MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 29.01.2021

Prishtinë    29/01/2021

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti sot mbledhjen e tij të rregullt me ç’rast u njoftua nga menaxhmenti lidhur e zhvillimet e fundit në AKP.

Në këtë mbledhje Bordi pas shqyrtimit miratoi Raportet e Shpërndarjes së Përkohshme për NSh “KB Istogu”, NSh “A Sh Instruktori” si dhe rritje të buxhetit të likuidimit për NSh “Bankos” NSh “Përparimi” dhe NSh “LUX” të gjitha këto në likuidim.

Veç këtyre Bordi miratoi edhe planin e shitjes së aseteve me likuidim për dy SHAL 55 dhe SHAL 56. Dita e shitjes për SHAL 55 do të mbahet me 10 mars 2021