Njoftim për publikimin e Listave Përfundimtare të NSH Rilindja - Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta dhe NSH ETMM

Prishtinë    25/11/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim: “Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta” në Prishtinë dhe “Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore” në Prishtinë se publikimi i  Listave Përfundimtare për përfitimin e 20% do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28 dhe 29 nëntor 2022.

 

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,78