Informatë për kreditorët e ligjshëm - Aprovimi i Raporteve për 2 NSH

Prishtinë    22/12/2017

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 14 dhe 15 dhjetor 2017 ka aprovuar raportet e shpërndarjes së përkohshme të fondeve të likuidimit për kreditorët e ndërmarrjeve të listuara në vijim.

Njoftohen të gjithë kreditoret e ligjshëm se Agjencia do të filloj menjëherë me ekzekutimin e pagesave ndaj kreditorëve të ligjshëm dhe se ky proces pritet të përfundoj brenda 30 ditëve nga data e aprovimit.

Lista me emra e Ndërmarrjeve Shoqërore:

 

 

#

Nr. ID i

NSh-së

 

Emri i NSh-së

 

Lloji i Raportit

Pagesa për

kreditorët

 

1

 

PEJ173

“Kombinati i Lëkurë

Këpucëve”

 

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

 

2,170.65 €

 

2

 

PRZ093

 

Tehnoremont/Ekoplast

 

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

 

22,085.82€

 

Gjithsej

 

24,256.47 €