Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 2.10.2023

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e radhës në të cilën përveç aktiviteteve të parapara të AKP-së, Bordi u informua edhe për punën e menaxhmentit të kësaj Agjencie për periudhën paraprake një mujore për Agjencinë dhe për Brezovicën. Poashtu u trajtua edhe raporti i Komisionit vlerësues të progresit për TM2 2023 dhe raporti i Komitetit të Auditimit.

Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve Des Bratsvo - Pejë, Treska - Mitrovicë, KB Studenqani - Studenqan, Obuqa - Mitrovicë, dhe KB Prekoci - Prekoc

Agjencia Kosovare e Privatizimit Njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore Des Bratsvo në Pejë, Treska ne Mitrovicë, KB Studenqani  ne Studenqan, Obuqa në Mitrovicë, dhe KB Prekoci në Prekoc se Publikimi i listave fillestare do të bëhet me datë 2, 3, 4, 5, 6 tetor 2023.

AKP SHPALL SHITJEN Nr. 63 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.63. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Shiko te gjitha

2289

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 785,621,938

SHUMA E SHITJEVE

€161,134,291

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 63

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 18 tetor 2023, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€165,340,628

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumështit me kapacitet prej 36 mijë litra produkte në orë.

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit mineral në Kosovë.

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Shiko te gjitha