SHPREHJE INTERESI

Prishtinë    27/09/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke kërkuar objekt me hapësira të përshtatshme për Zyrën Rajonale në Prizren.

 

Të gjithë të interesuarit, objektet e të cilëve përmbushin kushtet e përafërta të bashkëngjitura

në këtë shpallje, t'i dërgojnë ofertat me shprehje të interesit dhe dëshmive përkatëse në E-mail: administrata@pak-ks.org deri më 04.10.2022 ora 16:00

 

Objekti duhet të ketë hapësira për zyra:

minimum

200 deri 400 m2

Hapësira për arkiva:

minimum

150 deri 250 m2

 

Duhet të ketë parking për minimum 4 vetura zyrtare të AKP-së

 

Objekti duhet të ketë kushte të përshtatshme për zyra, si qasje në internet dhe ngrohje.

 

Për çështje të sigurisë, objekti duhet të ketë hyrje të veçantë

 

Të gjithë të interesuarit duhet të ofrojnë planet e objekteve të detajuara me metrazha

 

Objekti duhet ketë leje ndërtimi