Prodaja Imovine u Likvidaciji - 37

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.37 IMOVINE PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

Dan Podošenja Ponuda: 15.11.2017


Jedinica br.01: Morava Parteš Zemljište u Donjem Livoču (Lot B) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 15,637m² (1ha 56ari 37m²), u KZ Donji Livoč, u Opštini Gnjilana. Ponuđeno zemljište je pogodno za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 14,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Morava” Parteš Fi-1609/90

Jedinica br.02: Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (Lot N) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5,076m² (50ari 76m²), u KZ i Opštini Gnjilana. Ponuđeno zemljište je pogodno za poljoprivredne delatnosti.
(Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P KBI MLADOST Fi -670/89, KB  Gjilan, OP Mladost Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Jedinica br.03: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Kosine (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 18,729m² (1ha 87ari 29m²), u KZ Kosine, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.04: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot E) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 13,506m² (1ha 35ari 06m²), u KZ Rahovici u Opštini Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac Fi-650/89

Jedinica br.05: DTP Shar Lokal u Starom Kačaniku - nudi za prodaju lokal koji prema merenjima na terenu je u površini od 241.28m², dok je prema Listi Osnovnih Sredstava sa površinom od 207m², koji se nalazi u selu Stari Kačanik u Opštini Kačanik, i koji je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DTP Šar Kačanik Fi-801/89.

Jedinica br.06: DP Agromorava Zemljište u Grmovu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 5,410m² (54ari 10m²), u KZ i blizini sela Germovo, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.07: DP Agromorava Zemljište u Gošici (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 36,783m² (3ha 67ari 83m²), u KZ i blizini sela Gošice, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.08: DP Agromorava Zemljište u Gošici (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 56,347m² (5ha 63ari 47m²), u KZ i blizini sela Gošice, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Fi-229/89

Jedinica br.09: Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (Lot L) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od oko 2,026m² (20ari 26m²), u KZ Gnjilane. Imovina se nalazi u mestu zvanom Popovica u blizini “Groblja Palim Borcima” u Opštini Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P IKB MLADOST Fi -670/89, KB Gjilan,  OP Mladost Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Jedinica br.10: Poljoprivredno Dobro Zemljišta u Pojate (Lot B) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 17,625m² (1ha 76ari 25m²), u KZ i selu Pojate, Opštine Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti.  (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.11: Poljoprivredno Dobro Zemljišta u Rakaj (Lot B) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 37,675m² (3ha 76ari 75m²), u KZ i selu Rakaj, Opštine Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Jedinica br.12: Čendresa Lokal 2 u Kamenici - nudi za prodaju lokal koji prema Listi Osnovnih Sredstava je u površini od 178.5m², dok je prema merenjima na terenu sa površinom od 164.08m². Lokal se nalazi u gradu Kamenice. Lokal je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 12,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSh “Morava” Kamenicë (Fi-711/89)

Jedinica br.13: Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (Lot E) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 3,068m² (30ari 68m²), u KZ Gnjilana. Imovina se nalazi u blizini kružog puta, u Opštini Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P IKB MLADOST Fi -670/89, KB Gjilan,  OP Mladost Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Jedinica br.14: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot D) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 27,365m² (2ha 73ari 65m²), u KZ i blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti.  (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Jedinica br.15: Agromorava Zemljište u Požaranju (Lot B) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 25,560m² (2ha 55ari 60m²), u KZ i blizini sela Požaranje, u Opštini Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Fi-229/89

Jedinica br.16: Agrokultura Zemljište u Mališevu (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od 4,133m² (41ari 33m²), u KZ i blizini sela Mališevo, Opštine Gnjilana. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
D.P IKB MLADOST Fi -670/89, KB Gjilan,  OP Mladost Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Jedinica br.17: Agromorava Zemljište u Tankosiču (Lot A) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od oko 43,844m² (4ha 38ari 44m²), u KZ i blizini sela Tankosič, u Opštini Uroševca. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Fi-229/89

Jedinica br.18: Produkt Parcela 00139-0 u Çitaku – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 8,300m² (83ari), KZ Çitak, Opština Srbica. (Depozit ponude: €  3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP  Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.br. 80483651

Jedinica br.19: Produkt Zemlja u Makermal - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 20,294m² (2ha 2ari 94m²), KZ Makermal, Opština Skenderaj. (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.20: Produkt Zemlja u Srednja Klina 1 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 490,943m² (49ha 9ari 43m²), KZ Srednja Klina, Opština Srbica.  (Depozit ponude: €  50,000)

Jedinica br.21: Produkt Zemlja u Srednja Klina 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 343,580m² (34ha 35ari 80m²), KZ Srednja Klina, Opština Srbica.  (Depozit ponude: €  50,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.br. 80483651

Jedinica br.22: Elan Parcele 00176-0 i 00177-0 KZ Bivolak - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 18,194m² (1ha 81ari 94m²), KZ Bivolak, Opština Vučitrn. (Depozit ponude: € 8,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.23: DP Lux Poslovni Lokal Rudar – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 78.06m² gde površina je odredjena merenjem sa terena, dok prema imovinske liste ima površinu od 50m². Lokal se nalazi u prizemlju jedne stambene zgrade u Prvom Tunelu. Imovina je trenutno zatvorena. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.24: DP Lux Upravna Zgrada (bivši Komitet) - Ova prodaja nudi građevinsko zemljište površine 541m² i četvoro spratnu upravnu zgradu površine od 493m² (P+3). U prizemlju zgrade nalaze se šest poslovnih lokala, a na tri gornja sprata nalaze se 48 kancelarija. U okviru imovine nalazi se i aneksirano skladište sa površinom od oko 47m² koja se nalazi u imovinskoj parceli SOE, dok se površina od oko 30m² nalazi izvan parcele koja je predmet prodaje. Nekretnina se nalazi na trgu "Agim Hajrizi" u centru Mitrovice, opština Južna Mitrovica. Trenutno postoje šest ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju.  (Depozit ponude: € 250,000)

Jedinica br.25: DP Lux Poslovni Lokal  Mishtorja 3 (Goveđi But) – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 63.5m² gde površina je odredjena merenjem sa terena, dok prema imovinske liste ima površinu od 60m². Lokal se nalazi u prizemlje jedne stambene zgrade u ulici Kralj Petar I, Severna Mitrovica. Imovina je trenutno je izdata pod zakup. (Depozit ponude:  € 8,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.26: Produkt Zemlja u Broje 3 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 21,384 m² (2ha 13ari 84m²), KZ Broja, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.27: Produkt Zemlja u  Broje 4 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 4,497 m² (44ari 97m²), KZ Broja, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 1,500)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi - 8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Jedinica br.28:  ZZ Prilužje Parcela 00280-0 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 19,034m² (1ha 90ari 34m² ), KZ Prilužje, Opština Vučitrn. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.29: ZZ Prilužje Parcela 00290-0 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 5,306m²  (53ari 6m²), KZ Prilužje, Opština Vučitrn. (Depozit ponude: €  2,000)

Jedinica br. 30: ZZ Prilužje Parcele 0150-0, 0151-0 i 0159-0 - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 10,956m² (1ha 9ari 56m²), KZ Prilužje, Opština Vučitrn. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.31: ZZ Prilužje Parcele 0118-0 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 4,725m² (47ari 25m²), KZ Prilužje, Opština Vučitrn. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Prelluzha” (Fi-904/90)

Jedinica br.32: Produkt Zemlja u Vitak – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 4,518 m² (45ari 18m²), katastarske jedinica pod brojem: 00056-0, KZ Vitak, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.33: Produkt Zemlja u Gornjoj Klini 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 7,955m² (79ari 55m²), katastarske jedinice pod brojevima: 00647-2 i 01064-0, KZ Gornja Klina, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.34: Produkt Zemlja u Prellovc – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 9,688 m² (96ari 88m²), katastarska jedinica pod brojem: 00017-0, KZ Prellovc, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.br. 80483651

Jedinica br.35: Elan Zemlja u Resnik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 19,720m² (1ha 97ari 20m²) katastarske jedinice 00341-0 i 00530-0, KZ Resnik,  Opština Vučitrn. (Depozit ponude: € 12,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Jedinica br.36: DP Drenica Zemlja u Poluže Parcela 00054-0 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 11,933m² (1ha 19ari 33m²), KZ Poluže, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.37: DP Drenica Zemlja u Poluže  Parcela 00028-0 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 3,710m² (37ari 10m²), KZ Polluzhe, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.38: DP Drenica Zemlja u Gllanasele br.1 - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 7,176m² (71ari 76m²), parcela 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 i 00221-0, KZ Gllanasele, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
AIK Agrokosova; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721

Jedinica br.39: Lux Parcela 1105-0 - U ovoj prodaji se nudi  gradjevinsko zemljište površine 80m² prema imovinskom certifikatu, KZ Mitrovica. Ova imovina se nalazi u ul.  Adem Voca b.b , Mitrovica. (Depozit ponude: € 7,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.40: Fabrika u Gorazdevac - Ova prodaja obuhvata fabriku objekata sa površinom od 1,552m² (prema merenjima) i parcelu br.410/3 sa površinom od 12,863m² u KZ Gorazhdec, Opština Pejë/Pec. (Depozit ponude: € 100,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: Kožni Kombinat i Obuče  (KKO), Peč (Fi.345/89)

Jedinica br.41: Poljoprivedno zemljište u Videj - Ova jedinica obuhvata zemljište u površini od 1,425m² u KZ Videja, Opština Klina. Nema ugovora o korišćenju ovog aseta. (Depozit ponude: € 1,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Poljoprivreda, Pec; SP PIK "DushanMugosha – Duq", Peć sa n.s.p.o. (Fi. 525/89)

Jedinica br.42: Poljoprivredno Zemljište u Zalč 1 - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u površini od 12,842m² (1ha 28ari 42m²) u KZ Zalć, Opština Istok. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.43: Poljoprivredno Zemljište u Zalć 2 - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u površinu od 1ha 2ari 48m² (10,248m²) u KZ Zalč, Opština Istok. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.44: Poljoprivredno zemljište u Zalč 3 – Nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 12,185m² (1ha 21ari 85m²) u KZ Zalć, Opština Istok. Imovina nema pristup u javnom putu. Ne postoji ugovor o koriščenju. (Deposit ponude: €7,000)

Jedinica br.45: Poljoprivredno Zemljište u Zalč 4 - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u površini od 10,989m² (1ha 9ari 89m²) u KZ  Zalć, opština Istok. Ne postoji ugovor o koriščenju. (Depozit ponude: € 6,500)

Jedinica br.46: Poljoprivredno Zemljište u Zalć 5 - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u površinu od 4,468m² (44ari 68m²) u KZ Zalć, Opština Istok. Ne postoji ugovor o koriščenju. (Depozit ponude: € 2,500)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Gurakoc”, Istok; PPPTU “Buduqnost”, Istok (Fi- 656/89)

Jedinica br.47: Poljoprivredno Zemljište u Hereq i Dujaka - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u KZ Hereq i KZ Dujaka u površinu od 3ha 52ari 64m² (35,264m²), Opština Đakovica. (Deposit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP Ereniku-PP, Đakovica (Fi. 460/89)

Jedinica br.48: Poljoprivredno zemljište u Jašanici - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa površinom od 1ha 43ari 65m² (14,365m²) u KZ Jašanica, Opština Klina. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: RPP “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Jedinica br.49: Poljoprivredno zemljište u Lubova - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište u površini od 2ha 23ari 74m² (22,374m²) u KZ Lubova, Opština Istok. (Deposit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ ”Dubrava”, Istok (Fi. 268/89)

Jedinica br.50: ZZ Bec Imovina u Lipovec - Ova prodaja nudi zemljište sa površinom od 10ari 3m² (1,003m²) kao i dve zgrade ukupne površine od 455m² prema posedovnom listu (426m² prema merenjima na terenu). Zgrade su stare i nisu u dobrom stanju. Imovina se nalazi u Selu Lipovec, Opština Djakovica. Trenutno postoji ugovor o zakupu. (Depozit ponude:  € 15,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)       

Jedinica br.51: DP Emin Duraku - Prodavnica br.3 blizu Gimnazije, Đakovica - Ova prodaja nudi prodavnicu u etaźu (P+1) sa površinom od 103m² prema merenjima (12m² prizemlje, 10m² stepenice i 81m² - 1vi sprat) koja se nalazi u stambenoj zgradi u Ul. Marin Barleti, blizu gimnazije u Opštini Đakovice. Zemljište nije deo prodaje. Trenutno, aset je slobodan.
(Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NIBT “Emin Duraku” n.o. Gjakovë (Fi.551/89)

Jedinica br.52: ZZ Bistrica Parcela br.59-1 u Drenovac - Ova prodaja nudi zemljište sa površinom od 2ha 18ari 70m² (21,870m²) u KZ Drenovac, Opština Klina. Zemljište nema pristup na javnom putu. Ne postoji ugovor za koriščenje imovine.
(Depozit ponude: € 13,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bistrica”, Drenovac, Klina

Jedinica br.53: ZZ Strelci Upravna Zgrada i Pumpa za Gorivo - Ova prodaja nudi upravnu zgradu, pumpa za gorivo i zemljište u površini 27ari 60m² (2,760m²), sa kulturom 222m² objekat i 2,538m² dvorište, koja se nalazi u KZ Gornji Strelc, Opština Dečane. Prema merenjima površina objekata su 224m². Imovina je osloboden. (Depozit ponude: € 40,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: TP “Strellci“, d.o.o. Strellc, Decani (Fi.1308/91)

Jedinica br.54: PK Istog – Poljoprivedno zemljište u Istog - Nudi za prodaju zemljište sa površinom od 1ha 41 ari 77 m² (14,177m²) u KZ Istok, Opština Istok. Imovina ima pristup u javni put. Ne postoji ugovor o koriščenju.
(Deposit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ "Istog“, Istok (Fi.644/89)

Jedinica br.55: ZZ Kooperacija  Zemljište u Vitomirici - Nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 3ha 89ari 82m² (38,982m²) u KZ Vitomirica, Opština Peć. Imovina ima pristup u javni put. Trenutno ne postoji ugovor o koriščenju.
(Deposit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: Produzeče Kooperacija sa p.p- Složeno Produzeče KBI Dušan Mugoša-Duć u Peći (Fi.573/89)

Jedinica br.56: DP 9 Novembar Zgrada Administracije - nudi za prodaju zgradu administracije (B+P+1) sa površinom od 407.63m²  na osnovu kupoprodajnog ugovora, dok je na osnovu merenjima na licu mesta iznosi 396 m² (u tu  površinu nisu obuhvačene zajedničke prostorije kao što su stepeništa, ulaz, kao i hodnik, sa površinon od 27.63m²). Objekat  sa nalazi u ulici Majke Tereze, u centar grada Đakovice. Površina podruma od 94m² se tenderira kao deo idealne porvšine. Trenutno, ima ugovor o koriščenju. (Deposit ponude: € 50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: GP 9 Novembar, Đakovica  (Fi. 543/89)

Jedinica br.57: ZZ Štupelj Poljoprivredno Zemljište Kernica 3 - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa totalnom površinom od 2ha 58ari 01m² (25,801m²) koje se nalaze u KZ Štupel, selo Kërrnicë, Opština Klina. Jedino parcela br.435 ima pristup na registrovano javnom putu. Ne postoji ugovor o koriščenju. (Depozit ponude: € 15,000)                  
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ “Stupelj”, Stupelj, Klina (Fi. 170/91)

Jedinica br.58: Ratar Poljoprivredno Zemljište Sušica I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište, sa ukupnom površinom od 137,980m² (13ha 79ari 80m²), u KZ Sušica u Gracanici. (Depozit ponude: € 30,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP “Ratar” Laplaselo, (PIK “Kosova Export”), Fi 809/89.

Jedinica br.59: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Donja Brnjica I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljiste sa ukupnom površinom od 7,165m² (71ari 65m²), na KZ Donja Brnjica, Priština. Zemljište se koristi od strane trećih lica za sejanje godišnjih useva od strane nepoznatih lica za KAP. (Depozit ponude:  € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NSh KB "Liria" Bardhosh, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.60: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Breznica I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 51,600m² (5ha 16ari) KZ Breznica, Opština Obilić. Zemljišta se koristi od strane trećih lica za sejanje godišnjih useva od strane nepoznatih lica za KAP. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.61: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Breznica II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 73,289m² (7ha 32ari 89m²),KZ Breznica, Opština Obilić. Zemljište se koristi od strane trećih lica za sejanje godišnjih useva od strane nepoznatih lica za KAP. (Depozit ponude: € 13,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.62: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Breznica III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 80,498m² (8ha 4ari 98m²), KZ Breznica, Opština Obilić. Zemljište se koristi od strane trećih lica za sejanje godišnjih useva od strane nepoznatih lica za KAP. (Depozit ponude: € 14,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.63: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Breznica IV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 17,867 m² (1ha 78ari 67m²), KZ Breznica, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.64: ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Breznica V – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 67,034m² (6ha 70ari 34m²), KZ Breznica, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 12,000)

Jedinica br.65: Poljoprivredno Zemljište Breznica VI – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 14,541m² (1ha 45ari 41m²), u KZ Breznica, opština Obili. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.66: Lavërtari Blegtori  Poljoprivredno Zemljište Preoc I – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište koja se nalazi u KZ Preoce, Opština Gračanica, sa  ukupnom površinom od 28,318m²  (2ha 83ari 18m²). (Depozit ponude: € 18,000)

Jedinica br.67: Lavërtari Blegtori  Poljoprivredno Zemljište Preoc II - ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište koja se nalazi u KZ Preoce, Opština Gračanica, sa ukupnom površinom od  20,884m² (2ha 8ari 84m²). (Depozit ponude: € 50,000)

Jedinica br.68: Poljoprivredno zemljište Gornje Dobrevo V - Ova prodaja obuhvata poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 32,279m² (3ha 22ari 79m²) u K.Z Gornje Dobrevo, Kosovo Polje. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.69: Poljoprivredno Zemljište Gornje Dobrevo VI - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište  sa  ukupnom površinom od 47,955m² (4ha 79ari 55m²) na K.Z. Gornje Dobrevo, Kosovo Polje. Nema druge imovine koje se prenosi novom kupcu. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi od strane nepoznatog lica. (Depozit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Jedinica br.71: Urata Lokal br.98 – Ova prodaja nudi gradjevinsko zemljište, odnosno katastarsku parcelu br. 6683, KZ Priština sa ukupnom površinom od 111m² i dvospratni objekat P+1 koji na osnovu Certifikata vlasništva ima površinu od 101m², a na osnovu merenja na terenu ima ukupnu površinu od 170m². Imovina  se nalazi u Ul. Edmond Hoxha, u blizini gradskog parka u Prištini. Trenutno, prizemlje koristi se pod zakup od trečeg lica, dok prvi sprat koristi se od strane trečih lica za stanovanje, bez ugovora o zakup sa KAP-om. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Jedinica br.72: Grmija Prodavnica br.123 – Ova prodaja nudi prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 65.03m². Lokal se nalazi na prizemlju Solitera SU-1/5 L-2, prodavnica br.6 u naselju „Dardanija“ u Prištini. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina u pitanju se koristi bez ugovora o zakupu sa KPA  od bivše radnice Preduzeča. (Depozit ponude: € 13,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Jedinica br.73: ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Konjuh II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 16,298m² (1ha 62ari 98m²) KZ Konjuh, Opština Ljipjane. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Jedinica br.74: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Hërtica – ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 10,583m² (1ha 5ari 83m²) u KZ Herticë, u Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: D.P. O.P. “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi.563/85; Fi. 941/90

Jedinica br.75: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 13,526m² (1ha 35ari 26m²) u KZ Balloc, u Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90


Jedinica br.76: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 19,771m² (1ha 97ari 71m²) u KZ Balloc, u Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi.
(Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Jedinica br.77: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 11,245m² (1ha 12ari 45m²) u KZ Balloc, u Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi.
(Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Jedinica br.78: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Balloc IV - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 1,299m² (12ari 99m²) u KZ Balloc, u  Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 1,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: D.P. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Jedinica br.79: ZZ Flora Poljoprivredno Zemljište Revuq I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 3,127 m² (31ari 27m²) KZ Revuć, u Opštini Podujevo. Zemljište/parcela, nije okruženo, I koristi se kao pašnjak od lokalnih                zemljoradnika. (Depozit ponude: € 1,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Jedinica br.80: ZZ Drita Poljoprivredno Zemljište Surkish I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5,059m² (50ari 59m²) u ZK Surkish, u Opštini Podujevo. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi.
(Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Slloga” Podujevë; DP “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Jedinica br.81: ZZ Besa Poljoprivredno Zemljište Dumoš I -  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 380m² (3ari 80m²) kultura pašnjak,  u KZ Dumoš, u Opštini Podujevo. Zemljište se ne koristi od strane trecih lica.                  (Depozit ponude: € 300)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: ZZ “Besa” Lluzhan; OP “Slloga”; ”ZZ Besa" Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Jedinica br.82: NBI Rahoveci – Imovina  u Zrze 1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 78ari 04m² (17,804 m²), sa kulturom njiva  kl.5,6 u KZ Zrze, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.83: NBI Rahoveci – Imovina  u Zrze 2 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 77ari 76m² (7,776 m²), sa kulturom njiva i vinograd kl.2,5 u KZ Zrze, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.84: NBI Rahoveci – Imovina  u Orahovac 1 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 75ari 18m² (7,518m²), sa kulturom pašnjak kl.4 u KZ Orahovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.85: NBI Rahoveci – Imovina  u Orahovac 6 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 41ari 94m² (4,194m²), sa kulturom njiva i vinograd kl.3,6 u KZ Orahovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.86: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 4 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 79ari 33m² (7,933m²), sa kulturom njiva i pašnjak kl.6  koja se nalazi u KZ Drenovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.87: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 5 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 57ari 37m² (5,737m²), sa kulturom njiva i pašnjak kl.5,6  koja se nalazi u KZ Drenovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.88: DP Zadruga Štrpce - Imovina u Vrbeštici 3 - nudi na prodaju imovinu sa ukupnom površinom od 38,903m² (3ha 89ari 3m²), koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce. Napomena: Na ovoj imovini je identifikovan objekat/kucica (izgradjena 90’tih godina)  sa oko 46m², koji je cvrste konstruksije (izgraden kamenjem), objekat nedovršen i ima samo plocu nad prizemni sprat,  nema krova, vrata ili prozora. Objekat se ne koristi od treceg lica i nece biti prenesen na novog kupca.
(Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce(Fi.56/90)

Jedinica br.89: NBI Suhareka – Imovina u Savrovo 3 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište  sa ukupnom površinom od 14,900m² (1 ha 49 ari), sa kulturon njiva kl.3, koja se nalazi u KZ Savrovo, opština Suhareka. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Jedinica br.90: NB Mirusha – Imovina  u Ostrozubu - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 30ari 42m² (3,042m²), sa kulturom vinograd kl.4 u KZ Ostrozub, Opština Mališevo. (Depozit ponude: € 1,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.91: NBI Rahoveci – Imovina  u Dobridol 1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 82ari 68m² (8,268m²) sa kulturom njiva kl.3 i 4 u KZ Dobridol, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.92: DP Lavërtaria-Blegtoria – Poljoprivredno zemljište u Koriši 3 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od  43,472m² (4ha 34ari 72m²), sa kulturom njiva, pasnjak kl.3  i neplodno,  u KZ Koriša, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 15,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.93: NBI Rahoveci – Imovina  u Maloj  Hoqi 1 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 22ari 16m² (12,216m²), vocnjak kl.3 u KZ Mala Hoca, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.94: NBI Rahoveci – Imovina u Maloj Hoqi 3 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 16ari 34m² (11,634m²), vinograd i pašnjak kl.2,3 koja se nalazi u KZ Mala Hoca, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.95: NBI Rahoveci – Imovina  u Maloj Hoqi 4 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 9ari 8m² (20,908m²), njiva i pašnjak kl.2,3,5 u KZ Mala Hoca, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.96: NBI Suhareka – Zemljište u Gjinovce 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja se nalazi u KZ Gjinovce, opština Suhareka, sa ukupnom površinom od 1ha 59ari 22m² (15,922m²), sa kulturom njiva kl.4. Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.97: NBI Suhareka – Zemljište u Gjinovce 5 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja se nalazi u KZ Gjinovce, opština Suhareka, sa ukupnom površinom od 2ha 83ari 7m² (28,307m²), sa kulturom njiva kl.4. Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 26,000)

Jedinica br.98: NBI Suhareka –  Imovina u Grejkoc 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja se nalazi u KZ Grejkovc, opština Suhareka, sa ukupnom površinom od  36,287m² (3ha 62ari 87m²), sa kulturom njiva kl.5. Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 33,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Jedinica br.99: NB Mirusha Imovina  u Domaneku - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 64ari 92m² (16,492 m²) sa kulturom njiva i pashjak kl.4,5 u KZ Domanek, Opština Mališevo. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.100: DP Koritniku Samoposluga u Brod - Prodavnica obuhvata površinu od 183m², od kojih 182m² zgrada i 1m² dvorište, koja se nalazi u selo Brod, opština Dragaš. Prema internim merenjima na terenu izvršene sa strane AKP, površina zgrade je 189m². Trenutno samoposluga je zatvorena. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
DP “Koritnik” Dragash Fi.186/89

Jedinica br.101: NBI Suhareka – Parcela u Selogražde 1284-0 - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište u KZ Selogražde, Opština Suhareka, sa ukupnom površinom od 6 ari 19m²  (619m²), sa kulturom pašnjak kl.5. Imovina nije pod zakup. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992, Fi.1765/92)

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KAP: Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konačnom Informativnom Memorandumu

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netačnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju neće ni na koji način biti odgovoran niti će prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tačnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.