Trofta

Istog   

Me investimet e shumta që u bënë pas privatizimit në përmirësimin dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për punë, kompania hoteliere Trofta ka arritur që të bëhet një ndër kompanitë më të suksesshme të Kosovës.

Ndër  sukseset e veçuara është zhvillimi teknologjik dhe rritja e kapaciteteve të prodhimit të peshkut dhe produkteve të tij. Njëkohësisht, kompania ka arritur dhe vazhdon të mbetet markë e veçuar në ofrimin e shërbimeve hoteliere. Kompania “Trofta” ka 115 punëtorë të përhershëm. www.trofta.eu