Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +381 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Lajme promovuese për asetet e tenderuara ne SHA - 45

Agjencia Kosovare e Privatizimit ju fton të konkurroni për t’u bërë pronar i parcelave të shumta në lokacione atraktive.

NJOFTIM PUBLIK - për transformimin (privatizimin) e pronës shoqërore përmes negocimit të drejtpëpëdrejt

Njoftohen palët e interesuara [subjekt fizik dhe/ose juridik] se Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, me Vendimin Nr. BD 112/22, datë 30 Janar 2019, ka miratuar Rregulloren për shitjen e aseteve të caktuara të ndërmarrjeve shoqërore me negocim direkt. Rregullorja në rastin konkret përbën akt nënligjor të Agjencisë, e cila ka të bëje me shqyrtimin e aseteve me natyrë specifike të cilat evidentohen në emër të ndërmarrjeve shoqërore përderisa të njëjtat, në kuptim të Ligjit Për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, përfshihen nën juridiksionin e kësaj Agjencie.

Bëhu pronar i patundshmërive atraktive në rajonin e Prishtinës

Agjencia Kosovare e Privatizimit në valën e shpallur të shitjes së aseteve me likuidim 45 ka nxjerr në shitje për rreth njëqind asete atraktive në të gjitha rajonet e Kosovës. Ndërkaq në rajonin e Prishtinës ofron për shitje toka në pronësi shoqërore me sipërfaqe të ndryshme të përshtatshme për nevoja të ndryshme biznesore.

Shiko te gjitha

1483

Shitje

97

Valë të shitjeve

119077916

Shpërndarja e 20%-it

684772221

Fondi i grumbulluar

AKP shpall Shitjen e Aseteve - 45

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara tani në Shitjen e Aseteve 45.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 03.04.2019

Storiet e Suksesit

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet s...

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Shiko te gjitha