Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve

Prishtinë    18/07/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit Njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore: “ Banka e Kosoves - Bankos” , “ Zëri i Rinisë “, “ Rilindja Revista” dhe “ Rilindja Botuese” në Prishtinë se Publikimi i listave fillestare  do të bëhet me datë 18,19,20,21,22 Korrik 2022 Listen mund ta gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76