MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 03.12.2019

Prishtinë    03/12/2019

BORDI MIRATON TRANSAKCIONET E SHAL 52

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku diskutoi dhe morri vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve miratoi, pas shqyrtimit, transakcionet e SHAL 52 e cila u mbajt me 25 nëntor 2019.