Shitja e Aseteve në Likuidimi - 55 - e pezulluar mars 2020

AKP pezullon Procedurat e Shitjes së Aseteve në Likudim SHAL 55, e planifikuar të mbahej me 25.03.2020

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 55 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

Njësia nr.01-Ramadan Agushi Toka në Pustenik (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 10977m² (1ha 09ari 77m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pustenik, Komuna e Han i Elezit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.02-Ramadan Agushi Toka në Pustenik (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 19532m² (1ha 95ari 32m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pustenik, Komuna e Han i Elezit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi - 1386/90)

Njësia nr.03-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot H) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 19033m² (1ha 90ari 33m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.04-Tefik Çanga Toka në Busi (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5628m² (56ari 28m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Busi të Komunës së Prishtinës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.05-Tefik Çanga Toka në Busi (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 2793m² (27ari 93m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Busi të Komunës së Prishtinës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Kombinati i Drurit Tefik Çanga Ferizaj Fi-631/89, SHA Kombinati Industrial i Drurit Ferizaj Fi-6725/92

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot E) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 77219m² (7ha 72ari 19m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.07-PMN Sharr Toka në Bob (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 1839m² (18ari 39m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bob,  në Komunën Kaçanik. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Sh.A "SHARR - Holding"  DD "ŠAR- Holding (Fi-605/89)

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovice (Lot I) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 766m² (7ari 66m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr.09-Ramadan Agushi Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 8801m² (88ari 01m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi -1386/90)

Njësia nr.10-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 21404m² (2ha 14ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.11-KB Zhegra Toka në LLadovë - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5575m² (55ari 75m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.12-KB Zhegra Toka në Zhegër - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12276m² (1ha 22ari 76m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:KB Zhegra Gjilan (Fi-529/98)

Njësia nr.13-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh  Pasuria Bujqësore Ferizaj (Fi 650/89)

Njësia nr.14-Agromorava Toka në Viti (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 948m² (9ari 48m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.15-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1880m² (18ari 80m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.16-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovice (Lot J) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1054m² (10ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh „Pasuria Bujqësore“ (Ferizaj Fi-650/89)

Njësia nr.17-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4489m² (44ari 89m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.18-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh  (Fi-1609/90) 

Njësia nr.19-Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.20-Agromorava Toka në Tërstenik (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.21-Morava e Binçës Vetura Mercedes - ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2,497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava Gjilan (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gjilan (Fi -6270/92)

Njësia nr.22-Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m², ndërsa sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” (Fi. 888/89) & SHA Kualiteti

Njësia nr.23-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Gjilan Fi-670/89 OP Mladost Gjilan Fi-106 /78 JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan Fi- 1865/96

Njësia nr.24-Tefik Çanga Toka në Busi (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 52523m² (5ha 25ari 23m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Busi të Komunës së Prishtinës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Kombinati i Drurit Tefik Çanga Ferizaj Fi-631/89, SHA Kombinati Industrial i Drurit Ferizaj Fi-6725/92

Njësia nr.25-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 50556m² (5ha 05ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr.26-Plantacioni Toka në Godanc të Poshtme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 468473m² (46ha 84ari 73m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Godanc e Poshtme në Komunën e Shtimes, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Plantacioni Ferizaj (Fi-6544/92)

Njësia nr.27-IMB Lokali 28 në Mitrovicë Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 25.50m² sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listes se aseteve ka sipërfaqe prej 65m². Lokali gjendet në rrugën “Filip Vishnjiq” në Mitrovicën Veriore. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; Fi 1530/94; UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.28-Univerzal Lokali në Leshak - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 146m²  me tokën nën te sipas certifikatës së pronës nga AKK-ja parcela 3173-0 tokë ndërtimore me shfrytëzim shtëpi-ndërtesë, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe neto 108.63m². Pjesa tjetër e parcelës përveq nën lokalnuk është pjesë e shitjes. Lokali gjendet në qendër në Leshak, Komuna Leposaviq.  Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.29-Univerzal Vetëshërbimi në Soqanicë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 465m²  sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në përdhesen e një ndërtese banimi në Soqanicë, komuna Leposaviq.  Prona është e lëshuar me qira. Toka ku ndodhet ky lokal nuk është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: €  10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Univerzal – Leposaviq Fi  628/89; NSH Univerzal UNMIK regj. Nr.  80497288

Njësia nr.30-Toka Bujqësore në Frashër 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 140451m² (14ha 4ari 51m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr.regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.31-Elan Toka në Gllavotin - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 100492m² (10ha 4ari 92m²), ZK Gllavotin, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.32-Lux Lokali Napred -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 51m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 49.73m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.33-NSH Elan Toka në ZK Bruznik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²),  në ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.34-Elan parcelat 009-0, 010-0 dhe 011-0 në Bruznik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 30073m² (3ha 00ari 73m²),  në ZK Bruznik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.35-Drenica Parcelat 171-0 dhe 172-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25703m² (2ha 57ari 3m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.36-Elan Parcela 00083-0 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.37-Drenica Parcela 259-3 në Likoshan - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 489601m² (48ha 96ari 1m²), në ZK Likoshan, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.38-Parcelat nr.22-1, 22-5 ZK Babaj i Bokës - Tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 97ari 72m² (39772m²) në jug të ZK Babaj i Bokës, komuna Gjakovë.  Prona ka qasje në rrugë publike. Në pronë ekzistojnë shtylla elektrike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku PP -Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89; , KBI “Ereniku” Gjakovë Fi.198/90

Njësia nr.39-Toka në Papiq - Tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 99ari 57m² (49957m²) ZK Papiq, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB Kooperimi me p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.40-Depo tek Tregu i Gjelbër 2 - Depo etazh me sipërfaqe 130m² sipas matjeve (210m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes) që ndodhet  në Rr. Bekim Berisha – Abeja, afër tregut të gjelbër, komuna Pejë.  Toka NUK është objekt i shitjes. Qasja në rrugë publike bëhet përmes parcelës 5755-14 në pronësi “PSH Ujrat”. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.41-Depo tek Tregu i Gjelbër 3 - Depo etazh me sipërfaqe 99m² sipas matjeve (120m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes) që ndodhet në Rr. Bekim Berisha – Abeja, afër tregut të gjelbër, komuna Pejë.  Toka NUK është objekt i shitjes. Qsja në rrugë publike bëhet përmes parcelës nr. 5755-14 në pronësi “PSH Ujrat”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH TSP “Agrometohija” (Fi.407/89);  NT “Agrodukagjini” UNMIK reg. nr. 80007329

Njësia nr.42-Parcela nr.1671 ZK Strellc i Epërm - tokë me sipërfaqe  15ari 25m² (1525m²) në ZK Strellc i Epërm, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugën publike magjistrale Pejë-Deçan.  (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr.43-Plantacioni i Vishnjeve në Gremnik - Tokë me sipërfaqe 75ha 33ari 26m² (753326m²) në ZK Gremnik, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Në veri-perëndim të pronës kalojnë shtylla linje energjetike të tensionit të lartë. (Depozita  e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.44-Parcela nr. 303-189 ZK Kpuz - tokë me sipërfaqe 2ha 55ari 42m² (25542m²) në ZK Kpuz, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja e Përbërë KBI Dushan Mugosha Duq, Pejë p.s.p. Fi.525/89, Fi.753/89; KBI Bujqësia SHA, Pejë Fi.1922/92

Njësia nr.45-Parcelat nr.39-3, 40-0 ZK Jashanicë- me sipërfaqe 71ari 47m² (7147m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Vetëm parcela nr.40  ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njësia nr.46-Parcela nr.97-2 ZK Gjurgjevik - me sipërfaqe 7ari 20m² (720m²) në ZK Gjurgjevik, Komuna Klinë. Parcela ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 500)

Njësia nr.47-Parcela nr.148-3 ZK Klinafc - me sipërfaqe 32ari 38m² (3238m²) në ZK Klinafc, komuna Klinë. Prona është afër por nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90

Njësia nr.48-Toka bujqësore Gurrakoc 1 - me sipërfaqe 8ha 48ari 37m² (84837m²) në ZK Gurrakoc, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.49-NSH Dubrava–Toka në Tuqep – me sipërfaqe 3ha 21ari 1m² (32101m²) në ZK Tuçep, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.50-NPB Malishgan-Parcelat 563 dhe 543 në Jashanicë – me sipërfaqe 1ha 61ari 61m² (16161m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.51-NPB Malishgan-Parcelat 527, 546 dhe 555 në Jashanicë - me sipërfaqe 2ha 19ari 10m² (21910m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.52-NPB Malishgan-Parcelat 497,501-11 dhe 456-2 në Dush - me sipërfaqe 3ha 64ari 03m² (36403m²) në  ZK Dush, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.53-Toka në Gërgoc - me sipërfaqe 84ari 99m² (8499m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.54-Parcela nr.239 në Gërgoc - me sipërfaqe 61ari 24m² (6124m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.55-Toka bujqësore në Damjan 4  - me sipërfaqe 3ha 69ari 18m² (36918m²) në ZK Damjan, Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.56-NSH Deva ngastra kadastrale nr.705 ZK Devë - me sipërfaqe 12ari 10m² (1210m²) në ZK Devë, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI "Deva" p.p., Gjakovë (Fi. 497/89)

Njësia nr.57-Parcela nr.378 ZK Gërgoc - me sipërfaqe 56ari 71m² (5671m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.58-Parcela nr.591 ZK Gërgoc - me sipërfaqe 55ari 63m² (5563m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.59-NPB Malishgani-Parcela nr.158-48 në Zllakuqan - me sipërfaqe 17ari 29m² (1729m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.60-NPB Malishgani-Parcela nr. 83-1 në Drashaniq - me sipërfaqe 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofrtës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)  

Njësia nr.61-Parcelat nr.68 dhe 113-2 ZK Grabanicë - Tokë me sipërfaqe 1ha 11ari 77m² (11177m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja e Përbërë KBI Dushan Mugosha Duq, Pejë p.s.p. Fi.525/89, Fi.753/89;  KBI Bujqësia SHA, Pejë Fi. 1922/92

Njësia nr.62-Ereniku PP-Toka në Hereç 1 - me sipërfaqe 5ha 37ari 06m² (53706m²) në jug të ZK Hereç, komuna Gjakovë. Vetëm parcela 692-0 ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.63-Parcelat nr.98-4, 98-5, 99-8 ZK Jashanicë - me sipërfaqe 1ha 18ari 13m² (11813m²) në ZK Jashanicë, pranë shkollës fillore, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90

Njësia nr.64-NT Koreniku-Supermarketi nr.1 Istog - lokal etazh me sipërfaqe 207m² sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Rr. Skënderbeu, komuna Istog. Prona nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 25,000)Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr.65-KB Dubrava-Toka bujqësore në Gurrakoc - me sipërfaqe 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.66-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3564m² (35ari 64m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë 
(më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.67-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXIV  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3520m² (35ari 20m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.68-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3423m² (34ari 23m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.69-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXVI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4158m² (41ari 58m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.70-KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6596m² (65ari 96m²) ZK Konjuh, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.71-Ndërtesa Administrative e Lidhjes së Koperativave të Kosovës - Kjo shitje ofron tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 235m² (2ari 35m²) ZK Prishtinë dhe objekti B+P+1 me sipërfaqe prej 370 m² e cila gjendet në  rr.“Rrustem Statovci” nr.56, afër parkut të qytetit në Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lidhja e Kooperativave të Kosovës Zadruzni Savez SAP Kosovo - Fi-48/77

Njësia nr.72-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  10394m² (1ha 03ari 94m²), në ZK Bërnicë e Poshtme, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.73-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  67713m² (6ha 77ari 13m²), në ZK Bërnicë e Poshtme, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.74-KB Përparimi Tokë Bujqësore Llapashticë e Epërme I – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 15985m² (1ha 59ari 85m²),         ZK  Llapashticë e Epërme, komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75-KB Përparimi Tokë Bujqësore Lllapashticë e Epërme II – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 7041m² (70ari 41m²), ZK  Llapashticë e Epërme, komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

Njësia nr.76-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 31802m² (3ha 18ari 2m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 25,000)

Njësia nr.77- Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XIV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14811m² (1ha 48ari 11m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.78-KB Shtime Tokë Bujqësore Muzeqinë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10776m² (1ha 7ari 76m²) ZK Muzeqinë, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.80-KB Shtime Tokë Bujqësore Vojnovc II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9434m² (94ari 34m²) ZK Vojnovc, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KB "Shtime"; KB Lipjan; OTHBPB KB Shtime, KBI Milan Zeqar Ferizaj; Fi-663/89.

Njësia nr.81-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhodoll XV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 4458m² (44ari 58m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.82-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IX - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 74302m² (7ha 43ari 02m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.83-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë X - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 12136m² (1ha 21ari 36m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.84-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.85-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5925m² (59ari 25m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.86-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagje IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11862m² (1ha 18ari 62m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.87-Ratar Tokë Bujqësore Livagjë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5490m² (54ari 90m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.88-KB Flora Tokë Bujqësore Repë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8720m² (87ari 20m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.89-KB Flora Tokë Bujqësore Repë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 7084m² (70ari 84m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 700)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.90-KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogël I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²) në  ZK Ribar i Vogël, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.91-KB Kosova Tokë Bujqësore Breg i Zi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1ha 85ari 57m²) në ZK Bregu i Zi, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Njësia nr.92-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 19502m² (1ha 95ari 2m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.93-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17800m² (1ha 78ari) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.94-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 37191m² (3ha 71ari 91m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.95-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8740m² (87ari 40m²) ZK Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.96-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.97-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.98-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë II -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22741m² (2ha 27ari 41m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Kosova Export"  OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.99-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Lubizhdë 15 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 42900m² (4ha 29ari 00m²), me kulturë Livadh dhe Arë kl.4 në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.100-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Lubizhdë 16 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 23210m² (2ha 32ari 10m²), me kulturë Arë kl.4 në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 7,000)

 Njësia nr.101-NSH Lavërtaria Blegtori - Tokë bujqësore në Vlashnje 1- ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 34242m² (3ha 42ari 42m²) me kulturë  Arë kl.3 në ZK Vlashnje, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.102-NSH Lavërtaria-Blegtori - Tokë bujqësore në Vlashnje 2 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 29518m² (2ha 95ari 18m²), me kulturë livadh dhe arë kl.2,3 në ZK Vlashnje, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.103-NSH NBI Rahoveci - Prona në Zoqishtë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 34371m² (3ha 43ari 71m²), arë kl.6 në ZK Pastasellë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.104-NSH NB Mirusha - Prona në Lubizhdë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 11ari 79m² (31179m²), kullosë kl.4,5 në ZK Lubizhdë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.105-NSH NB Mirusha - Prona në Lubizhdë 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 34ari 77m² (13477m²),  kullosë kl.4,5 në ZK Lubizhdë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.106-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vërbeshticë 10 - Ofron për shitje tokën në ZK Vrbesticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 106906m² (10ha 69ari 06m²) me kulturë kullosë kl.7. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.107-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vërbeshticë 12 - Ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 3426m² (34ari 26m²) me kulturë jopjellore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.108-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vërbeshticë 13 - Ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 95548m² (9ha 55ari 48m²) me kulturë mal, kullose Kl.7,6. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.109-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Biti e Epërme 2 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 333384m² (33ha 33ari 84m²) me kulturë kullose,mal Kl.5. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Njësia nr.110-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 12 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 55280m² (5ha 52ari 80m²) me kulturë arë kl.4,5 në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.111-NSH NBI Rahoveci - Prona në Pastasellë - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 50ari 34m² (5034m²), me kulturën arë kl.6 në ZK Pastasellë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.112-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sushicë - ofron për shitje tokën në ZK Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 172751m² (17ha 27ari 51m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.113-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sushicë 1 - ofron për shitje tokën në ZK  Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 235969m² (23ha 59ari 69m²). (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.114-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sushicë 2- Ofron për shitje tokën në Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 109905m² (10ha 99ari 05m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Njësia nr.115-NSH NB Mirusha - Prona në Vërmicë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 98ari 96m² (29896m²), me kulturë kullosë kl.4,5 në ZK Vërmicë, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.116-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vrbeshticë 11 - ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 284859m² (28ha 48ari 59m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.117-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 10 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 72614m² (7ha 26ari 14m²) me kulturë arë kl.4,5 në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 25,000)

Njësia nr.118-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Atmaxhë 2 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 75ari 62m² (27562m²), me kulturë arë e kl.4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.119-NBI Rahoveci - Prona në Radost 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 22296m² (2ha 22ari 96m²), me kulturë arë kl.4 në ZK Radost, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.120-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Brod 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Brod, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 37484² (3ha 74ari 84m²).  (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.121-NSH NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 5 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m² (17022m²), me kulturë arë e kl.3 në ZK Hoqë e Madhe,  Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.122-NBI Rahoveci - Prona në Ratkoc 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 75ari 07m² (37507m²), me kulturë vreshtë dhe kullosë e kl.1,4 në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.123-NBI Rahoveci - Prona në Ratkoc 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), me kulturë kullosë e kl. 1,2,3,4 në ZK Ratkoc,Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.124-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë Bujqësore në Biti të Epërme 7 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme, 29593m² (2ha 95ari 93m²)  me kulturë kullosë kl.5.  (Depozita e ofertës:  € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.125-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Lutogllavë - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), me kulturë arë, kullosë dhe livadh e kl.4,5,7 që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.126-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Caparc 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 7133m² (71ari 33m²) me kulturë livadh i kl.4, në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.127-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 01ari 98m² (10198m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.128-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 54ari 81m² (15481m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.129-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vrbeshtica 7 - ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 33073m² (3ha 30ari 73m²). (Depozita e ofertës:€ 8,000)

Njësia nr.130-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vrbeshticë 9 - ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 53040m² (5ha 30ari 40m²). (Depozita e ofertës:€ 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.131-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.132-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.133-Shitorja në fshatin Kërstec – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstec, ZK Kërstec, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje.
Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.134-NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 4 -  Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.135-NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 2 - ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.136-NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Medvec - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 218635 m² (21ha 86ari 35m²), me kulturë arë, kullosë kl.5 që gjendet në ZK Medvec, Komuna e Prizrenit. Në kuadër të kësaj prone gjendet një ndërtesë/depo me sipërfaqe prej 113m² e cila depo nuk ështe e regjistruar në dokumente kadastrale. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: p.o. u Dusanovu Prizren 09.04.1990 Fi.696/90; KOSOVOVINO Mala Kruša P.O. Prizren Fi.563/92; PKB KOSOVOVINO D.O.O. Fi.1921/92   

Njësia nr.137-NSH Zadruga Shtërpcë -Tokë bujqësore në Biti të Epërme 8 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme, 93392m² (9ha 33ari 92m²), me kulturë kullosë kl.5. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.  
<