Njoftim

Prishtinë    08/01/2021

Njoftim për Anulimin e Tenderit - matjet për parcelat kadastrale që administrohen nga AKP dhe zhvillimi i sistemit kadastral për AKP.......

Kliko për të shkarkuar dokumentin: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,34