Kontakti


Adresa

Selia Qendrore e AKP-së:

Rruga “Dritan Hoxha” nr. 55, Lakrishtë, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës, tel: +383 (0) 38 500 400; e-mail: info@pak-ks.org


Zyra Rajonale Prishtinë (10 000):

Përsoni kontaktues: z. Ardian Berisha - Kryesues i Zyrës Rajonale - Rr. “Dritan Hoxha” nr. 55, Lakrishtë, Prishtinë, Republika e Kosovës


Zyra Rajonale Pejë (20 000):

Përsoni kontaktues: znj. Ardita Lokaj - Kryesuese e Zyrës Rajonale - Rr. Papa Klimenti XI Albani, ndërtesa Onix kati I (afër stacionit të trenit) Pejë, Republika e Kosovës


Zyra Rajonale Prizren (30 000):

Përsoni kontaktues: z. Nexhat Elshani - Kryesues i Zyrës Rajonale - Rr. Pushkatarëve nr. 9 (në Shadërvan) Prizren, Republika e Kosovës


Zyra Rajonale Mitrovicë (40 000):

Përsoni kontaktues: z. Muhamedin Hetemi - Kryesues i Zyrës Rajonale - Rr. Mbretëresha Teutë (afër Palestrës Sportive) Mitrovicë, Republika e Kosovës


Zyra Rajonale Gjilan (60 000):

Përsoni kontaktues: z. Zeqirja Morina – Kryesues i Zyrës Rajonale - Rr. Marie Shllaku nr.12, Gjilan, Republika e Kosovës