Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

AKP REALIZOI AKSION HUMANITAR PËR DHURIM TË GJAKUT

Agjencia Kosovare e Privatizimit, në bashkëpunim dhe për nevoja të Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut të Kosovës (QKTGjK), sot e organizoi aksionin humanitar për dhurim të  gjakut nga zyrtarë të AKP-së.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 30.11.2022

Bordi i AKP-së aprovoi Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKP.

Njoftim për publikimin e Listave Përfundimtare të NSH Rilindja - Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta dhe NSH ETMM

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim: “Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta” në Prishtinë dhe “Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore” në Prishtinë se publikimi i  Listave Përfundimtare për përfitimin e 20% do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28 dhe 29 nëntor 2022.

Shiko te gjitha

2289

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 762,536,711

SHUMA E SHITJEVE

€158,559,760

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 61

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 dhjetor 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€170,587,575

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit minera...

Industria Ushqimore “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Përveç linjave të prodhimit dhe përpunimit të pemëve dhe perimeve, në kuadër të kompanisë operon edhe njësia e produkteve të qumështit si dhe si linjë e re ka filluar pr...

Shiko te gjitha