Njoftim për shpalljen e listave fillestare

Prishtinë    04/11/2021

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim:

Stacioni i Veterinës Rahovec; KB Pirana Prizren; Fapol Podujevë; Apiko Pejë, dhe Ekonomia Pyjore Prishtinë se publikimi i  Listave Fillestare do të bëhet me datë 4, 5, 6, 7, 8 Nëntor 2021 .

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76