Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Njoftim

Njoftim për Anulimin e Tenderit - matjet për parcelat kadastrale që administrohen nga AKP dhe zhvillimi i sistemit kadastral për AKP.......

NJOFTIM në lidhje me FTESËN PËR OFERTË të shitjes së materialeve nga duniti

Ndërmarrja e Re “Mim Golesh” Magure – Lipjan, e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë NJOFTIM:

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 22.12.2020

Bordi i Drejtorëve merr vendim për vendosje të NSH Inex Sharr Pllanina Brezovica nën Administrim Direkt të AKP-së. Në këtë takim Bordi diskutoi dhe miratoi futjen në likuidim të 12 ndërmarrjeve shoqërore. Veç kësaj Bordi shqyrtoi dhe miratoi propozimet e autoriteteve të likuidimit lidhur me shpërndarje të përkohshme dhe përfundimtare për NSH-të në vijim: N.Sh Stacioni i Veterinës në shumën prej 63.98 EUR; N.Sh ELMONT, në shumën prej 10,130.88 EUR; N.Sh AUTO MOTO START në shumën prej: 485.10 EUR;  N.Sh BIP BEOGRAD në shumën prej 4,861.66 EUR dhe N.Sh E.N.G BETON në shumën prej 265,592.09 EUR.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€149,233,305

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM

Pas situates së krijuar me pandeminë Covid 19 dhe pezullimit të shtypjes së gazetave, në përputhje me udhëzimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës me numër c-iv-20-0059 të datës 15 tetor 2020, AKP shpall këtë njoftim……

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€193,821,122

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Industria Ushqimore “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Përveç linjave të prodhimit dhe përpunimit të pemëve dhe perimeve, në kuadër të kompanisë operon edhe njësia e produkteve të qumështit si dhe si linjë e re ka filluar pr...

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Shiko te gjitha