Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

AKP njofton opinionin publik për ndërrim të lokacionit të Zyrës Qendrore të AKP-së dhe Zyrës Rajonale të Prishtinës

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin publik se Zyra Qendrore e AKP-së dhe Zyra Rajonale e Prishtinës nga data 1 dhjetor 2021 do të barten në një lokacion të ri, që gjendet në aneksin tek ish Shtypshkronja Rilindja.

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës lejon përmbylljen e procesit të likuidimit edhe për PRZ087 KB "Zoçishtë" dhe PRZ091 KB "Opterusha"

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka pranuar dy Aktvendime të lëshuara nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës (DHPGJSK) përmes  të cilëve lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për:

AKP së shpejti bartet në zyre të re

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin publik se Zyra Qendrore e saj dhe Zyra Rajonale e Prishtinës së shpejti do të barten në një lokacion të ri, që gjendet në aneksin tek ish Shtypshkronja Rilindja.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€152,817,393

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

Listën mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€183,691,233

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Shiko te gjitha