Prodaja Imovine u Likvidaciji - 38

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.38 IMOVINE PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

Dan Podošenja Ponuda: 06.12.2017


Jedinica br.01: Agrokultura Zemljište u Mališevu (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 24334m² (2ha 43ari 34m²), u KZ i blizini sela Mališevu Opštine Gnjilana. Ponudeno zemljište je pogodno za poljoprivredne delatnosti.
(Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P KBI “MLADOST” Fi - 670/89, KB  Gjilan, OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96.

Jedinica br.02: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Prelez I Muhaderve (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 14916m² (1ha 49ari 16m²), u KZ i blizini sela Prelez I Muhaderve, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.03: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Prelez i Jerlive (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 8781m² (87ari 81m²), u KZ i blizini sela Prelez i  Jerlive, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.04: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot F) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 67353m² (6ha 73ari 53m²), u KZ i blizini sela Rahovici,  Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 25,000)

Jedinica br.05: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot G) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 92717m² (9ha 27ari 17m²), u KZ i blizini sela Rahovici, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 30,000)

Jedinica br.07: Agromorava Zemljište u Donjoj Slatini (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 35887m² (3ha 58ari 87m²), u KZ i blizini sela Donja Slatina,  Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti.
(Depozit ponude: € 17,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Fi-229/89

Jedinica br.08: DP Tregtia Lokal u Uroševcu - nudi za prodaju lokal koji prema merenjima na terenu ima površinu od 90.72m². Lokal se nalazi u ulici Marie Shllaku bb,u centru  grada, grada Uroševca. Lokal je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 14,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NShT „Tregtia“ (Fi-612/89)

Jedinica br.09: Cendresa Prodavnica u Tudevcu - nudi za prodaju lokal koji prema Listi Osnovnih Sredstava je u površini od 99m², dok je prema merenjima na terenu sa površinom od  91.3m². Lokal se nalazi u selu Tudevce u opštini Kamenice. Lokal je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSh “Morava” Kamenicë (Fi-711/89)

Jedinica br.10: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Pojatištu (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 17351m² (1ha 73ari 51m²), u KZ i selu Pojatište, Opštine  Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.11: DP Agromorava Zemljište u Gornjoj Stubli – nudi za prodaju zemljište sa površinom od 9750m² (97ari 50m²), u KZ i blizini sela Gornja Stubla, Opštine Vitine,  koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.12: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rakaj (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 6184m² (61ari 84m²), u KZ Rakaj, Opštine Uroševac, koja je  pogodna za poljoprivredne delatnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac Fi-650/89

Jedinica br.13: R. Aguši Poljoprivredno Zemljište u Elezaj - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 4861m² (48ari 61m²), u KZ Elezaj, Opštine Kacanik, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Ramadan Agushi” Fi-1386/90

Jedinica br.14: Poljoprivredno Dobro Zemljišta u Uroševcu – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 6043m² (60ari 43m²), u gradu Uroševac. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. Trenutno, imovina nije data pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Jedinica br.15: Agrokultura Zemljište u Velekince (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 6459m² (64ari 59m²), u blizini sela i KZ Velekince, Opštine  Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

Jedinica br.16: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Papazu (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 3084m² (30ari 84m²), u blizini sela i KZ Papaz, Opštine  Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.17: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Talinovc i Muhaderve (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 2168m² (21ari 68m²), u blizini sela i KZ Talinovc i Muhaderve, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.18: Poljoprivredno Dobro Zemljište u Tankosicu (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 11242m² (1ha 12ari 42m²), u blizini sela i KZ Tankosic,  Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.19: Agromorava Zemljište u Požaranju (Lot F) – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 29356m² (2ha 93ari 56m²), u blizini sela i KZ Požaran, u Opštini  Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 8,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: P.I.P.P. Agromorava (Fi-229/89)

Jedinica br.20: Cendresa Lokal 5 u Kamenici - nudi za prodaju objekat sa ukupnom površinom od 260m². Lokal se nalazi i prizemlju stambene zgrade naspram Obdaništa za Decu u  Kamenici, koji je pogodan za trgovinske delatnosti. (Depozit ponude: € 16,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DTP "Morava" Kamenica (FI- 711/89)

Jedinica br.21: Agromorava Zemljište u Gornjoj Slatini (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 10811m² (1ha 08ari 11m²), u blizini sela i KZ Gornja Slatina,  Opštine Vitina, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 6,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: P.I.P.P "Agromorava“Viti (Fi-229/89)

Jedinica br.22: Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1719m² (17ari 19m²), u KZ i Opštini Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

Jedinica br.23: Binacka Morava Zemljište u Glami – nudi za prodaju zemljište sa površinom od 24951m² (2ha 49ari 51m²). Imovina se nalazi u periferiji grada Gnjilana i blizini sela Stanišora u Opštini Gnjilana i Novobrda. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti.
(Depozit ponude: € 70,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: HGIP Binacka Morava (Fi-307/89), D.P DD "Binacka Morava" (Fi -6270/92),

Jedinica br.24: IMB Lokal 33 u Severnoj Mitrovici– U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 71.42m² prema opštinskom rešenju Br.351/104 datuma 10.09.1978, navedeni lokal prema imovinskoj listi predstavljen je sa površinom od 67m², dok prema merenju na terenu lokal ima površinu od 60m². Lokal se nalazi u naselje „Partizansko Brdo“, u Severnoj Mitrovici. Zemlja gde se namazi lokal niju u prodaju. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
NSH IMB Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.25: DP Drenica  Parcela 00029-0 Gornje Korrotice- U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 14130m² (1ha 41ari 30m²), KZ Gornje Korrotice, Opština Gllogovc. Zemlja se nalazi preko puta Biznes parka u Drenas/Gllogovac.  (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.26: DP Drenica Zemljiste u Glanaselu br.2- U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 24731m² (2ha 47ari 31m²), KZ Glanaselu, Opština Gllogovc.  (Depozit ponude: € 8,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721

Jedinica br.27: DP Elan Zemljište u KZ Brusnik- U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 97,175m² (9ha 71ari 75m²), KZ Brusnik, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.28: DP Drenica Parcela 00195-0 u Polužu- U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 28122m² (2ha 81ari 22m²), KZ Poluža, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93);“Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721

Jedinica br.29: DP Produkt Poljoprivredna Zemlja u Cirezu – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 17011m² (1ha 70ari 11m²), KZ Cirez, Opština Srbica. (Depozit ponude: €  6,000)

Jedinica br.30: DP Produkt  Poljoprivredno Zemljište u Gornjoj Klini Parcele 871-3 i 872-1 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 158791m² (15ha 87ari  91m²), KZ Gornjem Klinu, Opština Srbica. Površina zemlje  od 11ha je data pod zakupom. (Depozit ponude: € 30,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.br. 80483651

Jedinica br.31: Elan Zemlja u Navalan 2 - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 35862m² (3ha 58ari 62m²) KZ Novolan, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 18,000)

Jedinica br.32: Elan Zemlja u Navalan 1 - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 50054m² (5ha 54m²) KZ Novolan, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 18,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Jedinica br.33: Poslovi lokal br.2 - Ova prodaja nudi lokal površine od 72m²  prema imovinskoj lisi DP, dok 70.70m² prema merenu na terenu, koji je deo jedne stambeno-poslovne zgrade u trgu “Fehmi Lladrovci” u centru Gllogovca. Zemljište nije deo prodaje. Imovina je trenutno izdata pod zakup. (Depozit ponude: € 50,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve”; NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr. 80151721

Jedinica br.34: Poljoprivredna Zemlja u Svinjar 1 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine od 110356m² (11ha 3ari 56m²),  KZ Svinjar, Opština  Južna Mitrovica. Imovina je data pod zakupom. (Depozit ponude: € 40,000)

Jedinica br.35: Poljoprivredna Zemlja u Svinjar 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 140451m² (14ha 4ari 51m²), KZ Svinjar, Opština Južna Mitrovica. (Depozit ponude: €  50,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr.regj.biznesit: 80091117

Jedinica br.36: Produkt Zemlja u Broja 5 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 31493 m² (3ha 14ari 93m²), KZ Broja, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.37: Produkt Zemlja u Broja 6 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 14673m² (1ha 46ari 73m²), KZ Broja, Opština Srbica. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr.80483651

Jedinica br.38: Elan Zemlja u Glavotin - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 100492m² (10ha 4ari 92m²), KZ Glavotin, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.39: Elan Zemlja u Muhaxher i Epërm/Studime e Epërme - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 56454m² (5ha 64ari 54m²), KZ Muhaxheri i Epërm,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.40: Elan Parcela 847 u KZ Novolan - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 16291m² (1ha 62ari 91m²), KZ Novolan, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.41: Elan Zemlja u Kollu – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 31586m² (3ha 15ari 86m²), KZ Kolla, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.no. 80025629

Jedinica br.42: ZZ Djurakovac - Zemljište u Zalc  6 – poljoprivredno zemljište sa površinom od  2ha 53ari 97m² (25397m²) u KZ Zalc, Opština Istok. Imovina ima pristup u javnim put, nema sporazum o korišcenju. (Deposit ponude: € 12,000)

Jedinica br.43: ZZ  Djurakovac – parcele 399-2 i 400-2 u Kovrage - poljoprivredno zemljište sa površinom od 64ari 37m² (6437m²) u KZ Kovrage, Opština Istok. Samo parcela 400-2 ima pristup u javni put. Nema sporazum o korišcenju zemljišta. (Deposit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Gurakoc”, Istok; PPPTU “Buduqnost”, Istok (Fi-656/89)

Jedinica br.44: DP Bujqësia - Parcela br.4-5 u Calapek - poljoprivedno zemljište sa površinom od 1ha 44ari 99m² (14499m²) u KZ Calapek, Opština Pec. Imovina nema pristup u javni put. Nema ugovor o korišcenju ove parcele. (Deposit ponude: € 7,000)

Jedinica br.45: DP Bujqësia - Parcela br.228 u Calapek - poljoprivedno zemljište sa površinom od 1ha 65 ari 38m² (16538m²) u KZ Calapek, Opština Pec. Imovina ima direktan pristup u javni put, nema ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 10,000)

Jedinica br.46: DP Bujqësia - Poljoprivrendo  Zemljište u Rosulje - poljuprivedno zemljište sa površinom od 4ha 68ari 82m² (46882m²) u KZ Rosulje, Opština Pec. Imovina  ima delimican pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: PIK Poljoprivreda, Pec; SP PIK "DushanMugosha – Duq", Pec sa n.s.p.o. (Fi. 525/89)

Jedinica br.47: ZZ Kooperimi - Zemljište u Brolic - poljoprivredno zemljište sa površinom od 8ha 39ari 58m² (83958m²) u KZ Brolic, Opština Pec. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 25,000)

Jedinica br.48: ZZ Kooperimi - Zemljište u Prapacan - zemljište sa ukupnom površinom od 7ha 48ari 54m² (74854m²) u KZ Prapacan, Opština Decan. Kompleks parcela ima pristup u javni put. Nema ugovor o korišcenju ove imovine. (Deposit ponude: € 20,000)

Jedinica br.49: ZZ Kooperimi - Parcelat 345, 346  u Prapaçan -poljoprivredno zemljište sa površinom od 73ari 25m² (7325m²) u KZ Prapacan, Opština Decan. Imovina ima pruistup u javni put, nema ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  SP Produzece Kooperacija sa p.p KBI Dušan Mugoša-Duc u Peci (Fi.573/89)

Jedinica br.50: ZZ Kooperimi - poljoprivredno zemljište Siga 1 - poljoprivredno zemljište sa površinom od 3ha 74ari 50m² (37450m²) u KZ Siga, Opština Pec. Imovina nema pruistup u registrovani javni put, nema ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 25,000)

Jedinica br.51: ZZ Kooperimi - parcela br. 1145-0 u Vitomiricu - poljoprivredno zemljište sa površinom od 1ha 38ari 93m² (13893m²) u KZ Vitomirica, Opština Pec. Imovina ima pruistup u javni put, nema ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  SP Produzece Kooperacija sa p.p; KBI Dušan Mugoša-Duc u Peci (Fi.573/89)

Jedinica br.52: ZZ Ujmiri - Agrocentar - objekat sa površinom od 226m² u selo Jašanica, Opština Klina. Objekat je u relativno dobrom stanju. Aset ima pristup na javni put preko parcele 327-6 KZ Klinavc koja je u vlasništvo opštine i nije deo ove prodaje. Imovina je izdata pod zakup. (Deposit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  ZZ Dobra Voda, Ujmir, Klina (Fi.591/89)

Jedinica br.53: Zemlja i Stovarište - zemlja u površini 19ari 18m² (1,918m²) vlasništvo DP Emin Duraku i stovarište (privremeni montažni objektat) u površini od 416m²,  vlasništvo DP TP Ereniku Trgovina. Imovina se nalazi u KZ Djakovica van grada. Imovina ima pruistup u javni put, i izdata je pod zakup. (Deposit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NIBT “Emin Duraku” p.p. Gjakovë (Fi.551/89); TPVM „Trgovina“, Djakovica ( Fi.459/89)

Jedinica br.54: ZZ Lirija poljoprivredno zemljište u Budisavci - poljoprivredno zemljište sa površinom od 8ha 13ari 90m² (81390m²) u KZ Budisavci, Opština Klina. Imovina ima pruistup u javni put, nema ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 20,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: KB "25 Maji", Klinë (Fi. 593/89)

Jedinica br.55: Apoteka br.2 u Peci - Ova jedinica nudi za prodaju poslovni etažni prostor površine od 146m² prema terenskim merenjima (138.6m² prema ugovoru o kupoprodaji).  Prodavnica  se nalazi  na prizemlju opstiske zgrade u Ul. M.Teuta, u centru grada, Opstina Pec. Zemliste nie deo prodaje. Imovina ima pristup u javnom putu. Postoji ugovor o zakupu. (Deposit ponude: € 30,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  OOUR Apoteke - Medicinski centar Pec (Fi-555/92); Farmaceutski Institut za Zdravlje, Pec (Fi.550/98)

Jedinica br.56: Biljna Proizvodnja Irzniq- Poljoprivredno zemljište u Baballoq – poljoprivredno zemljište u KZ Baballoq sa ukupnom površinom od 2ha 15 ari 65m² (21,565m²).  Imovina ima pristup u javni put. Trenutno ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 13,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP "Poljoprivedno Prometno Produzece-  Irzniq", Decani (Fi.155/89); Biljna Proizvodnja - Irzniq (80297475)

Jedinica br.57: DP Ereniku PP Parcela br. 169/2 u KZ Zidi i Sadik Agës – poljoprivredno zemljište sa površinom od 1ha 9ari 82m² (10982m²) u KZ Zidi i Sadik Agës 1, blizu  regionalnog puta Ðakovica – Prizren, u opštini  Ðakovica. Imovina ima pristup u javni put. Trenutno ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  DP Ereniku-PP, Ðakovica (Fi. 460/89)

Jedinica br.58: Ereniku Trgovina Prodavnica u Brekocu - prodavnica kao i parcela br.380-2 sa površinom od 57m² na osnovu Posedovnog Certifikata, a na osnovu merenja objekat ima 93.4m² bruto. Imovina se nalazi u KZ Brekoc, Opština Ðakovica. Deo prodavnice od 39.27m² na osnovu merenja prostire se u parceli sa br.381-2 u ime Opština Ðakovica koja NIJE obuhvacena u prodaju. Trenutno, imovina ima pristup u javni put preko parcele br. 381-2, postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 8,000)
Prethodna imena i Fi brojevi: TPVM „Trgovina“, Djakovica (Fi.459/89)

Jedinica br.59: Zemljište u Suhi Lukavc – poljoprivredno zemljište sa površinom od 15ha 10ari 29m² (151029 m²) u KZ Suhi Lukavc, Opština Istog. Imovina ima pristup u javni put. Ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 30,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:
ZZ “Djurakovac”; ZZ “Buduqnost”, Istok Fi-656/89

Jedinica br.60: ZZ Decane - Poljoprivredno Zemljište Lumbard –
poljoprivredno zemljište u površini od 5ha 33ari 53m² (53353m²) u ZK Lumbard, Opština Decani. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ "Decane" Fi 172/81, Fi 225/84

Jedinica br.61: ZZ Decane - Poljoprivredno Zemljište Maznik - poljoprivredno zemljište u površinu od 11ha 26ari  40m² (112640m²) u KZ Maznik, Opština Decani. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 25,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Zemljoradnicka Zadruga "Decane" ogranicena solidarna odgovornost, Decani Deçani Fi 172/81, Fi 225/84

Jedinica br.62: ZZ Bec poljoprivredno zemljište u Kodrali e Becit – poljoprivredno zemljište u površini od 4ha 69ari 18m² (46918m²) u KZ Kodrali e Becit, Opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 40,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)       

Jedinica br.63: ZZ Djurakovac - Zemljište u Kovrage – poljoprivredno zemljište u površini od 5ha 79ari 55m² (57,955 m²) u KZ Kovrage, Opština Istok. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Djurakovac”; ZZ “Buduqnost”, Istok Fi-656/89

Jedinica br.64: DP Ereniku - Primarna Proizvodnja - Poljoprivredno Zemljište Babaj i Bokës –poljoprivredno zemljište u površinu od 7ha 97ari 22m² (79722m²) u KZ Babaj  Boka, Opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 30,000)

Jedinica br.65: Ereniku PP - Zemljište Rastavica D –poljoprivredno zemljište u površinu od 7ha 1ari 22m² (70122m²) u KZ Rastavica, Opština Decane. Imovina ima pristup u javni put. Trenutno ne postoji ugovor o korišcenju.  (Deposit ponude: € 25,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Ereniku - Primarna Proizvodnja, Gjakovë/Djakovica Fi.460/89; Fi.198/90

Jedinica br.66: DP Poljoprivreda - Poljoprivredno Zemljište Collapek – poljoprivredno zemljište u površinu od 44ha 22ari 12m² (442212m²) u KZ Callapek - Opština Pec. Imovina ima pristup u javni put, ne postoji ugovor o korišcenju. (Deposit ponude: € 100,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: PIK Poljoprivreda, Pec; SP PIK "Dushan Mugosha – Duq", Pec sa n.s.p.o. (Fi.525/89)

Jedinica br.67: TE Koreniku Samuosluga br.1, Istok - prodavnicu sa površinom od 207m² prema merenjima (196m² prema spisku imovine) ka se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Ul Skenderbeg (blizu KRU Hidrodrini), Opstina Istok. Imovina nije u upotrebi. (Depozit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: TP “Korenik”, Istog/k Fi.501/89

Jedinica br.68: Grmija Prodavnica br.81 Obilic - obuhvata prodavnicu od 26m². Imovina se nalazi u prizemlju stambene zgrade u atraktivnom delu u centru Obilica, ulica Hasan Prishtina u blizini spomenika Narodnih Heroja. Nema zemljišta koja prenosi na novog kupca. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi-417/93; NT “Germia”, Prishtinë

Jedinica br.69: Rilindja Knjižara Lipljan - Ova prodaja nudi poslovni prostor  ukupne površine 45m². Lokal se nalazi u prizemlju višespratne stambene zgrade na Trgu Adem Jašari u centru Lipljana. Osim liste imovine KAP ne posedoje drugu imovinsku dokumentaciju. U KAP nema aktuelnog ugovora za kiriju. (Depozit ponude: € 6,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:DD Zavicaj trgovinsko knjizarsko export-import, Fi-7470/92;NSH Rilindja Tregtar-Librar,Export-Import Fi-840/90

Jedinica br.70: Jugoplastika prodavnica Uroševac - Ova prodaja nudi  poslovni prostor  sa površinom od odprilike 39m². Lokal se nalazi u prizemlju višespratne stambene zgrade locirane na trgu Deshmoret e Kombit u centru Uroshevca. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. (Depozit ponude: € 6,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NSh "Jugoplastika", Prishtinë                            

Jedinica br.71: ZZ Lab Gradjevinsko Zemljište Perane I - obuhvata gradjevinsko zemljište sa ukupnom površinom od 2580m² (25ari 80m²), KZ Perane, opština Podujevo. Imovina ukljucena u ovu ponudu ne koristi se od treceg lica. (Depozit ponude: € 2,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Llapi” Peran,Podujevo, Fi-3962/93

Jedinica br.72: ZZ Lab Gradjevinsko Zemljište Perane II - Ova prodaja nudi gradjevinsko zemljište sa ukupnom površinom od 549m² (5ari 49m²), KZ Perane, opština Podujevo. Zemljište se koristi od strane trec´ih lica za sejanje godišnjih useva od strane nepoznatih lica za KAP. (Depozit ponude: € 500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Llapi” Peran,Podujevo, Fi-3962/93

Jedinica br.73: Ratar Poljoprivredno Zemljište Priština I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 2001m² (20ari 01m²). Zemljište obuhvata kadastarske parcele br. 1583/0 i 1595/0 koje se nalaze u naselje Emshir KZ Priština, Opština Priština. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.74: Ratar Poljoprivredno Zemljište Priština II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 29303m² (2ha 93ari 3m²). Zemljište obuhvata kadastarske parcele br. 1665/0, 1666/0, 1667/0, 1668/0 i 1669/0 koje se nalaze u KZ Priština, Opština Prištine. (Depozit ponude: € 30,000)

Jedinica br.76: Ratar Poljoprivredno Zemljište Priština IV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 6364m² (63ari 64m²) KZ Priština, Opština  Priština. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.77: Ratar Poljoprivredno Zemljište Priština V – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3292 m² (32ari 92m²), KZ Priština, Opština  Priština. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.78: Ratar Poljoprivredno Zemljište Hajvaljia I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 33499m² (3ha 34ari 99m²) u KZ Hajvalia,  Opština  Priština. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.79: Ratar Poljoprivredno Zemljište Maticane II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 1833m² (18ari 33m²), KZ Matican, Opština  Priština. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.81: Ratar Poljoprivredno Zemljište Lapljaselo I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 6,010m² (60ari 10m²). Zemljište obuhvata kadastarske parcele br. 1699/1 koja se nalazi u KZ Laplaselo, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 20,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.82: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Ugljare I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 18,787m² (1ha 87ari 87m²) KZ Uglar, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 11,000)

Jedinica br.83: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Ugljare II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom 10081m² (1ha 81m²), KZ Uglar, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.84: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Ugljare III – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 24098m² (2ha 40ari 98m²) KZ Uglar, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 14,000)

Jedinica br.85: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Baksi – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 11890m² (1ha 18ari 90m²), KZ Bakši, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.86: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Hamidija – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 6904m² (69ari 04m²) KZ Hamidija, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.87: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Miloševo I – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 25122m² (2ha 51ari 22m²),KZ Miloševo, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.88: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Miloševo II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom 35528m² (3ha 55ari 28m²). U KAP nema aktuelnog ugovora za kiriju. Neke delove zemlje koriste se od trecih lice za uzgoj jednogodišnjih useva bez ugovora o zakupu sa KAP. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.89: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Miloševo III – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 100407m² (10ha 4ari 7m²) KZ Miloševo, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 50,000)

Jedinica br.90: Bujqësia Poljoprivredno Zemljište Miloševo IV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 12848m² (1ha 28ari 48m²) KZ Miloševo, Opština Obilic. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP “Bujqësia”, Kosovo Polje Fi-811/89 PIK ”Kosova Export” Kosovo Polje;

Jedinica br.91: Rilindja Knjižara Pec – Ova prodaja nudi poslovni  prostor sa površinom od 24m² (prema ugovoru za održavanje) dok prema merenjima lokal ima površinu od 38.4m², koji se nalazi na Ul. "Kraljice Teute" (bivši M. Tita) br.51 u centru Peci. Ne postoji zemljište koje ce biti prenešeno na novog kupca. Trenutno, lokal se koristi pod zakup. (Depozit ponude: € 50,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg. Nr. 80030924; DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

Jedinica br.92: ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Livadje I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 31220m² (3ha 12ari 20m²) na  KZ Livadje, Opština Gracanica. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 37,000)
 
Jedinica br.93: ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Livadje II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 16028m² (1ha 60ari 28m²) na KZ Livadje, Opština Gracanica. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 20,000)
 
Jedinica br.94: ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Livadje III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 14482m² (1ha 44ari 82m²) na KZ Livadje, Opština Gracanica. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 17,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;

Jedinica br.95: ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Suvidol I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 40260m² (4ha 02ari 60m²) na CZ Suvidol, Opština Gracanica. Zemljište je posejano sa godišnjem usevi. (Depozit ponude: € 48,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Jedinica br.96:  Grmija Supermarket u Slatini - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od otprilike 120m², koje se nalazi u selo Slatina, ul. „Xhamia“ br. 3 Opština Kosovo Polje. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna.
(Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.97: Grmia Prodavnica Arka, Obilic - Ova prodaja nudi poslovni prostor od ukupne površine od 15m². Prodavnica se nalazi u prizemlju stambene zgrade, ulica “Hasan Prishtina” b/b, iza spomenika Narodnih Junaka, u gradu Obilic´. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je slobodna. (Depozit ponude: € 1,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Jedinica br.98: Urata Prodavnica br.X Lipljane – Ova prodaja nudi poslovni prostor površine od 131.22m², dok prema merenjima na terenu ima  površinu od 147m². Lokal se nalazi u prizemlje stambene zgrade, u Trg „Adem Jashari“, u centru Lipjana. Nema zemljišta koje se prenosi novom kupcu. Imovina trenutno je data pod zakupom. (Depozit ponude: € 20,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Jedinica br.99: DP Lavërtaria-Blegtoria – Poljoprivredno zemljište u Lubiždi 6 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 19379m² (1ha 93ari 79m²), u KZ Lubižda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo,
"Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo" Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.100: DP Lavërtaria-Blegtoria – Poljoprivredno zemljište u Lubiždi 7 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 98722m² (9ha 87ari 22m²), u KZ Lubižda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.101: DP Lavërtaria-Blegtoria – Poljoprivredno zemljište u Lubizdi 8 -
nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 28195m² (2ha 81ari 95m²), u KZ Lubižda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.102:Poljoprivredno zemljište u Našec - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 21434m² (2ha 14ari 34m²), u KZ Našec, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.103: Poljoprivredno zemljište u Trepetnice - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od  10971m² (1ha 09ari 71m²), u KZ  Trepetnice , Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Jedinica br.104: DP Vreshtaria – Poljoprivredno Zemljište u Mamuši - nudi na prodaju obradjeno zemljište koje sacinjavaju ukupnu površinu od 45ha 73ari 98m² (457398m²) koja se nalazi u KZ Mamuša, Opština Mamuša. Deo imovine trenutno je pod zakupom.
(Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.105: DP Vreshtaria – Poljoprivredno Zemljište u Mamuši 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 33ari 35m² (13335 m²) koja se nalazi u KZ Mamuša, Opština Mamuša. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: 
p.o. u Dusanovu Prizren 9.4.1990 Fi.696/90; KOSOVOVINO Mala Kruša P.O. Prizren Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92) 

Jedinica br.106: NBI Rahoveci – Imovina  u  Brnjaci  1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 84ari 56m² (28456m²), u KZ Brnjaka, Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.107: NBI Rahoveci – Imovina  u Belacrkvi 1 -
nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 8ha 23ari (82,300m²), u KZ  Belacrkva, Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.108: NBI Rahoveci – Imovina  u Orahovac 9 -
nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 26ari 26m² (22626m²), u KZ Orahovac, Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.109: NBI Rahoveci – Imovina  u Ciflak 1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 8ha 66ari 53m² (86653m²), u KZ Ciflak, Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi.492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.110: DP Zadruga Strpce Poljoprivredno zemljište  u Vrbestici 4 - nudi na prodaju imovinu  sa ukupnom  površinom  od  164103m² (16ha 41ari 03m²) u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.111: DP Zadruga Strpce Poljoprivredno zemljište  u Vrbeštici 5
- nudi na prodaju imovinu sa ukupnom  površinom od 142546m² (14ha 25ari 46m²), KZ Vrbeštica, Opština Štrpce. Napomena – na parcelama sa brojem 3763-0 i 3778-0  primeceno je da ima interferencija puta koja aktuelno je asfaltirana. Površina asfaltiranog puta koja delimicno interferiše parcelu 3763-0 je 1090m², dok je 120m² interferisana parcela 3778-0. Povr²ine su merene od slike – ortofoto. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.112: DP Zadruga Strpce Poljoprivredno zemljište u Vrbeštici 6 - nudi na prodaju imovinu sa ukupnom površinom od 148839m² (14ha 88ari 39m²), u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce. Napomena - Prema katastarskim podacima, u okviru parcele  4517-0 ZK Vërbeshtica, identificirane su parcele 4513-0, 4514-0, 4515-0 i 4516-0 koje nisu u vlasništvu DP-a, i iste nisu deo prodaje.                             (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.113: DP  Dardania Prizren – Prodavnica u Južnoj Mitrovici - ima  površinu od 38.94m² (prema kupoprodajnom ugovoru) dok prema internim merenjima iznosi 33.23m² i nalazi se u prizemlju plave zgrade P+1, i ima direktan pristup ka trgu Agim Hajrizi, u centru Mitrovice. Napomena - Na prodaju se nudi prostor u celini, dok u realnom stanju su u stvari dva (2)  lokala, što znaci iz jednog lokala su stvorena dva (2), sa podelom jedne zidne pregrade. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
O.P.HTTT Prizreni më 2000, 2) Fi.775/97 TP. DOO "Putnik-Kosmet",3) Fi.1161/89 JTRO.OOUR "Putnik Kosovo".

Jedinica br.114:  DP Zadruga Štrpce- Imovina u Jažince 1 - nudi na prodaju imovinu koja se nalazi u KZ Jažince, Opština Štrpce, sa ukupnom površinom od  35ari 20m² (3520m²), sa kulturom pašnjak kl.6. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce(Fi.56/90)

Jedinica br.115:  DP NBI Suhareka - Poljoprivredno Zemljište u Selogražde 4 – nudi na prodaju imovinu sa ukupnom površinom od 5ha 68ari 07m² (56807m²), koja se nalazi u  KZ Selogražde, Opština Suva Reka sa kulturom njiva klasa 4. Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.116 - DP NBI Suhareka – Imovina u Dubravi 1 - nudi na prodaju imovinu sa ukupnom površinom od  176525m² (17ha 65ari 25m²), sa kulturom njiva kl. 6, koja se nalazi u KZ Dubrava, Opština Suva Reka. Napomena – na zemljištu predmet prodaje, identificirana je deponija otpadaka u površini od oko 15000m². Napomena o imovini: prema konfirmaciji PUK-a, imovina ima  postavljenog poreskog zaloga. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Jedinica br.117: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 1 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 57ari 34m² (15734m²), sa kulturom njiva kl.6  koja se nalazi u KZ Drenovac, Orahovac. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.118: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 2 -
nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 85ari 85m² (8585m²) sa kulturom njiva kl.5  koja se nalazi u KZ Drenovac, Orahovac. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.119: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 3 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 83ari 57m² (8357m²), sa kulturom njiva kl.5  koja se nalazi u KZ Drenovac, Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.120: NBI Rahoveci – Imovina  u Drenovcu 6 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 10ari 77m² (11077m²), sa kulturom njiva kl.5,6  koja se nalazi u KZ Drenovac, Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica nr.121:DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Poljoprivredno zemljište u Hoca Zagradska - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od  15126m² (1ha 51ari 26m²), sa kulturom njiva, Kl.5  u KZ Hoca Zagradska, Opština Prizren.
(Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.122:DP D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Imovina u Medvec 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 28066m² (2ha 80ari 66m²), sa kulturom njiva,Kl.5  u KZ Medvec, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo,
Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.123: DP Koritniku –  Prodavnica br.1 u Dragaš - obuhvata radnju sa ukupnom površinom od oko 58m² (prema internim merenjima) i nalazi se u prizemlje zgrade (P+2) koja se nalazi u centru Dragaša. Zemljište na kome se nalazi prodavnica nije deo prodaje/tendera. Imovina trenutno je izdata pod zakupom. Ugorovor o zakupu završava se na dan 31.10.2017. (Depozit ponude: € 7,500)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KAP: Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konačnom Informativnom Memorandumu

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netačnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju neće ni na koji način biti odgovoran niti će prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tačnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.