Shitja e Aseteve ne Likuidim - 35

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 35 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Data e fundit për parakualifikim është: 30 gusht 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 06 shtator 2017

 

Njësia nr. 01- Agrokultura Gjilan Toka në Nasalë - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 7ha 65ari 85m² (76,585m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Nasalë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprim-tari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NBI “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89)

Njësia nr. 02- Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 64ari 59m² (6,459m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Velekincë, Komuna e Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NBI “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89)


Njësia nr. 03- Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot A)- ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 30ari 84m² (3,084m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr. 04- Pasuria Bujqësore Toka në Talinoc i Muhaxhereve (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 21ari 68m² (2,168m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Talinoc i Muhaxherëve, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.           (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr. 05- Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 12ari 42m² (11,242m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.                     (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr. 06- Agromorava Toka në Pozharan (Lot F) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 2ha 93ari 56m² (29,356m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Pozharan, në Komunë të V itisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.                               (Depozita e ofertës: €8,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat: N.B.I.Q.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr. 07- Qëndresa Lokali 5 në Kamenicë- ofron për shitje objektin me sipërfaqe të përgjithshme prej 260m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive përballë Qerdhës së Fëmijëve në Kamenicë, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare.            (Depozita e ofertës: € 16,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHT “Morava” Kamenicë (Fi-711/89)

Njësia nr. 09- KB Zhegra Toka në Zhegër (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 53ari 30m² (5,330m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Zhegër, në Komunë të Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB Zhegra (Fi-529/98)

Njësia nr. 10- R. Agushi Prona në Soponicë - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 20m² (5,420m²), në afërsi të fshatit
dhe ZK Soponicë, Komuna e Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “Ramadan Agushi” (Fi-1386/90)

Njësia nr. 11- Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot A)- ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 08ari 11m² (10,811m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Sllatinë të Epërme, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.      (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.B.I.Q “Agromorava” Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr. 12- Agromorava Toka në Gërmovë - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 19ari 99m² (31,999m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Gërmovë, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.B.I.Q “Agromorava” Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr. 13- Agrokultura Toka në Gjilan (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 17ari 19m² (1,719m²), në ZK dhe Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.B.I “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89)

Njësia nr. 14- Morava e Binçës Toka në Gllamë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 2ha 49ari 51m² (24,951m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
HGIP Binacka Morava (Fi-307/89); N.Sh. DD "Binacka Morava" (Fi-6270/92)

Njësia nr. 15- Tokë Bujqësore në Frashër 1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 110,356m² (11ha 3ari 56m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore .                           (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “23 Nëntori” (Fi-414/75); (Fi-1604/90); PZ “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr. 16- Tokë Bujqësore në Frashër 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 140,451m² (14ha 4ari 51m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore .                          (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “23 Nëntori” (Fi-414/75); (Fi-1604/90); PZ “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92);
K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr. 17- Produkti Tokë në Brojë 5 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,493m² (3ha 14ari 93m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH Produkti - Skenderaj (Fi-727/89); (Fi-8163/92); (Fi-2694/94); (Fi-140/95); UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr. 18- Produkti Tokë në Brojë 6 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14,673m² (1ha 46ari 73m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH Produkti - Skenderaj (Fi-727/89); (Fi-8163/92); (Fi-2694/94); (Fi-140/95); UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr. 19- Elan Tokë në Gllavotin - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 100,492m² (10ha 4ari 92m²), ZK Gllavotin, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHB Elan - Vushtrri (Fi-791/89); JSC Ratar (Fi-7899/92); N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr. 20- Elan Tokë në Muhaxher i Epërm-Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56,454m² (5ha 64ari 54m²), ZK Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHB Elan - Vushtrri (Fi-791/89); JSC Ratar (Fi-7899/92); N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr. 22- Simpo Lokali në Gjilan  - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 522.08m² sipas kontratës së shitblerjes dhe përbëhet nga dy hapësira që kufizohen me njëra-tjetrën, hapësira nr.3 me sipërfaqe prej 261.04 m² dhe hapësira nr.4 me sipërfaqe po ashtu prej 261.04 m². Ndërsa, sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 524.38m². Lokali gjendet në lagjën Bojanina, rruga “Mulla Idrizi” pn, në Gjilan, pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore.                                (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.SH. “SIMPO” (Fi-1282/91); “Simpo” (Fi-2568/93); (Fi-990/01); UNMIK reg.no. 80487762                                                                  

Njësia nr. 23- Simpo Lokali në Pejë  - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 356m² ku pëfshihen përdhesa, kati dhe pasazhi si dhe bodrumi me sipërfaqe prej 200m², të cilat sipas kontratës, paraqesin një tërësi prej 556m². Ndërsa, sipas matjeve në terren, lokali P+1 ka sipërfaqe prej 394m², ndërsa bodrumi ka sipërfaqe prej rreth 180m², dhe paraqesin një tërësi prej 574 m² Lokali gjendet në rrugën “Bill Kllinton pn,” Pejë, ish dërtesa banesore ”Soliter”, pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.SH. “SIMPO” (Fi-1282/91); “Simpo” (Fi-2568/93); (Fi-990/01); UNMIK reg.no. 80487762

Njësia nr. 24- Parcela në Mitrovicën e Jugut - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe prej 3,500m², sipas certifikatës së pronës, njësia kadastrale P-71208072-02688-3, ZK Mitrovicë, Komuna e Mitrovicës Jugore. Objekti që ka qenë i demoluar është shlyer nga certifikata e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
N.SH “Srbolek” (Fi-1269/54); “Srbolek” (Fi-1233/76); (Fi-772/78); (Fi-2731/86); (Fi-7980/89); (Fi-6831/99)

Njësia nr. 25- Elan Parcela 847 ZK Navolan - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16,291m² (1ha 62ari 91m²), ZK Navalan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr. 26- Elan Toka në Kollë- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,586m² (3ha 15ari 86m²), ZK Kollë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, (Fi-791/89); JSC Ratar (Fi-7899/92); N.SH.B. Elan UNMIK Reg.no. 80025629

Njësia nr. 27- Transkosova Zyre në Prishtinë - Kjo shitje ofron zyre me sipërfaqe prej 220m² sipas listës së aseteve të ndërmarrjes, ndërsa sipas
matjeve në teren ka sipërfaqe prej 206m². Aseti është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në Prishtinë, lagja Lakërishtë, Lamela nr. 4, Zyre nr. 14, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHT ”Transkosova” (Fi-819/89); PDS”Transkosovo” (Fi-1569/90) dhe (Fi-1123/91); DD ”Transkosovo”
(Fi-6697/92); NTM Transkosova UNMIK Reg.no.80267274

Njësia nr. 28- Toka bujqësore në Llukavc të Thatë - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Llukac i Thatë - Komuna Istog, me sipërfaqe totale 15ha 10ari 29 m² (151,029 m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.                          (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; KB “Buduqnost”, Istog (Fi-656/89)

Njësia nr. 29- KB Deçani - Toka bujqësore në Lumbardh - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Lumbardhë, Komuna Deçan, me sipërfaqe totale 5ha 33ari 53m² (53,353m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr. 30- KB Deçani - Toka bujqësore në Maznik - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Maznik, Komuna Deçan, në vendin e quajtur “Kompleksi i vjetër/Deçan, me sipërfaqe totale 11ha 26ari 40m² (112,640m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB "Deçani" (Fi-172/81); (Fi-225/84); KB “Deçani”UNMIK reg.nr. 80053932

Njësia nr. 31- KB Bec Toka në Kodrali të Becit - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Kodrali e Becit - Komuna Gjakovë, me sipërfaqe totale 4ha 69ari dhe 18m² (46,918m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB ”Bec“, Bec (Fi-391/90)

Njësia nr. 32- KB Gurakoc - Toka bujqësore në Kovragë - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Kovragë - Komuna Istog, me sipërfaqe totale 5ha 79ari 55m² (57,955 m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog;KB “Buduqnost”, Istog (Fi-656/89)

Njësia nr. 33- NSH Ereniku Prodhmitaria Primare- Toka në Babaj të Bokës - ofron për shitje tokën në ZK Babaj i Bokës - Komuna Gjakovë, me sipërfaqe totale 7ha 97ari 22m² (79,722m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.             (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr. 34- Ereniku PP Toka në Rastavica D - ofron për shitje tokën në ZK Rastavicë - Komuna e Decanit, me sipërfaqe totale 7ha 1ari 22m² (70,122m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë, (Fi-460/89); (Fi-198/90)

Njësia nr. 35- NSH Bujqësia - Toka bujqësore në Çallapek  - ofron për shitje tokën në ZK Çallapek - Komuna e Pejës, me sipërfaqe totale 44ha 22ari 12m² (442,212m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KBI "Dushan Mugosha–Duq", Pejë (Fi-525/89); (Fi-753/89);
KBI “Bujqësia” SHA, Pejë (Fi-1922/92); N.P.B. “Bujqësia” - Pejë 80115326

Njësia nr. 36- NSH Ereniku Prodhmitaria Primare - Toka bujqësore në Prilep - ofron për shitje tokën në ZK Prilep - Komuna e Decanit, me sipërfaqe totale 24ha 91ari 3m² (249,103m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.            (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë, (Fi-460/89); (Fi-198/90)

Njësia nr. 37- NT Koreniku Supermarketi nr.1, Istog - kjo njësi përfshin lokalin afarist në etazh me sipërfaqe 196m² sipas listës së aseteve (207m² sipas matjeve). Lokali afarist gjendet në katin përdhes të objektit banesor në afërsi të KUR Hidrodrini, në qendër të qytetit të Istogut. Aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr. 38- NT Koreniku Dyqani nr. 2, Banjë e Pejës - kjo njësi përfshin dyqanin në etazh me sipërfaqe 150m² sipas matjeve në terren (360m² sipas listës së aseteve). Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Banjë të Pejës, përballë postës, Komuna Istog. Dyqani përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NT “Korenik”, Istog (Fi-501/89)

Njësia nr. 39- KB Baran Objekti i Administrates, Baran - ofron për shitje tokën me sipërfaqe prej 57ari dhe 97m² në ZK Baran, Komuna e Pejës, tri objektet e përdorshme të administratës më sipërfaqe prej 466m² si dhe objekti i vjetër i administratës i cili nuk është në gjendje të mirë me sipërfaqe prej 776m² (tani i demoluar). Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB “Baran” (Fi-169/81); KBI "Dushan Mugosha–Duq", Pejë (Fi-525/89); (Fi-753/89); KBI “Bujqësia” SHA, Pejë (Fi-1922/92); N.P.B. “Bujqësia” - Pejë 80115326

Njësia nr. 40- NSH Produkt Dyqani në Rr. Dëshmorët e Kombit, Klinë - kjo njësi përfshin dyqanin me sipërfaqe 84m² sipas listës së aseteve (71m² neto sipas matjeve) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në rrugën Dëshmorët e Kombit p.n, Komuna Klinë. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e shitjes. Aseti është i lirë.        (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NTP “Produkt”, Pejë Fi- 659-89

Njësia nr. 41- Gërmia Supermarketi në Sllatinë  - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120m² që gjendet
në rr. “Xhamia” nr.3 në fshatin Sllatinë, Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë e cila do t’I bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 42- Gërmia Shitorja Arka, Obiliq  - Kjo shitje ofron shitoren afariste me sipërfaqe prej 15m². Lokali gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe të banimit, në rrugën Hasan Prishtina p/n, prapa Përmendores së Dëshmorëve në Obiliq. Nuk ka tokë e cila do t’i bartet
blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.        (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr. 43- Gërmia Lokali nr.168 Ulpianë - Kjo shitje ofron objektin me sipërfaqe të përgjithshme prej 600m². Objekti përbëhet nga bodrumi me sipërfaqe prej 140m², përdhesa me sipërfaqe prej 320m² dhe galeria me sipërfaqe prej 140m². Aseti gjendet në Lagjen Ulpiana, rr. Dëshmorët e Kombit, afër Tregut të Ulpianës, përballë ndërtesës së PTK-së në Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.                            (Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH “Gërmia” (Fi-676/89); D.O.O “Yumko-Grmija” (Fi-417/93);
NT “Gërmia” UNMIK Reg.Nr. 80033214

Njësia nr. 44- KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh I  - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14,751m² (1ha 47ari 51m²) në ZK Konjuh, komuna Lipjan. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 9,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; (Fi-7667/92); (Fi-3890/94)

Njësia nr. 45- KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqen e përgjithshme prej 173,166m² (17ha 31ari 66m²) në ZK Suhadollë, Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; (Fi-7667/92); (Fi-3890/94)

Njësia nr. 46- Gërmia Shitorja nr.52 Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 215.50m². Lokali gjendet nën
pllato të Hotel Grandit (ish Shoping II) në rr. Luan Haradinaj p.n, Prishtinë (përballë monumentit New Born). Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH “Gërmia” (Fi-676/89); D.O.O “Yumko-Grmija” (Fi-417/93); NT “Gërmia” UNMIK Reg.Nr. 80033214

Njësia nr. 47- Zetatrans Lokali Dardani- Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 171.83m², i cili gjendet në katin e
dytë të objektit banesor në Dardania Bl-9-a, Prishtinë (Sheshi Bill Clinton). Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 30,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
Njësia Punuese “Zetatrans” Prishtinë, aset i NSh “Zetatrans” Podgoricë.

Njësia nr. 48- Urata Lokali nr.19 Dardani- Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 28 m² sipas matjeve në terren. Lokali gjendet në katin përdhes në kuadër të mini qendrës tregtare, në lagjen “Dardania” zona e veriut afër PTK-së, Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Aktualisht, lokali afarist është i pa shfrytëzuar. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH “VOCAR”, Prishtinë (Fi-723/89); (Fi-5844/92);
UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr. 49- Barnatorja Podujevë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 231.27 m², nga të cilat kati përdhesë ka
sipërfaqe prej 144.74m² ndërsa bodrumi ka sipërfaqe prej 86.53m². Lokali gjendet në një objekt banesor në rr. “Zahir Pajaziti” në Podujevë. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSHF Barnatoret e Prishtinës (Fi-783/78);
UNMIK Reg.Nr: 70046304

Njësia nr. 50- Duhani Shitorja Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 10.7m², i cili gjendet në Sheshin “Adem Jashari” nr.5, në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSh "Duvan" Prishtina (Fi-629/89)

Njësia nr. 51- Urata Shitorja nr.X Lipjan  - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 131.22m², ndërsa nga matjet në terren rezulton se sipërfaqja është 147m². Lokali gjendet në katin përdhesë të ndërtesës
shumëkatëshe, në Sheshin “Adem Jashari” në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH “VOCAR”, Prishtinë (Fi-723/89); (Fi-5844/92);                     UNMIK Reg.no. 80243146                                                                

Njësia nr. 52-NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56,807m²), në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e klasës 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIP “Suva Reka” (Fi-232/89); PIP “PKB Metohijavino” (Fi-1765/92)

Njësia nr. 53- NSH NBI Suhareka - Prona në Dubravë 1  - Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 17ha 65ari 25m² (176,525 m²), me kulturë arë e klasës 6, në ZK Dubravë, Komuna e Suharekës. Vërejtje: është identifikuar një deponi me materiale interne dhe mbeturina te tjera në pronën lëndë e shitjes. Deponia e mbulon nje sipërfaqe të përafërt prej rreth 15,000m². Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.         (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIP “Suva Reka” (Fi-232/89); PIP “PKB Metohijavino” (Fi-1765/92)

Njësia nr. 54- NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 1 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe te përgjithshme prej 86,771m² (8ha 67ari 71m²), në ZK Lubizhdë, me kulturë Arë e kl.5. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIK "Progres-Export" - "Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, (Fi-698/89); (Fi-7337/92)

Njësia nr. 55- NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 2 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 132,499m² (13ha 24ari 99m²), në ZK Lubizhdë, me kulture Arë, livadh kl.3. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIK "Progres-Export" - "Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, (Fi-698/89); (Fi-7337/92)

Njësia nr. 56- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Novakë 7 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 158,925m² (15ha 89ari 25m²) me kulture arë e kl.5, pemishte e kl. 4 dhe 1. që ndodhet në ZK Novakë, Komuna Prizren. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.     (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
“VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu - Prizren (Fi-696/90)

Njësia nr. 57- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Smaq 1  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 183,520 m² (18ha 35ari 20m²) me kulture arë e kl.5, pemishte e kl. 4, që ndodhet në ZK Smaq, Komuna Prizren. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
“VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu -Prizren (Fi-696/90)

Njësia nr. 58- NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 1 - ofron për shitje pronën në sipërfaqe prej 1ha 57ari 34m² (15,734m²), me kulturë arë e kl. 6 në ZK Drenoc, KK Rahovec. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr. 59- NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 2  - ofron për shitje pronën në sipërfaqe prej 85ari 85m² (8,585m²) me kulturë arë e kl. 5, në ZK Drenoc, KK Rahovec. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.                              (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr. 60- NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 3- ofron për shitje pronën në sipërfaqe prej 83ari 57m² (8,357m²) me kulture arë e kl. 5, në ZK Drenoc, KK Rahovec. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.                             (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr. 61- NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 6 - ofron për shitje pronën ne sipërfaqe prej 1ha 10ari 77m² (11,077m²), me kulturë arë e kl. 5 dhe 6, në ZK Drenoc, KK Rahovec. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac (Fi-492/89); (Fi-1764/92)

Njësia nr. 62- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore Atmaxha 1 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12,952m² (1ha 29ari 52m²), me kulturë livadh kl. 2 dhe arë kl. 5, që ndodhet në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 63- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore Atmaxha 3  - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 47,016m² (4ha 70ari 16m²), me kulturë arë e kl 3 dhe 5, që ndodhet në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr. 64- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore - Hoqa e Qytetit - ofron për shitje tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 15,126m² (1ha 51ari 26m²), me kulturë kullosë e kl. 5 dhe vreshtë e kl. 5, që ndodhet në ZK Hoqa e Qytetit, Komuna Prizren. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo,
"Progres Export - Ratarstvo i Stocarstvo" (Fi-698/89); (Fi-7337/92)

Njësia nr. 65- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Medvec 1 - ofron për shitje tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 28,066m² (2ha 80ari 66m²), që ndodhet në ZK Medvec, Komuna e Prizrenit. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo,
"Progres Export - Ratarstvo i Stocarstvo" (Fi-698/89); (Fi-7337/92)

Njësia nr. 66- NSH Koritniku - Shitorja nr.1 në Dragash- përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 58m² (sipas
matjeve interne) dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+2) që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 7,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi-numrat:
NSH “Koritnik”Dragash (Fi-186/89); (Fi-8189/92

 

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo-diskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre.

 
<