M & Sillosi

Rahovec   

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me grurë.

Që nga viti 2005 kur është privatizuar, investimet që janë bërë  në përmirësimin e teknologjisë kanë ndikuar dukshëm në rritjen e kapaciteteve të reja prodhuese të miellit, duke e  bërë njërën nga kompanitë më të fuqishme prodhuese në Kosovë. www.msillosi.com