Njoftim për publikimin e Listave Fillestare të NSH KB 1 Maji, KB Strezovci, Visoko Komerc dhe Invest Banka

Prishtinë    27/02/2023

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore: KB 1 Maji në Stanishor, KB Strezovci në Gjilan, Visoko Komerc në Prishtinë dhe Invest Banka në Prishtinë se Publikimi i listave fillestare do të bëhet me datë 27, 28 shkurt dhe 1, 2, 3 mars 2023.

Listën mund ta gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76