Tërhiqen nga Shitja e Aseteve - 63, Njësia nr.25, Njësia nr.26 dhe Njësia nr.31

Prishtinë    17/10/2023

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton opinionin publik se ka tërhequr nga tenderi i shitjes SHAL 63 njësitë në vijim:

 

Asetet e larguara nga shitja:

- Aseti nr. 25 - Bankkos Lokali në Deçan - PRN 125 NSh Bankkos 

-  Aseti nr. 26 - Ramiz Sadiku Toka në Obiliq, ngastra kadastrale 1279/5 gjendet në ZK Obiliq, afër poligonit për gjuajtje Katana - NSh Ramiz Sadiku 

 - Aseti nr. 31 - Mulliri Lokali në Obiliq - PRN113 NSh IMB MulliriNjësia nr.17: Barnatorja në Lipjan.

Dita për dorëzimin e ofertave për asetet e ShAL 63 është me 18 tetor 2023, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 12:30, në Hotel Grand, Salla e Konferencave, Prishtinë.

Lista e plotë e aseteve dhe ndërmarrjeve të parapara për Shitjen e Aseteve përmes Likuidimit ShAL 63  është e publikuar në ueb faqen e AKP-së: www.pak-ks.org