Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve

Prishtinë    08/08/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore:

  • KB 1 Maji” në Gjilan,
  • “KB Strezovci” në Gjilan,
  • “Visoko Komerc” në Prishtinë,
  • Invest Banka” në Prishtinë 

se Publikimi i Njoftimit të BSPK-së për dorëzimin e dokumentacionit me qëllim të hartimit të listës fillestare për këto NSh do të bëhet me datë 8,9,10,11,12/08/2022. Njoftimet mund t’i gjeni në ueb faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,120