O.O.” 92; SHA “Kosovarja” (Regj. Biz. UNMIK-ut 80014694)

 

Jedinica br.50: Duvan Prodavnica Urosevac - Ova prodaja nudi  prodavnicu koja se nalazi u prolazu/pasazu na prizemlju stambene zgrade sa pristupom na ulicu Ismail Qemali u Uroševcu. Na osnovu merenja obavljenih na terenu prodavnica ima površinu od 13.5m². Imovina vezana za ovu ponudu se trenutno korististi pod zakup. (Depozit ponude: € 2,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

Ndërmarrja Shoqërore "Duvan" Prishtina / Ndërmarrja Shoqërore "Duvan", Prishtinë / Drustveno Preduzece "Duvan" Prishtina (Fi.629/89 i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë).

 

Jedinica br.51: Marketing Export Prodavnica Urosevac - Ova prodaja nudi  poslovni prostor totalne površine 327 m², od kojih 133 m² prizemlje i 194 m² podrum. Poslovni prostor se nalazi u okviru  višespratne stambene zgrade, u Ul. Deshmoret e Kombit, u centru Urosevca. Imovina koristi se od strane treceg lica. (Depozit ponude: € 30,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

DP "Kosovodrvo" (Fi-724/89)

 

Jedinica br. 52: Gërmia Prodavnica u Kosovo Polje - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od oko 460.14m² koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade u ul. Majka Terteza u Kosovu Polju. Nema zemljista koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je slobodna. (Depozit ponude: € 50,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

DP “Gërmia“ Fi - 676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr.80033214.

 

Jedinica br.53: Instruktori Poslovni Prostor Podujevo - Ova prodaja se sastoji od poslovnog prostora sa ukupnom površinom od oko 834m², a nalazi se na ulazu u Podujevo, na putu Priština-Podujevo, u blizini Hotela Besiana. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna. (Depozit ponude: € 20,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

Auto Moto Drustvo „Mladost“ Podujevo Fi.223/92; Auto Moto DP „Instruktor“;  DD Autoskola “Instruktori”;

 

Jedinica br.54: Rilindja Knjizara Br.40 Pristina – Ova prodaja nudi poslovni  prostor (P+1) sa površinom od oko 32.16m² prema ugovoru kupo-prodaje, a prema merenjima na terenu površina prostora je oko 32.9m² od kojih prizemlje je oko 23.4m² a potkrovlje je oko 9.5m². Lokal se nalazi u ul. Nazim Gafurri, Tržni Centar prema Grmiji. Nema zemljište koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna. (Depozit ponude: € 6,000)

Predhodni nazivi i Fi brojevi:

DP Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg. Nr. 80030924;

DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

 

Jedinica br.55: NBI Suhareka – Zemliste u Gjinovce 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja se nalazi u Katastarskoj Zoni Gjinovce, katastarske parcele br. P-72116020-01434-0 sa ukupnom površinom od 1ha 59ari 22m² (15,922m²). Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Jedinica br.56: NBI Suhareka – Zemliste u Gjinovce 5 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 2 ha 83 ari 07m² (28,307m²), koja obuhvata katastarske parcele br.  P-72116020-00582-8 sa površinom od 7,934m² i P-72116020-00584-6 sa površinom od 20,373m², koje se nalaze u Katastarskoj Zoni Gjinovce, Opština Suhareka. Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 15,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Jedinica br.57: NBI Suhareka – Imovina u Grejkoc 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja se nalazi u Katastarskoj Zoni Grejkovc, katastarske parcele br. P-72116012-00046-0  sa ukupnom povrsinom od  36,287m2 (3 ha 62 ari 87m2). Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga.

(Depozit ponude: € 11,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Jedinica br.58: NB Mirusha – Imovina u Damanek - nudi na prodaju obradjeno zemljište/vinograd sa ukupnom površinom od 16,492 m² ( 1 ha 64 ari 92m²) koja se nalazi u Katastarskoj Zoni Damanek, Opština Mališevo. Imovina obuhvata parcele P-72310023-00234-0 sa površinom od 8,163m², P-72310023-00463-0  sa površinom od 4,683m², i parcelu P-72310023-00464-0 sa površinom od 3,646 m². Imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PP “Miruša” Fi 514/89

 

Jedinica br.59: DP Liria - Prodavnica u Ul.Zahir Pajaziti, Prizren – Prodavnica tip P+0 – tvrda konstrukcija, sa ukupnom površinom od 63m2 (predstavljena površina je ista i prema unutrašnjim merenjima PAK-a i deklaraciji Uprave DP-a). Momentalno radnja je izdata pod zakup. Zemljište na kome je izgradjena radnja nije deo prodaje. Imovina gde se nalazi prodavnica se vodi na ime  Opštine Prizren. (Depozit ponude: € 13,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi: 

“Liria” p.o. Fi-330/89; Fi-6963/92

 

Jedinica br.60: DP Komuna – Kampkucice u Struže - sastoji se od 7 (sedam) kampkucice koje su upotrebljive i koje imaju ukupnu površinu od 283m². Kampkucice su drvene montažne konstrukcije dok baza je od betona. Imovina  se nalazi u selo  Struže, opština Prizren. Zemliste gde se nalaze kamp kucice nije na prodaju. Kampkucice trenutno nisu u koriscenje. (Depozit ponude: € 7,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

“Komuna” Prizren Fi.589/89

 

Jedinica br.61: DP Komuna – Jedinica u Donjoj Srbici – sastoji se od komercijalnog zemljišta koja obuhvata ukupnu površinu od 1ha 88ari 53m² (18,853m²) i nalazi se na Katastarskoj Zoni Donja Srbica, opština Prizren. U kadastarskim dokumentima nema registrovanih objekata dok u faktickom stanju su 8 demolirane zgrade. Jedinica trenutno nije u koriscenje.

(Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

“Komuna” Prizren Fi.589/89

 

Jedinica br.62: DP Koritniku - Prodavnica u Brod - Prodavnica obuhvata površinu od oko 110m², od kojih 47m² sa kulturom zgrada i 63m² sa kulturom dvorište. Imovina se nalazi u selo Brod, opština Dragaš. Prema situaciji na terenu rezultira da jedan deo dvorišta je pokriven i sada služi kao magacin za prodavnicu tako da površina objekta (P+0) koja je pod jednim krovom je 94m² i 16 m² dvorište, ali ova razlika nije prikazana u kadastarskim dokumentima. Trenutno porodavnica je zatvorena.

(Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Koritnik” Dragash Fi.186/89

 

Jedinica br.63: DP Koritniku - Samoposluga u Brod - Prodavnica obuhvata površinu od  183m², od kojih  182m² zgrada i 1m² dvorište, koja se nalazi u selo Brod, opština Dragaš. Prema internim merenjima na terenu izvršene sa strane AKP, površina zgrade je 189 m². Trenutno samoposluga je zatvorena. (Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Koritnik” Dragash Fi.186/89

 

Jedinica br.64 : DP Zupa – Recane - Prodavnica br. 2 Drajcici - Prodavnica sa ukupnom površinom od 199m², od kojih 92m² sa kulturom kuca i 107m²  sa kulturom dvorište, koja se nalazi u selo Drajcici, opština Prizren. Prema merenjima izvršenih sa strane KAP, površina zgrade (P+0) je 103m². Trenutno radnja je data pod zakup. (Depozit ponude: 5,000€)

 

Jedinica br.65 : DP Zupa –Recane - Prodavnica br. 7 Llokvica - nudi imovinu koja obuhvata ukupnu površinu od 104m², sa kulturom ‘zgrada’, koja se nalazi u selo Lokvica, opština Prizren. Prema merenjima izvršenih sa strane KAP, površina zgrade je 73m². Trenutno prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude: € 5,000)

Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

“Sredacka Župa” Fi.384/89

 

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KAP: Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org  - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konačnom Informativnom Memorandumu

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netačnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agenci