Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Njoftim për ish punëtorët e 10 ndërmarrjeve shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e NSH:  KB Bujku-Lipjan, KB Llapi-Podujevë, Centrotekstil-Prishtinë, Stacioni i Veterinës-Gjakovë, KB Baran-Pejë, KB Novoberda-Novoberdë, Shipad-Prishtinë; Peko-Mitrovicë, Përparimi-Prishtinë dhe Enti për Përparimin e Amvisërisë te Kosovës-Prishtinë, se publikimi i njoftimit me qëllim të grumbullimit të dokumentacionit për përpilimin e listës fillestare të 20%-it do të bëhet me datë 20,21,22,23,24 maj 2024.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 30.04.2023

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e radhës, ku ndër të tjera shqyrtoi dhe e miratoi Raportin 3 mujor të këtij viti 2024 për Komisionin Parlamentar për Ekonomi, Industri dhe Tregti. Poashtu, Bordi diskutoi dhe e vlerësoi Rezolutën e Kuvendit të Kosovës për punën e AKP-së për vitin 2022 dhe u zotua që do të zbatoj me përpikëri rekomandimet që dalin nga kjo rezolutë.

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka aprovuar fillimin e procedurës të likuidimit për ndërmarrjet e listuara më poshtë:

Shiko te gjitha

2323

Asete të shitura

122

Valë të shitjeve

€ 790,875,220

SHUMA E SHITJEVE

€165,192,071

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 65

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.65 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 24 prill 2024, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€166,747,579

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Ferronikeli

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Shiko te gjitha