Shitja e Aseteve në Likuidim - 41

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 41 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 03 tetor 2018

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?
 

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja 41 e Aseteve në Likuidim:
Njësia nr.06: Agromorava Toka në Viti (Lot A)
Njësia nr.20-Parcela 311 në Ujmir
Njësia nr.21-Parcela 511 në Ujmir
Njësia nr.25-Investbanka Shitorja Prishtinë
Njësia nr.26-Bujqësia Tokë Bujqësore Fushë Kosovë I
Njësia nr.32-Jugoplastika Shitorja Ferizaj
Njësia nr.34: NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Trepetincë 4


Njësia nr.04-Pasuria Bujqësore Toka në Sojeve (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20769m² (2ha 07ari 69m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.05-Plantacioni Toka në Lloshkobare (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15914m² (1ha 59ari 14m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lloshkobare në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh Plantacioni  Ferizaj Fi-6544/92

Njësia nr.07-Agromorava Toka në Viti (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2561m² (25ari 61m²), në ZK dhe Komunën e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina Fi-229/89

Njësia nr.09-NSH Produkt Parcela 871-1 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 6960m² (69ari 60m²), në ZK Klinë e Epëme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651  

Njësia nr.10-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 29553m² (2ha 95ari 53m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651  

Njësia nr.11-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 98113m² (9ha 81ari 13m²), në ZK Prekaz i Epërm, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651  

Njësia nr.12- NSH Trepca Hoteleria Lokali i përkohshëm në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin e përkohshëm me sipërfaqe prej 19.7m²  sipas Vendimit të Komunës së Mitrovicës nr. 351/495, ndërsa sipas matjeve në terren        sipërfaqja është 17m².  Lokali gjendet në rrugën Kralj Petar I p.n., në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në qiradhënje. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.SH. “Trepça Hoteleria”- Fi-603/89; SH.A. “Fenix” Mitrovicë e Titos Fi-1225/91)
N.SH. “King Kompany” Mitrovicë e Kosovës Fi-1638/96; Regjistrimi i UNMIK-ut 80099657

Njësia nr.13-NSH Lux Lokali Biserka në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 64m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren, sipërfaqja është 61.83m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në rrugën Kralj Petar I, në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në qiradhënje.
(Depozita e ofertës: € 9,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi-200/89; Fi-6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.14-NSH Lux Vetëshërbimi 8 Marsi në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 245.33m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 200m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në rrugën Kralj Petar I, në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në qiradhënje. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi-200/89; Fi-6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.15-Toka në Dashinoc 3 - përfshinë parcelat nr. 607, 608, 609 dhe 610 me sipërfaqe totale 4ha 15ari 78m² (41578m²) që ndodhen në ZK Dashinoc, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.16-Parcela nr.293 në Dashinoc - përfshinë tokën me sipërfaqe prej 3ha 27ari 43m² (32743m²) në ZK Dashinoc, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Deçani”, Deçan Fi-172/81, Fi-225/84

Njësia nr.17-Toka bujqësore në Damjan 1 - përfshinë parcelat nr. 989-0, 990-0, 991-0 me sipërfaqe të përgjithshme 5ha 56ari 95m² (55695m²) në ZK Damjan, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje ne rrugë publike.
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.18-Toka bujqësore në Damjan 2 - përfshinë parcelat 1213-0, 1214-0, 1215-0, 1217-0 dhe 1525-0 me sipërfaqe të përgjithshme 9ha 14ari 23m² (91423m²) në ZK Damjan, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje direkte në rrugë publike. Pjesë e parcelës 1213-0 është e punuar, nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.19-Toka bujqësore në Damjan 3- përfshin parcelat nr. 330-0 dhe 331-0 me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 53 ari 35m² (35335m²) në ZK Damjan, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës, ajo është e rrethuar me tel. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.22-Parcela nr.821 në Zatriq - përfshin parcelën nr. 821 me sipërfaqe 452m² në ZK Zatriq, Komuna Rahovec.
Shënim: në perëndim të parcelës ekziston një burim i ujit natyral i cili si resurs nëntokësor nuk i bartet blerësit të ardhshëm. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI “Deva” p.p., Gjakovë Fi-497/89

Njësia nr.23-Ish-dyqani i Mobileve në Deçan - përfshin lokalin afarist etazh, ndërtim i fortë, me sipërfaqe 200m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (220m² sipas matjeve në terren) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Rr. Skenderbeu, Komuna Deçan. Toka ku ndodhet objekti NUK është pjesë e shitjes. Një pjesë e shtuar e kuzhinës në kontainer ngjitur prapa objektit nuk është pronë e NSH-së, andaj nuk është pjesë e shitjes.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPI “Gjeravica”, Deçan Fi-604/89

Njësia nr.24-Gërmia Shitorja nr.138 Mitrovicë e Veriut- përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 53m² i cili gjendet në përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe në rrugën “Vlade Cvetkovica” në Mitrovicë Veriore.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Gërmia“ Fi-676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214

Njësia nr.27-KB Kosova Tokë Bujqësore Grackë e Vjetër I- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32096m² (3ha 20ari 96m²) zona kadastrale Grackë e Vjetër, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92, Fi-3890/94

Njësia nr.28-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1021m² (10ari 21m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92, Fi-3890/94

Njësia nr.29-KB Kosova Tokë Bujqësore Rufc i Ri I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 99161m² (9ha 91ari 61m²) në ZK Rufc i Ri, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92, Fi-3890/94

Njësia nr.30-KB Kosova Tokë Bujqësore Rufc i Ri II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 60233m²(6ha 02ari 33m²) në ZK Rufc i Ri, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92, Fi-3890/94  
 
Njësia nr.31-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë II  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10838m² (1ha 8ari 38m²), zona kadastrale Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr.33-Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3292m² (32ari 92m²) zona  kadastrale Prishtinë, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr.35-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 5 -  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren dhe përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12181m² (1ha 21ari 81m²).
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo” Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.36-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 7 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren dhe përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 27743m² (2ha 77ari 43m²). (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo” Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.37-Prona në Krushë të Madhe 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 35627m² (3ha 56ari 27m²) me kulturë  arë e kl. 1 dhe 2, në ZK Krushë e Madhe, Komuna Rahovec.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.38-Prona në Krushë të Madhe 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 9114m² (91ari 14m²), me kulturë  arë e kl. 2 në ZK Krushë e Madhe, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.39-Prona në Krushë të Madhe 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 7701m² (77ari 01m²) me kulturë  arë e kl. 2,5 në ZK Krusha e Madhe, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.40-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Sevce 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 71917m² (7ha 19ari 17m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.41-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Sevce 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19533m² (1ha 95ari 33m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.42-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore Sevce 4 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 68067m² (6ha 80ari 67m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.43-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Sevce 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me  sipërfaqe të përgjithshme prej 89360m² (8ha 93ari 60m²) me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.44-NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Mamushë 1 - Ofron për shitje tokën që e përbëjnë sipërfaqen e përgjithshme prej 1ha 33ari 35m² (13335 m²) me kulturë kullosë e kl.3, arë e kl.2,3,4 që ndodhet në ZK Mamushë, Komuna e Mamushës. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.o. u Dusanovu - Prizren - 09.04.1990 Fi-696/90;  
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<