Informatë për Kreditorët e Ligjshëm - Aprovimi i Raporteve për 11 NSH

Prishtinë    02/07/2018

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 25 qershor 2018 ka aprovuar raportet e shpërndarjes së përkohshme të fondeve të likuidimit për kreditorët e ndërmarrjeve të listuara në vijim.

 

Njoftohen të gjithë kreditorët e ligjshëm se Agjencia do të filloj menjëherë me ekzekutimin e pagesave ndaj kreditorëve të ligjshëm dhe se ky proces pritet të përfundoj brenda 30 ditëve nga data e aprovimit.

Lista me emra e Ndërmarrjeve Shoqërore:

#

Nr. ID i NSh-së

Emri i NSh-së

Lloji i Raportit

Pagesa për kreditorët në €

1

GJI021

K.B. Shillova

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

    166.40 

2

GJI103

Mlladost

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                        4,321.13

3

GJI135

Komogllava

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

759.88

4

GJI153

K.B. Luboteni

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                                      12,892.61

5

MIT042

Çyçavica

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                     45,092.79

6

MIT051

Univerzal

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                                       3,029.22

7

PRN058

Farmed

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

224,202.24

8

PRN061

Kosova Hidroteknika

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                      62,917.94

9

PRN143

K.B. Fryti

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                        8,302.40

10

PRN165

K.B. Gllogovci

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                      3,197.99

11

PRZ012

18 - Nëntori

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                   136,376.18

Gjithsej

              

501,258.78€