Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

AKP shpall qiradhënie të 224 objekteve dhe tokave atraktive në të gjitha rajonet e Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka hapur shpalljen publike për qiradhënien e 224 aseteve atraktive që gjenden në pesë rajonet e Kosovës. Ky është një rast i volitshëm për ndërmarrësit e rijnë që të funksionalizojnë kompanitë e tyre në asetet që janë shpallur me qira nga AKP, pasi që ofrohen për shfrytëzim asete mjaft atraktive në të gjitha rajonet e Kosovës.

FTESË PËR OFERTË - bartja e aseteve nga objekti/fabrika e kordit në objektin/depo e prodhimeve të gatshme

NSH “Metaliku” Gjakove, e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së.....

SHPALLJE PUBLIKE - AKP shpall tenderin për blerjen e autobus - minibus për nevoja të NSH Inex Sharr Planina, Brezovicë

AKP e cila ka në Administrim të Drejtpërdrejtë Ndërmarrjen  Shoqërore “Inex Sharr Planina ” Brezovicë....

Shiko te gjitha

2323

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 785,842,794

SHUMA E SHITJEVE

€163,247,823

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 64

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.64 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 29 nëntor 2023, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€163,524,756

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit mineral në Kosovë.

Industria Ushqimore "AMO" Klinë

Në kohën e privatizimit prona ka qenë objekt jofunksional, I cili ne të kaluarën ka operuar si fabrikë për prodhimin e armëve.

Shiko te gjitha