Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës lejon përmbylljen e procesit të likuidimit për KB “Bujku”

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka pranuar një Aktvendim të lëshuar nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës (DhPGjSK) me të cilët lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për GJI 136 Kooperativa Bujqësore “Bujku” me seli në Kosinë/Ferizaj.

Njoftim

Njoftim për Anulimin e Tenderit - matjet për parcelat kadastrale që administrohen nga AKP dhe zhvillimi i sistemit kadastral për AKP.......

NJOFTIM në lidhje me FTESËN PËR OFERTË të shitjes së materialeve nga duniti

Ndërmarrja e Re “Mim Golesh” Magure – Lipjan, e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë NJOFTIM:

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€149,233,305

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM

Pas situates së krijuar me pandeminë Covid 19 dhe pezullimit të shtypjes së gazetave, në përputhje me udhëzimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës me numër c-iv-20-0059 të datës 15 tetor 2020, AKP shpall këtë njoftim……

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€193,821,122

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me gr...

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Shiko te gjitha