Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve: Turist Kosova, Jugoplastika dhe Jugopetrol

Prishtinë    25/03/2024

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore: Jugopetrol në Prishtinë, Turist Kosova në Prishtinë, Jugoplastika  në Prishtinë,  se  publikimi i  listave fillestare do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28, 29 mars 2024.

 

Listat  mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org.