NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE (VENDIME, KËRKESA PËR INFORMATA SHTESË)

Prishtinë    14/11/2022

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Ereniku Industri (në likuidim), Ereniku Virgjinia (në likuidim), Miniera Boksitet e Kosovës Volljak (në likuidim), Radio Televizioni i Prishtinës (në likuidim), të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

 

  1. Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së, para ose deri në orën 16:00 të datës 29 nëntor 2022.

 

Nr.

Ndërmarrja/Aseti (në likuidim)

Emri Mbiemri

Nr. Kërkesës

Lloji i Shkresës

1

Radio Televizioni i Prishtinës

Abdullah Mehmeti

PRN150 - 1617

Vendim

2

Radio Televizioni i Prishtinës

Adem Beqiri

PRN150 - 0789

Vendim

3

Radio Televizioni i Prishtinës

Adem Beqiri

PRN150 - 0790

Vendim

4

Radio Televizioni i Prishtinës

Adem Beqiri

PRN150 - 0791

Vendim

5

Radio Televizioni i Prishtinës

Adem Nimani

PRN150 - 1621

Vendim

6

Radio Televizioni i Prishtinës

Adnan Mecihan

PRN150 - 2047

Vendim

7

Radio Televizioni i Prishtinës

Afrodita Mula

PRN150 - 0176

Vendim

8

Radio Televizioni i Prishtinës

Afrodita Mula

PRN150 - 0180

Vendim

9

Radio Televizioni i Prishtinës

Afrodita Pallaska

PRN150 - 1830

Vendim

10

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Ahmeti

PRN150 - 1271

Vendim

11

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Ahmeti

PRN150 - 1272

Vendim

12

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Ahmeti

PRN150 - 1273

Vendim

13

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Bekteshi

PRN150 - 1735

Vendim

14

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Bekteshi

PRN150 - 1737

Vendim

15

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Bekteshi

PRN150 - 1738

Vendim

16

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Gashi

PRN150 - 1730

Vendim

17

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Konjusha

PRN150 - 1101

Vendim

18

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Konjusha

PRN150 - 1257

Vendim

19

Radio Televizioni i Prishtinës

Ahmet Konjusha

PRN150 - 1258

Vendim

20

Radio Televizioni i Prishtinës

Ajet Grajçevci

PRN150 - 2519

Vendim

21

Radio Televizioni i Prishtinës

Ajmona Dhomi

PRN150 - 0106

Vendim

22

Radio Televizioni i Prishtinës

Ajri Ivic

PRN150 - 0530

Vendim

23

Radio Televizioni i Prishtinës

Ajten Vllasaku Mehmeti

PRN150 - 0575

Vendim

24

Radio Televizioni i Prishtinës

Aleksandar Stolic

PRN150 - 1582

Vendim

25

Radio Televizioni i Prishtinës

Aleksandar Trajkovic

PRN150 - 2094

Vendim

26

Radio Televizioni i Prishtinës

Aleksandar Trajkovic

PRN150 - 2095

Vendim

27

Radio Televizioni i Prishtinës

Allten Limani

PRN150 - 0846

Vendim

28

Radio Televizioni i Prishtinës

Allten Limani

PRN150 - 0847

Vendim

29

Radio Televizioni i Prishtinës

Allten Limani

PRN150 - 0848

Vendim

30

Radio Televizioni i Prishtinës

Anica Jovic

PRN150 - 1679

Vendim

31

Radio Televizioni i Prishtinës

Anica Jovic

PRN150 - 1680

Vendim

32

Radio Televizioni i Prishtinës

Anica Jovic

PRN150 - 1681

Kërkesa për informata shtesë

33

Radio Televizioni i Prishtinës

Asllan Bajrami

PRN150 - 2236

Vendim

34

Radio Televizioni i Prishtinës

Asllan Bajrami

PRN150 - 2237

Vendim

35

Radio Televizioni i Prishtinës

Asllan Bajrami

PRN150 - 2238

Vendim

36

Radio Televizioni i Prishtinës

Azem Ademi

PRN150 - 0090

Vendim

37

Radio Televizioni i Prishtinës

Azem Ademi

PRN150 - 0091

Vendim

38

Radio Televizioni i Prishtinës

Azem Ademi

PRN150 - 0619

Vendim

39

Radio Televizioni i Prishtinës

Aziz Krasniqi

PRN150 - 2399

Vendim

40

Radio Televizioni i Prishtinës

Aziz Krasniqi

PRN150 - 2400

Vendim

41

Radio Televizioni i Prishtinës

Aziz Krasniqi

PRN150 - 2401

Kërkesa për informata shtesë

42

Radio Televizioni i Prishtinës

Bahta Durakovic

PRN150 - 1340

Vendim

43

Radio Televizioni i Prishtinës

Bashkim Gjota

PRN150 - 1469

Vendim

44

Radio Televizioni i Prishtinës

Biljana Savic

PRN150 - 0333

Vendim

45

Radio Televizioni i Prishtinës

Biljana Savic

PRN150 - 0334

Vendim

46

Radio Televizioni i Prishtinës

Biljana Savic

PRN150 - 0335

Vendim

47

Radio Televizioni i Prishtinës

Bora Milenkovic

PRN150 - 2424

Vendim

48

Radio Televizioni i Prishtinës

Bora Milenkovic

PRN150 - 2425

Vendim

49

Radio Televizioni i Prishtinës

Bora Milenkovic

PRN150 - 2426

Vendim

50

Radio Televizioni i Prishtinës

Bozidar Bogdanovic

PRN150 - 1294

Vendim

51

Radio Televizioni i Prishtinës

Bozidar Bogdanovic

PRN150 - 2569

Vendim

52

Radio Televizioni i Prishtinës

Bozidar Bogdanovic

PRN150 - 2570

Kërkesa për informata shtesë

53

Radio Televizioni i Prishtinës

Bozidar Bogdanovic

PRN150 - 2571

Vendim

54

Radio Televizioni i Prishtinës

Branislav Mihajlovic

PRN150 - 0574

Vendim

55

Radio Televizioni i Prishtinës

Branislav Radojevic

PRN150 - 2031

Vendim

56

Radio Televizioni i Prishtinës

Branko Milosavljevic

PRN150 - 0352

Vendim

57

Radio Televizioni i Prishtinës

Branko Spasic

PRN150 - 0541

Vendim

58

Radio Televizioni i Prishtinës

Danijela Jovanovic

PRN150 - 1964

Vendim

59

Radio Televizioni i Prishtinës

Darinka Popovic

PRN150 - 0232

Vendim

60

Radio Televizioni i Prishtinës

Daut Jupolli

PRN150 - 1285

Vendim

61

Radio Televizioni i Prishtinës

Daut Jupolli

PRN150 - 1286

Vendim

62

Radio Televizioni i Prishtinës

Daut Jupolli

PRN150 - 1287

Vendim

63

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Dimitrijevic

PRN150 - 1033

Vendim

64

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Milenovic

PRN150 - 1603

Vendim

65

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Trajkovic

PRN150 - 1963

Vendim

66

Radio Televizioni i Prishtinës

Dervish Lekaj

PRN150 - 0513

Kërkesa për informata shtesë

67

Radio Televizioni i Prishtinës

Dervish Lekaj

PRN150 - 1627

Kërkesa për informata shtesë

68

Radio Televizioni i Prishtinës

Dervish Lekaj

PRN150 - 1628

Kërkesa për informata shtesë

69

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Djordjevic

PRN150 - 2025

Vendim

70

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Djordjevic

PRN150 - 2026

Vendim

71

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Jevtic

PRN150 - 1350

Kërkesa për informata shtesë

72

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Lazic

PRN150 - 1844

Vendim

73

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Lazic

PRN150 - 1845

Vendim

74

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Lazic

PRN150 - 1846

Vendim

75

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Nikolic

PRN150 - 2338

Vendim

76

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Nikolic

PRN150 - 2339

Vendim

77

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragan Zivic

PRN150 - 0368

Vendim

78

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragana Kovacevic Rakocevic

PRN150 - 0336

Vendim

79

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragana Kovacevic Rakocevic

PRN150 - 0337

Vendim

80

Radio Televizioni i Prishtinës

Dragana Kovacevic Rakocevic

PRN150 - 0338

Vendim

81

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Hamiti

PRN150 - 0826

Kërkesa për informata shtesë

82

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Hamiti

PRN150 - 2055

Kërkesa për informata shtesë

83

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Hamiti

PRN150 - 2058

Kërkesa për informata shtesë

84

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa Mila

PRN150 - 2199

Vendim

85

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa Mila

PRN150 - 2200

Vendim

86

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa Mila

PRN150 - 2201

Vendim

87

Radio Televizioni i Prishtinës

Dushnka Ejupi

PRN150 - 1574

Kërkesa për informata shtesë

88

Radio Televizioni i Prishtinës

Dushnka Ejupi

PRN150 - 1871

Kërkesa për informata shtesë

89

Radio Televizioni i Prishtinës

Dushnka Ejupi

PRN150 - 1872

Kërkesa për informata shtesë

90

Radio Televizioni i Prishtinës

Dusica Milatovic Fimic

PRN150 - 2530

Vendim

91

Radio Televizioni i Prishtinës

Dusica Milatovic Fimic

PRN150 - 2531

Vendim

92

Radio Televizioni i Prishtinës

Dusica Milatovic Fimic

PRN150 - 2532

Vendim

93

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Kryeziu

PRN150 - 2056

Kërkesa për informata shtesë

94

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Kryeziu

PRN150 - 2057

Kërkesa për informata shtesë

95

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Kryeziu

PRN150 - 2524

Kërkesa për informata shtesë

96

Radio Televizioni i Prishtinës

Emina Peci

PRN150 - 0898

Kërkesa për informata shtesë

97

Radio Televizioni i Prishtinës

Emina Peci

PRN150 - 0900

Kërkesa për informata shtesë

98

Radio Televizioni i Prishtinës

Emina Peci

PRN150 - 0901

Kërkesa për informata shtesë

99

Radio Televizioni i Prishtinës

Engin Nuza

PRN150 - 0462

Kërkesa për informata shtesë

100

Radio Televizioni i Prishtinës

Engin Nuza

PRN150 - 0822

Kërkesa për informata shtesë

101

Radio Televizioni i Prishtinës

Engin Nuza

PRN150 - 0823

Kërkesa për informata shtesë

102

Radio Televizioni i Prishtinës

Enver Ibrahimi

PRN150 - 0474

Kërkesa për informata shtesë

103

Radio Televizioni i Prishtinës

Enver Ibrahimi

PRN150 - 0475

Kërkesa për informata shtesë

104

Radio Televizioni i Prishtinës

Enver Ibrahimi

PRN150 - 0476

Kërkesa për informata shtesë

105

Radio Televizioni i Prishtinës

Eqrem Adem Hajrullahu

PRN150 - 0377

Vendim

106

Radio Televizioni i Prishtinës

Eqrem Adem Hajrullahu

PRN150 - 1512

Vendim

107

Radio Televizioni i Prishtinës

Eqrem Adem Hajrullahu

PRN150 - 1513

Vendim

108

Radio Televizioni i Prishtinës

Ergiyment Raca

PRN150 - 0734

Kërkesa për informata shtesë

109

Radio Televizioni i Prishtinës

Ergiyment Raca

PRN150 - 0736

Kërkesa për informata shtesë

110

Radio Televizioni i Prishtinës

Ergiyment Raca

PRN150 - 0738

Kërkesa për informata shtesë

111

Radio Televizioni i Prishtinës

Fahrije Canolli

PRN150 - 2043

Kërkesa për informata shtesë

112

Radio Televizioni i Prishtinës

Faik Hyseni

PRN150 - 0728

Kërkesa për informata shtesë

113

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Koprinica

PRN150 - 0311

Vendim

114

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Koprinica

PRN150 - 0312

Vendim

115

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Koprinica

PRN150 - 0874

Vendim

116

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Lekic

PRN150 - 0742

Vendim

117

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Lekic

PRN150 - 0744

Vendim

118

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Lekic

PRN150 - 0746

Vendim

119

Radio Televizioni i Prishtinës

Goran Lekic

PRN150 - 2003

Vendim

120

Radio Televizioni i Prishtinës

Gordana Djorovic Cirkovic

PRN150 - 1365

Vendim

121

Radio Televizioni i Prishtinës

Goroljub Stevanovic

PRN150 - 2535

Vendim

122

Radio Televizioni i Prishtinës

Goroljub Stevanovic

PRN150 - 2536

Vendim

123

Radio Televizioni i Prishtinës

Goroljub Stevanovic

PRN150 - 2548

Vendim

124

Radio Televizioni i Prishtinës

Grujica Stanic

PRN150 - 1358

Vendim

125

Radio Televizioni i Prishtinës

Igor Todorovski

PRN150 - 0450

Vendim

126

Radio Televizioni i Prishtinës

Igor Todorovski

PRN150 - 0451

Vendim

127

Radio Televizioni i Prishtinës

Igor Todorovski

PRN150 - 0452

Vendim

128

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Milosavljevic

PRN150 - 0689

Vendim

129

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Milosavljevic

PRN150 - 0690

Vendim

130

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Milosavljevic

PRN150 - 0691

Vendim

131

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Stambolic

PRN150 - 1352

Vendim

132

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Stambolic

PRN150 - 1353

Vendim

133

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivan Stambolic

PRN150 - 1685

Vendim

134

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivanka Vasic

PRN150 - 2255

Vendim

135

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivanka Vasic

PRN150 - 2256

Vendim

136

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivanka Vasic

PRN150 - 2257

Vendim

137

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivica Dancetovic

PRN150 - 2059

Vendim

138

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivica Dancetovic

PRN150 - 2060

Vendim

139

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivica Dancetovic

PRN150 - 2061

Vendim

140

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivica Milicevic

PRN150 - 0502

Vendim

141

Radio Televizioni i Prishtinës

Jasmina Stojkovic

PRN150 - 0566

Vendim

142

Radio Televizioni i Prishtinës

Jasna Stevanovic

PRN150 - 2211

Vendim

143

Radio Televizioni i Prishtinës

Jasna Stevanovic

PRN150 - 2212

Vendim

144

Radio Televizioni i Prishtinës

Jasna Stevanovic

PRN150 - 2213

Vendim

145

Radio Televizioni i Prishtinës

Jelena Vojinovic

PRN150 - 1859

Vendim

146

Radio Televizioni i Prishtinës

Jelena Vojinovic

PRN150 - 1860

Vendim

147

Radio Televizioni i Prishtinës

Jelena Vojinovic

PRN150 - 1861

Vendim

148

Radio Televizioni i Prishtinës

Jelica Saranovic

PRN150 - 0421

Vendim

149

Radio Televizioni i Prishtinës

Jovan Radojevic

PRN150 - 0786

Vendim

150

Radio Televizioni i Prishtinës

Jovica Milovanovic

PRN150 - 1030

Vendim

151

Radio Televizioni i Prishtinës

Jovica Milovanovic

PRN150 - 1031

Vendim

152

Radio Televizioni i Prishtinës

Jovica Milovanovic

PRN150 - 1032

Vendim

153

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Jankovic

PRN150 - 0713

Vendim

154

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Jankovic

PRN150 - 0714

Vendim

155

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Karakusevic

PRN150 - 1407

Vendim

156

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Karakusevic

PRN150 - 1408

Vendim

157

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Novakovic

PRN150 - 1638

Vendim

158

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Novakovic

PRN150 - 1639

Vendim

159

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Novakovic

PRN150 - 1640

Vendim

160

Radio Televizioni i Prishtinës

Kosovska Banka DD Beogradu Stecaju

PRN150 - 0598

Kërkesa për informata shtesë

161

Radio Televizioni i Prishtinës

Lela Protic

PRN150 - 1877

Vendim

162

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Arsic

PRN150 - 1343

Vendim

163

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Arsic

PRN150 - 1344

Vendim

164

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Arsic

PRN150 - 1345

Vendim

165

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Djuric

PRN150 - 2032

Vendim

166

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Ilic

PRN150 - 2133

Vendim

167

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Ilic

PRN150 - 2135

Vendim

168

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Ilic

PRN150 - 2137

Vendim

169

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Milisavljevic

PRN150 - 1942

Vendim

170

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Milisavljevic

PRN150 - 1943

Kërkesa për informata shtesë

171

Radio Televizioni i Prishtinës

Liljana Stanislavljevic

PRN150 - 2464

Vendim

172

Radio Televizioni i Prishtinës

Ljubisa Milosavljevic

PRN150 - 1787

Vendim

173

Radio Televizioni i Prishtinës

Ljubisa Stosic

PRN150 - 1682

Vendim

174

Radio Televizioni i Prishtinës

Ljubisa Stosic

PRN150 - 1683

Vendim

175

Radio Televizioni i Prishtinës

Ljubisa Stosic

PRN150 - 1684

Vendim

176

Radio Televizioni i Prishtinës

Ljubomir Djorjevic

PRN150 - 1087

Vendim

177

Radio Televizioni i Prishtinës

Marina Simic

PRN150 - 2335

Vendim

178

Radio Televizioni i Prishtinës

Milan Marjanovic

PRN150 - 2037

Vendim

179

Radio Televizioni i Prishtinës

Milena Vlahovic Lucic

PRN150 - 0220

Vendim

180

Radio Televizioni i Prishtinës

Milena Vlahovic Lucic

PRN150 - 0222

Vendim

181

Radio Televizioni i Prishtinës

Milica Brankovic Mihaljovic

PRN150 - 1354

Vendim

182

Radio Televizioni i Prishtinës

Milica Brankovic Mihaljovic

PRN150 - 1355

Vendim

183

Radio Televizioni i Prishtinës

Milica Brankovic Mihaljovic

PRN150 - 1356

Vendim

184

Radio Televizioni i Prishtinës

Milica Brkljac

PRN150 - 1961

Vendim

185

Radio Televizioni i Prishtinës

Milica Garic

PRN150 - 0347

Vendim

186

Radio Televizioni i Prishtinës

Milijana Mitrovic

PRN150 - 0682

Vendim

187

Radio Televizioni i Prishtinës

Milijana Mitrovic

PRN150 - 0683

Vendim

188

Radio Televizioni i Prishtinës

Milijana Mitrovic

PRN150 - 1136

Vendim

189

Radio Televizioni i Prishtinës

Milijana Mitrovic

PRN150 - 1138

Vendim

190

Radio Televizioni i Prishtinës

Milos Arsic

PRN150 - 1351

Vendim

191

Radio Televizioni i Prishtinës

Milosava Lazovic

PRN150 - 2560

Vendim

192

Radio Televizioni i Prishtinës

Milovan Mitrovic

PRN150 - 0124

Vendim

193

Radio Televizioni i Prishtinës

Miodrag Kostic

PRN150 - 1359

Vendim

194

Radio Televizioni i Prishtinës

Miodrag Ristic

PRN150 - 2427

Vendim

195

Radio Televizioni i Prishtinës

Miodrag Ristic

PRN150 - 2428

Vendim

196

Radio Televizioni i Prishtinës

Miodrag Stojanovic

PRN150 - 0313

Vendim

197

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Milosavjlevic

PRN150 - 2033

Vendim

198

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nedeljkovic

PRN150 - 0348

Vendim

199

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nedeljkovic

PRN150 - 0349

Vendim

200

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nedeljkovic

PRN150 - 0350

Vendim

201

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nikolic

PRN150 - 0392

Vendim

202

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nikolic

PRN150 - 0394

Vendim

203

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Nikolic

PRN150 - 0396

Vendim

204

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Ristic

PRN150 - 1641

Vendim

205

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Ristic

PRN150 - 1642

Vendim

206

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Ristic

PRN150 - 1643

Vendim

207

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirko Vucic

PRN150 - 2572

Vendim

208

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirko Vucic

PRN150 - 2573

Vendim

209

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirko Vucic

PRN150 - 2574

Vendim

210

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirko Vucic

PRN150 - 2575

Vendim

211

Radio Televizioni i Prishtinës

Nana Nikolic

PRN150 - 2336

Vendim

212

Radio Televizioni i Prishtinës

Nana Nikolic

PRN150 - 2337

Vendim

213

Radio Televizioni i Prishtinës

Natasa Armus

PRN150 - 0698

Vendim

214

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Lazovic

PRN150 - 1607

Vendim

215

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Maric

PRN150 - 0693

Vendim

216

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Tonic

PRN150 - 1856

Vendim

217

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Tonic

PRN150 - 1857

Vendim

218

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Tonic

PRN150 - 1858

Vendim

219

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Zivic

PRN150 - 0718

Vendim

220

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Zivic

PRN150 - 0719

Vendim

221

Radio Televizioni i Prishtinës

Nebojsa Zivic

PRN150 - 0720

Vendim

222

Radio Televizioni i Prishtinës

Nenad Blanusa

PRN150 - 0699

Vendim

223

Radio Televizioni i Prishtinës

Olivera Sunjevic

PRN150 - 0339

Vendim

224

Radio Televizioni i Prishtinës

Olivera Sunjevic

PRN150 - 0341

Vendim

225

Radio Televizioni i Prishtinës

Olivera Sunjevic

PRN150 - 0343

Vendim

226

Radio Televizioni i Prishtinës

Olivera Sunjevic

PRN150 - 0345

Vendim

227

Radio Televizioni i Prishtinës

Perica Bisevac

PRN150 - 1568

Vendim

228

Radio Televizioni i Prishtinës

Perica Bisevac

PRN150 - 1569

Vendim

229

Radio Televizioni i Prishtinës

Perica Bisevac

PRN150 - 1570

Vendim

230

Radio Televizioni i Prishtinës

Rada Blagojevic

PRN150 - 1279

Vendim

231

Radio Televizioni i Prishtinës

Radovan Prica

PRN150 - 1094

Vendim

232

Radio Televizioni i Prishtinës

Rodoljub Jankovic

PRN150 - 2559

Kërkesa për informata shtesë

233

Radio Televizioni i Prishtinës

Sinisa Djordjevic

PRN150 - 1542

Vendim

234

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavica Mikic

PRN150 - 2463

Kërkesa për informata shtesë

235

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Joksimovic

PRN150 - 0919

Vendim

236

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Stojanevic

PRN150 - 0715

Kërkesa për informata shtesë

237

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Stojanevic

PRN150 - 0716

Kërkesa për informata shtesë

238

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Mitrovic

PRN150 - 1093

Vendim

239

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Zecevic

PRN150 - 1516

Vendim

240

Radio Televizioni i Prishtinës

Sonja Zivkovic

PRN150 - 2030

Vendim

241

Radio Televizioni i Prishtinës

Spasoje Vulevic

PRN150 - 0694

Vendim

242

Radio Televizioni i Prishtinës

Stanimir Zivic

PRN150 - 2034

Vendim

243

Radio Televizioni i Prishtinës

Stanko Ristic

PRN150 - 0539

Vendim

244

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzana Ivanjac

PRN150 - 1144

Vendim

245

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana Vukmirovic

PRN150 - 0309

Vendim

246

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana Vukmirovic

PRN150 - 0310

Vendim

247

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana Vukmirovic

PRN150 - 1965

Vendim

248

Radio Televizioni i Prishtinës

Valentina Rokocevic

PRN150 - 1478

Vendim

249

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Loncarevic

PRN150 - 1086

Vendim

250

Radio Televizioni i Prishtinës

Zivorad Mladenovic

PRN150 - 1027

Vendim

251

Radio Televizioni i Prishtinës

Zivorad Stankovic

PRN150 - 1468

Vendim

252

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Babovic

PRN150 - 0505

Vendim

253

Radio Televizioni i Prishtinës

Zorica Zivkovic Bulatovic

PRN150 - 2252

Vendim

254

Radio Televizioni i Prishtinës

Zorica Zivkovic Bulatovic

PRN150 - 2253

Vendim

255

Radio Televizioni i Prishtinës

Zorica Zivkovic Bulatovic

PRN150 - 2254

Vendim

256

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Bojovic Radulovic

PRN150 - 2586

Kërkesa për informata shtesë

257

Radio Televizioni i Prishtinës

Aferdita Shilek

PRN150 - 2448

Vendim

258

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Bojovic Radulovic

PRN150 - 2587

Kërkesa për informata shtesë

259

Ereniku - Industri

KRU Gjakova SHA

PEJ007 - 0010

Vendim

260

Ereniku - Industri

Sonja Vlahovic

PEJ007 - 0072

Kërkesa për informata shtesë

261

Ereniku - Industri

Sonja Vlahovic

PEJ007 - 0071

Kërkesa për informata shtesë

262

Ereniku - Industri

Halil Sadiku

PEJ007 - 0083

Vendim

263

Ereniku - Industri

Vllaznim Brovina

PEJ007 - 0092

Vendim

264

Ereniku - Virgjinia

Avdi Rizvanolli

PEJ009 - 0018

Kërkesa për informata shtesë

265

Ereniku - Virgjinia

Qemajl Mejzini

PEJ009 - 0025

Vendim

266

Ereniku - Virgjinia

Shahin Krasniqi

PEJ009 - 0026

Kërkesa për informata shtesë

267

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Goran Bacic

PEJ093 - 0193

Vendim

268

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Goran Bacic

PEJ093 - 0194

Vendim

269

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragoljub Bacic

PEJ093 - 0137

Vendim

270

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Babic

PEJ093 - 0195

Vendim

271

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragoljub Bacic

PEJ093 - 0136

Vendim

272

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Babic

PEJ093 - 0196

Vendim

273

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Goran Raskovic

PEJ093 - 0049

Kërkesa për informata shtesë

274

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Goran Raskovic

PEJ093 - 0050

Kërkesa për informata shtesë

275

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragan Jocic

PEJ093 - 0028

Vendim

276

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragan Jocic

PEJ093 - 0029

Vendim

277

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Milislav Raskovic

PEJ093 - 0076

Vendim

278

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Milislav Raskovic

PEJ093 - 0077

Vendim

279

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Krsta Pesic

PEJ093 - 0087

Vendim

280

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Krsta Pesic

PEJ093 - 0088

Vendim

281

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavolub Ribac

PEJ093 - 0072

Vendim

282

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavolub Ribac

PEJ093 - 0073

Vendim

283

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Predrag Rajic

PEJ093 - 0048

Kërkesa për informata shtesë

284

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zarko Radevic

PEJ093 - 0095

Vendim

285

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Mileta Dabizljevic

PEJ093 - 0070

Vendim

286

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Mileta Dabizljevic

PEJ093 - 0071

Vendim

287

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Goran Misirlic

PEJ093 - 0217

Vendim

288

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragoljub Ribac

PEJ093 - 0019

Vendim

289

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Dragoljub Ribac

PEJ093 - 0020

Vendim

290

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Milosav Konic

PEJ093 - 0097

Vendim

291

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Milosav Konic

PEJ093 - 0096

Vendim

292

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Snezana Vesic

PEJ093 - 0118

Vendim

293

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Snezana Vesic

PEJ093 - 0119

Vendim

294

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Bozidar Misirlic

PEJ093 - 0042

Vendim

295

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Bozidar Misirlic

PEJ093 - 0043

Vendim

296

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Vesic

PEJ093 - 0040

Vendim

297

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Vesic

PEJ093 - 0041

Vendim

298

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Nebojsa Ribac

PEJ093 - 0016

Vendim

299

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Nebojsa Ribac

PEJ093 - 0017

Vendim

300

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Predrag Raskovic

PEJ093 - 0038

Vendim

301

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Predrag Raskovic

PEJ093 - 0039

Vendim

302

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Sreten Bacic

PEJ093 - 0053

Vendim

303

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Sreten Bacic

PEJ093 - 0054

Vendim

304

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Desmir Vesic

PEJ093 - 0032

Vendim

305

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Desmir Vesic

PEJ093 - 0033

Vendim

306

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Sreto Garic

PEJ093 - 0015

Vendim

307

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Sreto Garic

PEJ093 - 0018

Vendim

308

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Miladin Ribac

PEJ093 - 0135

Vendim

309

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Miladin Ribac

PEJ093 - 0134

Vendim

310

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Bratislav banjac

PEJ093 - 0086

Vendim

311

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Momcilo Ribac

PEJ093 - 0080

Vendim

312

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Momcilo Ribac

PEJ093 - 0081

Vendim

313

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavo Banjac

PEJ093 - 0144

Vendim

314

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavo Banjac

PEJ093 - 0145

Vendim

315

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Radenko Sarkovic

PEJ093 - 0030

Vendim

316

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Radenko Sarkovic

PEJ093 - 0031

Vendim

317

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavko Radulovic

PEJ093 - 0114

Kërkesa për informata shtesë

318

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Slavko Radulovic

PEJ093 - 0106

Kërkesa për informata shtesë

319

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Petrovic

PEJ093 - 0036

Vendim

320

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Petrovic

PEJ093 - 0037

Vendim

321

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Nebojsa Tosic

PEJ093 - 0184

Kërkesa për informata shtesë

322

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Nebojsa Tosic

PEJ093 - 0185

Kërkesa për informata shtesë

323

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Kosovska Banka

PEJ093 - 0138

Vendim

324

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Momcilo Dobric

PEJ093 - 0204

Vendim

325

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Ljubo Zivovic

PEJ093 - 0063

Vendim

326

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Rajko Zivkovic

PEJ093 - 0056

Vendim

327

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Rajko Zivkovic

PEJ093 - 0057

Vendim

328

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Gorica M Dzolic

PEJ093 - 0089

Kërkesa për informata shtesë

329

Miniera e Boksitet e Kosovës Volljak

Gorica M Dzolic

PEJ093 - 0090

Kërkesa për informata shtesë

 
  1. Mos marrja e shkresave (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) nga AL-të në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së brenda orës dhe datës së paraqitur më lart do t’i nënshtrohet efektit ligjor të përcaktuar në Nenin 37.7 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shkresa (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) do të konsiderohet si e dorëzuar nga Autoriteti përkatës i Likuidimit, nëse parashtruesi i kërkesës nuk e merr atë brenda afatit të përcaktuar.  

Për më shumë informata, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në shtigjet e mëposhtme:

 

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,58

Shtegu në gjuhën serbe:  https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,58

Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,58