Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

Komunikatë për Media

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit njofton opinionin se në takimin e tij joformal të mbajtur javën e kaluar, me datë 19 shkurt 2021, ka udhëzuar Menaxhmentin e AKP-së që të mos vazhdoj me valët e shitjes deri në krijimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e datës 14 shkurt 2021. AKP, gjithashtu dëshiron të bëjë të qartë se ka qenë bashkëpunuese dhe vazhdimisht ka ofruar mbështetjen në vazhdën e përpjekjeve të secilës qeveri për të ndryshuar strategjinë e privatizimit të ndërmarrjeve dhe pronave shoqërore.

Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit nga AKP

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në mbledhjen e datës 22.12.2020 ka vendosur ndërmarrjet e listuara në procesin e likuidimit si në vijim:......

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 29.01.2021

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti sot mbledhjen e tij të rregullt me ç’rast u njoftua nga menaxhmenti lidhur e zhvillimet e fundit në AKP.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€149,233,305

Shpërndarja e 20%-it

Njoftim

Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit nga AKP

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€193,821,122

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Ferronikeli

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Industria Ushqimore "AMO" Klinë

Në kohën e privatizimit prona ka qenë objekt jofunksional, I cili ne të kaluarën ka operuar si fabrikë për prodhimin e armëve.

Shiko te gjitha