Lista e Punëtorëve

Parashtrimi i Kërkesave në Proces të Likuidimit dhe Kualifikueshmëria e punëtorëve për të drejtën në 20 %.