NJOFTIM - SHPALLJE PUBLIKE PËR QIRADHËNIE

Prishtinë    13/06/2020

Agjencia Kosovare e Privatizimit përmes këtij njoftimi publik njofton të interesuarit për shpallje të qiradhënies së aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, të renditura në shtigjet e më poshtme për asetet e shpërndara në tri rajonet e Kosovës: Prishtinë, Pejë, dhe Mitrovicë.

Për më shumë informata për secilin aset të ndërmarjeve shoqërore klikoni në njoftimet individuale në faqen e internetit të AKP-së:

http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,35 në gjuhen shqipe

http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,35 në gjuhen serbe