Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve, KB Morava, Stacioni i Veterines, Borovo, Bagat, dhe Mofast

Prishtinë    11/03/2024

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim:  NSh “Mofast”, Pejë , NSh “Stacioni i Veterinës”, Gjilan , NSh “Bagat”, NSh KB “Morava”, Partesh , dhe NSh “Borovo”, se publikimi i  Listave përfundimtare për përfitimin e 20%, do të bëhet me datë: 11,12,13,14,15 mars 2024.


Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit:

www.pak-ks.org