Prodaja Imovine u Likvidaciji - 32

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR. 32 IMOVINE PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

 

Jedinica br.01: Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (Lot J) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od oko 20ari 52m² (2,052m²), u KZ Gnjilane,  u mestu zvanom Sait Agov Zabel, u Opštini Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 2,000).

Jedinica br. 02: Agrokultura Zemljište u Mališevu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od oko 96ari 26m² (9,626m²), u KZ  Gnjilana, u selu Mališevo, Opština Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSH  KBI “MLADOST” Fi - 670/89, Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Jedinica br. 03: Poljoprivredno Dobro Zemljišta u Rahovici (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 2ha 43ari 94m² (24,394m²), u KZ Rahovici, u blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: €10,000)

Jedinica br. 04: Poljoprivredno Dobro Zemljišta u Pojata (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 1ha 77ari 27m² (17,727m²), u selu Pojate, Opštine Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: €10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.Sh  Pasuria Bujqësore Ferizaj (Fi 650/89)

Jedinica br.05: ZZ Žegra Zemljište u Ladovu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 21ari 42m² (2,142m²), u blizini sela Ladovo, u Opštini Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: KB Zhegra (Fi-529/98)

Jedinica br.06: ZZ Žegra Zemljište u  Žegri (Lot B) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 53ari 30m² (5,330m²), u blizini sela Zhegra, u Opštini Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: KB Zhegra (Fi-529/98)

Jedinica br.07: R .Aguši Imovina u Soponici - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 54ari 20m² (5,420m²), u blizini sela Soponica, u Opštini Kacanik. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: €3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Koperativa Bujqësore “Ramadan Agushi” Kaçanik  (Fi 1386/90)

Jedinica br.08: Agromorava Zemljište u Požaranju (Lot D) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 1ha 94ari 25m² (19,425m²), u blizini sela Požaran, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.09: Agromorava Zemljište u Gornjoj Slatini (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 1ha 08ari 11m² (10,811m²), u blizini sela Gornja Slatina, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.10: Agromorava Zemljište u Gošici (Lot A) -  nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 50ari 22m² (5,022m²), u blizini sela Goshice, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup.(Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.11: Agromorava Zemljište u Grmovu - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 3ha 19ari 99m² (31,999m²),  u kadastarskoj zoni  Grmovo, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.12: Agrokultura Stara Pekara u Starom Trgu - U ovoj prodaji se nudi zemljišta i zgrada  u ukupnoj površini od 530 m², opisanog u Certifikatu imovine, katastarske jedinica pod brojem: 00147-0; 00259-2; 00260-0; i 00261-0, Katastarska Zona Stari Trg , Opština Mitrovica.(Depozit ponude: € 5,000 )
Raniji nazivi i Fi brojevi: Kooperativa Bujqësore “23 Nëntori” (Fi-414/75),(Fi-1604/90);Poljoprivredna Zadruga “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, br. regj. biznesit: 80091117

Jedinica br.13: Produkt Zemlja u Banju - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 43,459m² (4ha 34ari 59m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarske jedinice pod brojevima: 00028-0; 00029-0; 00324-0; 00336-0; 00643-0; 00733-0; 02023-0, 02381-0; 02382-0 i 02685-0, Katastarska Zona Banju, Opština Srbica.
(Depozit ponude: €  10,000)
 
Jedinica br.14: Produkt Zemlja u Suhogerlle - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 7,928 m²(79ari 28 m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarska jedinica pod brojem: 00782-0, Katastarska Zona Suhogerlle, Opština Srbica.  (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.15: Produkt Zemlja u Kllodernice - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 12,317 m² (1ha 23ari 17m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarska jedinica pod brojem: 01532-0, Katastarska Zona Kllodernice, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.16: Produkt Zemlja u Donja Obrinje - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 45,465m² (4ha 54ari 65 m²), opisano u Certifikatu imovine, katastarska jedinica pod brojem: 01345-0; 01532-0 dhe 01533-0, Katastarska Zona Donja Obrenje, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 10,000 )
Raniji nazivi i Fi brojevi:
NSH Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95; UNMIK  registracija br.80483651

Jedinica br.17: Elan Parcela 00205-0 KZ Beçuk - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 35,596m² (3ha 55ari 96m²)  prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00205-0, Katastarska Zona Beçuk,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000 )
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.18: Elan Parcela 761 KZ Zhilivod - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 23,712m² (2ha 37ari 12m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 761-1, 761-2 i 761-3, Katastarska Zona Zhilivod,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.19: Elan Parcela  847-0 u KZ  Navalan - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 16,291m² (1ha 62ari 91m²)  prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00847-0, Katastarska Zona Navalan,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 7,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.20: Elan Parcela 114-1 u KZ Përronaj/Stanovc i Epërm - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 6,696m² (66ari 96m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 00141-1, Katastarska Zona Përronaj/ Stanovc i Eperm,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.21: Elan Parcela 1041-0 i 1045-0 u Dumnice e LLuges/mesme - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 23,719 m² (2ha 37ari 19m²) prema certifikatu o nepokretnoj imovini, katastarske jedinice 01041-0 i 1045-0, Katastarska Zona Dumnice e Lluges,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: €  10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.22: Parcele 0046, 0048 i 0049 u KZ Priluzje - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 14,204 m²  (1 ha 42 ari 4 m²) prema  imovinskom certifikatu, parcele 00046-0; 00048-0 i 00049-0, Kadastraska Zona Prilužje, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 7,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Kooperativa Bujqësore “Prelluzha” (Fi-904/90)

Jedinica br.23: IMB Lokal 8 u Mitrovica Sever - U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 36.60m² na osnovu kupo-prodajnog ugovora, dok prema merenju na terenu lokal ima površinu od 37m². Navedeni lokal prema imovinskoj listi predstavljen sa poveršinom 110m²  i sa brojem 62. Lokal se nalazi u ulici „Kralja Petra I“ (zgrada “Vampirusa”), u blizini bivšeg “Jugopetrola“ i muslimanskog groblja u Severnoj Mitrovici. (Depozit ponude: € 5,000 )
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSH IMB – Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.24: Agrokultura Stovariste u Bare - U ovoj prodaji se nudi samo skladiste površine od 175m² prema posedovnom dokumentu-racun za porez na promet, dok prema merenju na terenu objekat ima površinu od 167m². Skladište se nalazi u selu Bare, blizu Osnovne Škole, Opština Južna  Mitrovica. Imovina je trenutno izdata pod zakup.
(Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Kooperativa Bujqësore “23 Nëntori” (Fi-414/75),(Fi-1604/90);Poljoprivredna Zadruga “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, br. reg. biznesa: 80091117

Jedinica br.25: Elan Zemlja u Kollu - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 31586m² (3ha 15ari 86m²) prema imovinskom certifikatu, parcele  00103-1, 00103-3  i 00103-4, Kadastraska Zona Kolla, Opština Vucitrn.
(Depozit ponude: € 10,000 )
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Registracija Biznesa 80025629

Jedinica br.26: Transkosova Kancalarije Pristina - Ova prodaja nudi kancalarije  površine od 220m² prema imovinskoj listi preduzeca, dok na osnovu merenja na terenu ima površinu od 206m². Imovina  je deo jedne stambeno-poslovne zgrade u Prištini, naselje Lakrista, Lamela 4, kancalarija br.14, Opština Priština. (Depozit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  NSHT ”Transkosova” Fi-819/89; PDS”Transkosovo” Fi-1569/90 dhe Fi-1123/91; DD ”Transkosovo” Fi-6697/92; NTM Transkosova UNMIK Registracija Biznesa  80267274

Jedinica br.27: TE Koreniku Samuosluga br.1, Istok - Ova prodaja obuhvata prodavnicu sa površinom od otprilike 196m² (207m² prema merenjima). Poslovni prostor se nalazi u prizemlje stambene zgrade, blizu KRU “Hidrodrini, u centru Istoka. Imovina nije u upotrebi. (Depozit ponude: € 30,000)

Jedinica br.28: TE Koreniku Prodavnica br. 2 Banjë e Pejës - Deo ove ponude je prodavnica  etazh sa površinom od otprilike 150m² prema merenjima ne terenu (360m² prema spisku aseta). Lokal se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Peckoj Banji, nasuprot poste, opština Istok. Imovina je pod zakup. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  TP “Korenik”, Istok/g Fi.501/89

Jedinica br.29: PZZ Mališgan, Poljoprivredno Zemljište- Zlokucane 1 -  ova jedinica obuhvata parcelu br. 128-2 sa površinom od 8,243m² (82ari 43m²), kulture njiva 5 klase sa pristupom na javni put, koja se nalazi na KZ Zlokucane, Opština Klina. Nema ugovor o korišcenju ovog aseta. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.30: PPP Mališgan, Poljoprivredno  Zemljište Ceskovo – ova jedinica obuhvata kadastarsku parcelu br. 71011089-7-1 sa površinom od 12,070m²   (1ha 20ari 70m²), kulture njiva, koja se nalazi u Ceskovi, Opština Klina. Imovina nema pristup na javni put, trenutno pristup je moguc preko poljskog puta. Nema ugovor o korišcenju ovog aseta. 
(Depozit ponude: € 7,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a, Fi. 256/90

Jedinica br.31: KB Barani Upravna zgrada, Baran - ova jedinica obuhvata br.72-3 KZ Baran sa površinom 57ari i 97m² (5,797m²), demolirani objekat administracije površine od 776m² prema posedovnom listu, i pratecih objekata površine od 466m² prema terenskim merenjima, koji se nalaze u selu Baran,Opština Pec. Ne postoji ugovor o korišcenju imovine. Jedan dio zgrade se koristi kao sportska svlacionica. Tenderisanje ove jedinice vrši se pod udelom imovine DP KB Baran i DP Bujqesia. (Depozit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ Baran, Barane, Pec (Fi.169/81); DP "Poljoprivreda", Pec (Fi. 525/89)

Jedinica br.32: DP Produkt Prodavnica u ulici Dëshmorët e Kombit, Klina – ova jedinica obuhvata prodavnicu u površini od 84m² prema listi aseta (71m² neto prema merenjima na terenu), koja se nalazi u prizemlje stambene zgrade u ulici Dëshmorët e Kombit bb, Opština Klina.  Zemljište gde se prodavnica nalazi nije na prodaji.  Aset je slobodan.
(Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NTP “Produkt”, Pejë Fi- 659-89

Jedinica br.33: PP Mališgan Zemljište u Zlokucane br.2 - Ova prodaja nudi katastarske parcele pod brojem 155-8 I 155-9 sa ukupnom površinom od 5,164m² (51 ari 64m²) zemljište njiva, koja se nalazi u KZ Zlokucane, Opština Klina. Imovina ima pristup na javni put. Ne postoji nikakav sporazum o korišcenju imovine. (Depozit ponude:  € 3,000)

Jedinica br.34: PP Malishgan poloprivredno zemliste Grabanica 1 - Ova prodaja nudi katastarske parcele pod brojem 127-1, 136-0 i 297-0, za ukupnom površinom od 39,942 m² (3 ha 99 ari 42m²), sa kulturom pašnjak, koja se nalazi u KZ Grabanica, Opština Klina. Samo parcela br. 136 ima pristup kategorisanih puteva. Nema sporazum o korišc´enju imovine. (Depozit ponude: € 15,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP”Malishgan”, Klinë/a, Fi. 256/90

Jedinica br.35: PP Malishgan poloprivredno zemliste Grabanice 2 - Ova prodaja nudi katastarsku parcelu 351-2 sa površinom od 18,630m² (1ha 86 ari i 30m²) kultura njiva 4-te klase, sa pristupom na javni put, koja se nalazi u KZ Grabanica, Opština Klina. Nema sporazum o korišc´enju imovine. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:   PPP”Malishgan”, Klinë/a, Fi. 256/90

Jedinica br.36: ZZ Shtupel Poljoprivredno Zemljiste Shtupel 3 - ova jedinica obuhvata poljoprivredno zemljište registrovano u kadastarske parcele br. 20/2, 30/1, 42/1 i 42/2 u ukupnoj površini od 21,266m² (2ha 12ari 66m²) koje se nalaze u KZ Shtupel, Opština Klina.  Ove parcele nemaju pristup na javnom putu.  Ne postoji ugovor o koricenju imovine.
(Depozit ponude €10,000)                                                                
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ “Stupelj”, Stupelj, Klina (Fi. 170/91)

Jedinica br.37: PP Malishgan poloprivredno zemliste Jashanice - ova prodaja nudi kadastarsku parcelu 711-2, sa površinom od 17,957m² (1ha 79ari 57m²) sa kulturom njiva klasa 6, bez direktnog pristupa na javnim putevima, koja se nalazi u KZ Jashanica, Klina. Nema sporazum o korišc´enju imovine. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a, Fi. 256/90

Jedinica br.38: ZZ Strelci Upravna Zgrada i Benzinska pumpa - Ova prodaja nudi upravnu zgradu, benzinska pumpa i zemljište u površini 27 ari 60 m² (2,760m²), prema imovinskim certifikat sa kulturom: 222 m² objekat i 2,538 m² dvorište, koja se nalazi u KZ Gornji Strelc, Opština Decan. Prema merenjima površina objekata su 224m². Imovina nije u upotrebi.
(Depozit ponude: € 40,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: TP “Strellci“, d.o.o. Strellc, Decani (Fi.1308/91)

Jedinica br.39: DP Ereniku PP zemlište blizu Obdaništa - Deo ove prodaje je Kadastraska parcela br. 5019-2 sa ukupnom površinom od 1ha 45ari 38m² (14,538m²) koja se nalazi u KZ Djakovica van grada, blizu Obdaništa, Opština Djakovica. Nema sporazum o korišc´enju imovine. (Depozit ponude: € 13,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP Ereniku PPrimarna Proizvodnja, Gjakovica (Fi.460/89)

Jedinica br. 40: DP Emin Duraku Poslovni Lokal br.2 blizu Gimnazija - Deo ove prodaje je poslovna prodavnica (P+1) sa površinom od 671m², prema merenju,  od koje prizemlje ima povrsinu od 231m², dok I-vi sprat, poznat drugacije kao Galerija ima povrsinu od 440m², koja se nalazi ispod stambene zgrade u Ul. Marin Barleti, blizu Gimnazije u Djakovici. Zemljište gde lokal se nalazi nije deo tendera. Imovina je slobodan. (Depozit ponude: € 87,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NIBT “Emin Duraku” n.o. Gjakovë (Fi.551/89)

Jedinica br.41: Poljoprivredno Zemljište Donja Lapastica I - ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 41,285m² (4ha 12ari 85m²) parcele: 264-1, 265-0, 266-0, 267-0, 268-0, 269-0, 270-0, 271-0, 272-1, 274-1, 277-0, u KZ Donja Lapaštica, u  Op²tini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatih lica.
(Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89;
Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Jedinica br.42: Mekanizimi Zemljište Gnjilane - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 14,100m² (1ha 41ari).  Zemljište ukljucuje katastarsku parcelu br. 884/4, KZ Donji Livoc, oko 4 km daleko od centra Gnjilana. Nema ugozor o zakup za tenderisano zemljište. (Depozit ponude: € 7,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP Mehanizacija Fi-614/89

Jedinica br.43: Poljoprivredno Zemljiste Gornja Lapaštica - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od (3ha 68ari 85m²) parcele: 370-28, 370-29, 370-38, 370-39, 370-40, 370-41, 370-43, i 370-48, u KZ Gornja Lapaštica, u  Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatog lica.
(Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.44: Poljoprivredno Zemljište Donja Lapaštica II - ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od   22,329m² ( 2ha 23ari 29m²) parcele: 278-0, 279-0, 280-1, 283-1, 284-0, 285-0, 286-0, 287-0, 288-0, 289-1, 290-1, u KZ Donja Lapaštica, u  Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatih lica. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Jedinica br.45: Gërmia Prodavnica br.127 Priština - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od oko  oko 51.35 m². Prodavnica se nalazi ispod platoa Grand Hotela (bivši Shoping II) u ul. Luan Haradinaj b.b, Priština (ispred monumenta New Born). Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna.
(Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.46: Gërmia Prodavnica br.52 Pristina - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od 215.50m². Prodavnica se nalazi ispod platoa Grand Hotela (bivši Shopping II) u ul.Luan Haradinaj b.b, Priština (ispred monumenta New Born).  Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna. (Depozit ponude: € 50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93;
NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Jedinica br.47: Zetatrans Lokal Dardania - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od oko 171.83 m² koji se nalazi u drugi sprat stambene zgrade u Dardania Bl-9-a, Prishtina (Trg Bill Clinton). Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je data pod kiriju.  (Depozit ponude: € 30,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Radna jedinica "Zetatrans" Priština sredstvo socijalne preduzec´a "Zetatrans" iz Podgorice.

Jedinica br.48: Marketing Export Prodavnica Lipljane - Ova prodaja nudi  poslovni prostor totalne površine 123  m². Prodavnica se nalazi u okviru  višespratne stambe zgrade, u Ul./blv “Lidhja e Prizrenit“ b/b, u Lipljanu. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je data pod kiriju. (Depozit ponude: 12,000 €)

Jedinica br.49: Marketing Export Prodavnica br.1 Mitrovica - Ova prodaja nudi  poslovni prostor totalne površine 114 m²,  koji se nalazi u prizemlju kolektivne zgrade za stanovanje, u Ul. „Mbreteresha Teutë“ p.n u  južnom delu Mitrovice (blizu Autobuske Stanice). Nema zemljište koje se prenosi novom kupcu. Imovina vezana za ovu ponudu  se trenutno korististi pod zakup. (Depozit ponude: 15,000 €)

Jedinica br.50: Marketing Export Prodavnica br.2 Mitrovica - Ova prodaja nudi poslovni prostor totalne površine od 64 m², koji se nalazi u prizemlje stambene zgrade za stanovanje, na Ul. „Agim Haziri” br.32 na južnom delu Mitrovice.  Nema zemljište koje se prenosi novom kupcu. Imovina vezana za ovu ponudu  se trenutno korististi pod zakup.
(Depozit ponude: 20,000 €)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: SOUR “KOSOVODRVO”, DP “Kosovodrvo-Commerce” Prishtinë; DP “Kosovodrvo-Dardanija” Pristina; DP “Kosovodrvo-Meble” Pristina. Fi-724/89

Jedinica br.51: Urata Lokal br.19 Dardania - Ova prodaja nudi poslovni prostor u površini od 28 m² na osnovi merenja na terenu. Pomenuta imovina nalazi se na prizemlje u okviro mini trgovskog centra, zona sever, blizu PTK u Dardaniu, Priština. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Trenutno, lokal se ne koristi. (Depozit ponude: 6,000 €)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89;  Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Jedinica br.52: Apoteka Podujevo - Ova prodaja nudi  poslovni prostor od ukupne površine od 231.27 m² od cega prizemlje ima površinu od 144.74 m² i podrum ima površinu od 86.53 m². Lokal se nalazi u  stambenoj zgradi u ul. “Zahir Pajaziti” u Podujevu. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je data pod zakupom.
(Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:   NSHF Barnatoret e Prishtinës Fi-783/78;  UNMIK Reg. Nr: 70046304

Jedinica br.53: Ingenjering Prodavnica br.33 kod Pijace - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od oko 7.88 m² koji se nalazi u prvom spratu Trgovskog Centra, ul. Maliq Pashë Gjinolli, blizu Zelene Pijace u Pristini.  Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je slobodna. (Depozit ponude: € 1,500)

Jedinica br.54: Ingenjering Prodavnica br. 34 kod Pijace - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne povrsine od 13.93 m², koji se nalazi na drugom spratu Trgovinskog Centra, ul. Maliq Pashë Gjinolli, blizu zelene pijace u Prištini. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je slobodna. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.55: Ingenjering Prodavnica  br. 35 kod Pijace - Ova prodaja nudi poslovni prostor sa ukupnom površinom od oko 7.01 m², koja se nalazi na prvom spratu Šoping Centra, u Ul. Maliq Pashë Gjinolli, u blizini zelene pijace u Prištini. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je slobodna. (Depozit ponude: € 1,500)

Jedinica br.56: Ingenjering Prodavnica br. 35 sprat II kod Pijace - Ova prodaja nudi poslovni prostor sa ukupnom površinom od oko 13.93 m², koja se nalazi na drugom spratu Šoping Centra, u Ul. Maliq Pashë Gjinolli, u blizini zelene pijace u Prištini. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna. (Depozit ponude: 3,000 €)

Jedinica br.57: Ingenjering Prodavnica  br. 38 kod Pijace - Ova prodaja nudi poslovni prostor of ukupne površine od 16.56 m², koji se nalazi na drugom spratu Trgovinskog Centra, blizu Zelene Pijace u Prištini. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je slobodna. (Depozit ponude:: € 1,500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:   OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Jedinica br.58: DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Imovina u Atmadje 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište sa ukupnom površinom od 12,952 m² (1 ha 29 ari 52 m²), koja se nalazi u KZ Atmadje, sa parcelamaP-71813001-00071-0, P-71813001-00041-0, P-71813001-00040-0, P-71813001-00054-0, registrovane na ime DP-a. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.59: Jedinica DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Imovina u Atmadje 3 - nudi na prodaju obradjeno zemljište  sa ukupnom povrsšinom od  47,016m² (4ha 70 ari 16m²), KZ Atmadje, sa parcelama P-71813001-00385-0, P-71813001-00386-0, P-71813001-00394-1, P-71813001-00394-3, P-71813001-00559-0, P-71813001-00394-2,  P-71813001-00524-0, P-71813001-00532-0, P-71813001-00540-0, P-71813001-00533-0, P-71813001-00527-0, P-71813001-00528-0,  registrovano na ime DP-a . (Depozit ponude: € 12,000)

Jedinica br.60: Jedinica DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Imovina u Hoci Zagradskoj - nudi na prodaju obradjeno zemljište sa ukupnom površinom od 15,126m² (1ha 51ari 26m²), koja se nalazi u KZ Hoca Zagradska sa parcelama P-71813081-01425-3, P-71813081-01425-1, P-71813081-01426-0, P-71813081-01425-2 i P-71813081-01430-0,registrovano na ime DP-a.  (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.61:  Jedinica DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Imovina u   Medvec 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište  sa ukupnom površinom od 28,066 m² (2 ha 80 ari 66 m²), koja se nalazi u KZ Medvec, Opština Prizren, parcele P-71813056-00010-0 i P-71813056-00004-0, registrovano na ime DP-a. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.62: NBI Rahoveci – Imovina  u Velikoj  Hoqi 4 - nudi na prodaju  zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 19,471 m² (1ha 94ari 71m²), koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac  sa parcelama:  P-71510008-00041-0, P-71510008-00046-0, P-71510008-00066-0, P-71510008-00185-0, P-71510008-00396-0, P-71510008-00397-0, P-71510008-00398-0 i P-71510008-00399-0, registrovano na ime DP-a. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.63: NBI Rahoveci - Imovina  u Velikoj  Hoqi 5 - nudi na prodaju zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 17,022m² (1ha 70ari 22m²), koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac, sa parcelama P-71510008-00575-0, P-71510008-00620-0, P-71510008-00622-0, P-71510008-00623-0, P-71510008-00624-0, P-71510008-00625-0, P-71510008-00638-0, P-71510008-00680-0, P-71510008-00681-0 i P-71510008-00708-0,  registrovano na ime DP-a.
(Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.64: NBI Rahoveci - Imovina  u Velikoj  Hoqi 6 -  nudi na prodaju  zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 15,615m² (1ha 56ari 15m²),  koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac sa parcelama: P-71510008-01792-0, P-71510008-01818-0, P-71510008-01835-0, P-71510008-01836-0, P-71510008- 01842-0, P-71510008-01846-0, P-71510008-02272-0 i P-71510008-02273-0, registrovano na ime DP-a. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.65: NBI Rahoveci - Imovina  u Velikoj  Hoqi 7 - nudi na prodaju  zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 30,589 m² (3ha 05 ari 89m²) koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac, sa parcelama: P-71510008-2361-0, P-71510008-02362-0, P-71510008-02370-0, P-71510008-02371-0, P-71510008-02372-0, P-71510008-02395-0, P-71510008-02396-0, P-71510008-03321-0, P-71510008-03322-0, P-71510008-03323, P-71510008-03329, P-71510008-03330-0, P-71510008-03331-0,  P-71510008-03332-0, P-71510008-03333-0, P-71510008-03336-0, P-71510008-03337-0, P-71510008-03363, P-71510008- 03364, P-71510008-03365-0, P-71510008-03366-0, P-71510008- 03367-0,  P-71510008-03368, P-71510008-03382-0 i P-71510008-03384-0, registrovano na ime DP-a.
(Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.66:  Jedinica DP NBI Rahoveci - Imovina  u Velikoj  Hoqi 8 - nudi na prodaju  zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 19,292m² (1ha 92ari 92m²), koja se nalazi u K Z Velika Hoca, Opština Orahovac: P-71510008-02712, P-71510008-02713-0, P-71510008-03117-0, P-71510008-03120-0, P-71510008-03121-0, P-71510008-03448-0, P-71510008-03449-0, P-71510008-03450-0, P-71510008-03451-0, P-71510008-03452-0, P-71510008-03453-0, P-71510008-03509-0, P-71510008-03510-0, P-71510008-03511-0, registrovano na ime DP-a. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.67: NBI Rahoveci - Imovina  u Velikoj  Hoqi 9 - nudi na prodaju  zemljište (imovinu) sa ukupnom površinom od 11,372 m² (1ha 13ari 72m²) koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac: P-71510008-00939-0, P-71510008-00972-0, P-71510008-00973-0, 00985-0, P-71510008-00986-0 i P-71510008-00987-0, registrovano na ime DP-a.
(Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.68 DTP Mladost - Objekat br.2 - Sevce - nudi na prodaju imovinu P- 72717077-02029-2  u KZ Sevce - Strpce, koja obuhvata celokupnu površinu od  111m²,  koja se u kadastarskim dokumentima je registrovana sa kulturom zgrada u površini od 55m² i dvorište u površini od 56m². Napomena: Informise se potencialni investitor da prema faktickom stanju na terenu, grada od 55m² koja je registrovana u katstarskim dokumentima, ne postoji i potpuno je porusena. Postoji drugi objekat koji je predmet prodaje koji nije registrovana u katastarskim registrima. Objekat je zgraden van kontura starog objekata, od tvrde konstrukcije, nedovršen objekat i ima samo plocu na prizemnom spratu, dok nema krova, i obuhvata povrsinu od 33m² (prema merenjima AKP)-Deo zgrade (predmet prodaje) oko 1/3 povrsine (predmet prodaje) je izvan parcele P 72717077-02029-2. Prema tome, informisu se investitori da deo zemljista izvan parcele P 72717077-02029-2 na kojoj se nalazi deo zgradepredmet prodaje, nije deo prodaje. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: „Mladost“ Trgovinsko preduzece , Štrpce Fi .24/74

Jedinica br.69: NBI Suhareka - Parcela u Selogražde 3 - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište  sa ukupnom površinom od 1 ha 43 ari 01 m² (14,301 m²), sa katastarskim parcelama br. P-72116039-0-540-0, koja se nalazi u KZ Selogražde, Opština Suhareka. Imovina nije pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino”  Fi.1765/92

Jedinica br.71: NHT Theranda - Imovina u  Landovici - nudi za prodaju imovinu  sa površinom od 75ari 05m² (7,505m²), koja obuhvata katastarsku parcelu br. P-71813041-00745-3. Imovina se nalazi u KZ Landovica, Opština Prizren.
(Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NHT/UTP “Theranda”, Prizren Fi. 655/89; DD “Dushanov Grad”, Fi. 6810/92. 

Jedinica br.72: DP “Prizrencoop” - Magacin u Pirane - nudi za prodaju parcelu P-71813064-01052-2 sa ukupnom površinom od 11 ari 38 m² (1,138m²), u selo Pirane, Opština Prizren. U okviru imovine  nalaze se dve demolirane i neupotrebljive zgrade koje nisu registrovane u katastarskim registrima. Napomena: parcela nema dostup na javni put I nema registrovan servitut, ali prolazi preko parcele 1050-1 koja je takodje u  vlasništvo DP-a. Imovina nije u korišcenje. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: Zadruga “Prizrencoop” sa p.o.- Prizren – Fi 148/91;
DOO “Progres Export – Zadruga Prizrencoop” Fi 7311/92

Jedinica br.73: NBI Rahoveci - Imovina u Brestovac 4 - nudi za prodaju imovinu  koja obuhvata ukupnu površinu od 3ha 97ari 04m² (39,704m²) u KZ Brestovac, Opština Orahovac. Zemljište je delimicno obradjeno.  (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Jedinica br.74:DP „Koritniku“ - Prodavnica br.1 u Dragaš - obuhvata radnju sa ukupnom površinom od oko 58m² (prema internim merenjima) i nalazi se u prizemlje zgrade (P+2) koja se nalazi u centru Dragaša,  ul. Dëshmorët e Kombit b.b. Zemljište na kome se nalazi prodavnica nije deo prodaje/tendera. Imovina trenutno je data pod zakupom. (Depozit ponude: 7,500 €)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Jedinica br.75: Fapol Podujevo - ova prodaja nudi prostor bivše fabrike koji ukljucuju nekoliko proizvodnih hala, razna skladišta, upravne zgrade, itd. Svi ovi objekti imaju ukupnu površinu od 13,338 m², glavne objekte površine od 11,577 m², i ostalih pratec´ih objekata, kao što su transformatori, restoran, centralno grejanje, itd, sa ukupnom površinom od 1,761 m². Imovina se nalazi na "Zahir Pajaziti" br. 196 u neposrednoj blizini raskrsnice Podujevu - Priština.  Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno  je data pod kiriju. (Depozit ponude: € 250,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:Fabrika e Poliesterit “Fapol” me përgjegjësi të plotë (Fi.822/78)

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KAP: Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org  - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konačnom Informativnom Memorandumu

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netačnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju neće ni na koji način biti odgovoran niti će prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tačnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.