MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 28.08.2020

Prishtinë    28/08/2020

Bordi i Drejtorëve i AKP-së miratoi shpërndarjen e Përkohshme dhe të Pjesshme për “UNIS” (Fabrika e biçikletave, Pejë) dhe “Ndërmarrja e re Llamkos Steel SHPK”. 

Prishtinë – Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt me ç’rast u informua lidhur me zhvillimet e fundit dhe aktivitetet e AKP-së nga menaxhmenti. Në këtë takim Bordi u informua mbi çështjet e Auditimit dhe e miratoi planin e rishikuar të Njësisë së Auditimit për vitin 2020.

 

Veç kësaj Bordi miratoi propozimet e menaxhmentit për qiradhënie të aseteve të NSH-ve.  Tutje, pas informimit dhe shqyrtimit, Bordi miratoi edhe dy raporte të korrigjuara Autoritetit të Likuidimit lidhur me shpërndarjen e Përkohshme dhe të Pjesshme për “UNIS” (Fabrika e biçikletave, Pejë) dhe “Ndërmarrja e re Llamkos Steel SHPK”.  

 

Mbledhja e radhës është caktuar për datën 25 shtator 2020.

 

FUND