Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve

Prishtinë    19/09/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim:

  • “Auto Prishtina” Prishtinë ,
  • “Rilindja- Gazeta” në Prishtinë,
  • “Jedinstvo” në Prishtinë  dhe “Tan” në Prishtinë,

se publikimi i  Listave përfundimtare për përfitimin e 20%, do të bëhet me datë 19, 20, 21, 22, 23 shtator  2022.

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,78