Njoftim për publikimin e Listave Përfundimtare të ish Punëtoreve të NSH-ve

Prishtinë    25/10/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim: “Bankkos” në Prishtinë, “Rilindja- Revistat” në Prishtinë,“Rilindja-Botuese” në Prishtinë dhe  “Zëri i Rinisë” në Prishtinë, se publikimi i  Listave përfundimtare për përfitimin e 20%, do të bëhet me datë 25,26,27,28,29 tetor  2022.

 

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,78