Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Njoftim për ish punëtorët e 10 ndërmarrjeve shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e NSH:  KB Bujku-Lipjan, KB Llapi-Podujevë, Centrotekstil-Prishtinë, Stacioni i Veterinës-Gjakovë, KB Baran-Pejë, KB Novoberda-Novoberdë, Shipad-Prishtinë; Peko-Mitrovicë, Përparimi-Prishtinë dhe Enti për Përparimin e Amvisërisë te Kosovës-Prishtinë, se publikimi i njoftimit me qëllim të grumbullimit të dokumentacionit për përpilimin e listës fillestare të 20%-it do të bëhet me datë 20,21,22,23,24 maj 2024.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 30.04.2023

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e radhës, ku ndër të tjera shqyrtoi dhe e miratoi Raportin 3 mujor të këtij viti 2024 për Komisionin Parlamentar për Ekonomi, Industri dhe Tregti. Poashtu, Bordi diskutoi dhe e vlerësoi Rezolutën e Kuvendit të Kosovës për punën e AKP-së për vitin 2022 dhe u zotua që do të zbatoj me përpikëri rekomandimet që dalin nga kjo rezolutë.

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka aprovuar fillimin e procedurës të likuidimit për ndërmarrjet e listuara më poshtë:

Shiko te gjitha

2323

Asete të shitura

122

Valë të shitjeve

€ 790,875,220

SHUMA E SHITJEVE

€165,192,071

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 65

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.65 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 24 prill 2024, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€166,747,579

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit mineral në Kosovë.

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Shiko te gjitha