Sekretariati Ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve

  • Nora  Azemi

    Nora Azemi

    Zëvendësuese e Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit të Drejtorëve