Tërheqet nga shitja SHAL 53, Njësia nr.63-KB Rogova parcela nr.639-0 në ZK Rogovë

Prishtinë    20/12/2019

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka tërhequr nga SHAL 53: 'Njësinë  nr.63-KB Rogova, Parcela nr.639-0 në ZK Rogovë I', me numr rendor 63, prona në ZK Rogove Komuna e Gjakovës.  

Kjo njësi ishte  paraparë të shitej përmes Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit nr. 53, me numër rendor 63, e cila do të mbahet me datë 26 dhjetor 2019, ndërsa tërheqja nga tenderi i kësaj  njësia është bërë në bazë të shkresës nga Drejtoria per Gjeodezi dhe Kadaster Komuna e Gjakovës.

Ndërkaq lista e aseteve që janë në shitje përmes Shitjes së Aseteve nr. 53 përfshinë 123 asete të ndërmarrjeve shoqërore nga regjione të ndryshme të Kosovës. Dorëzimi i ofertave do të mbahet me datë 26 dhjetor 2019 nga ora 10:00 deri 12:00, kur edhe do të mbahet ceremonia e hapjes së ofertave, në Hotelin Grand duke filluar nga ora 12:30.