Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 07.10.2021

Bordi i AKP-së miratoi shpërndarje të fondeve për punëtorët dhe kreditorët e 14 ndërmarrjeve shoqërore

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 27.09.2021

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, mbajti sot mbledhjen e tij të rregullt, ku u informua nga menaxhmenti i AKP-së lidhur me gjendjen e privatizimit dhe likuidimit.

NJOFTIM për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore “Auto Prishtina” PRN126

Në mbështjetje të nenit 10, pika 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut, nr.2003/13, me ndryshimet dhe plotesimet e Rregullores së UNMIK-ut 2004/45, e duke e zbatuar Aktvendimin e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-I-16-0268-A0001, dt. 24.08.2017, dhe Udhëzimin e Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK, nr.C-IV-20-0059,dt.15.10.2020,Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), me dt.06.09.2021,

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€152,817,393

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

Listën mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€186,163,168

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit minera...

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Shiko te gjitha