Shitja e Aseteve në Likuidim - 42

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave - "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 42 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?


Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5957m² (59ari 57m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.02- KB Zhegra Toka në LLadovë - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5575m² (55ari 75m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.03-KB Zhegra Toka në Zhegër - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12276m² (01ha 22ari 76m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Viti (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 948m² (9ari 48m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.06-IMK Fabrika e Tubave Lokali në Ferizaj - ofron për shitje lokalin përdhes i cili sipas Certifikates Kadastrale të Njësisë dhe sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 92m². Lokali përdhes gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+5), në Rr. Dëshmorët e Kombit, Komuna e Ferizajt. Lokali është i përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “IMK Fabrika e Tubave” Fi-784/89

Njësia nr.07-Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është i përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit
komercial. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “Kualiteti” Fi-888/89 & SHA Kualiteti

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11677m² (1ha 16ari 77m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot M) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1763m² (17ari 63m²), tek vendi i quajtur Zabel i Sait Agës, në ZK Gjilan, e përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KBI “MLADOST” Fi-670/89, Fi-106 /78, Fi-1865/96

Njësia nr.10-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje për tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.11- Produkti Parcelat 00851-0 dhe 00852-0 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 38045m² (3ha 80ari 45m²), në ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;
UNMIK regj. nr.80483651

Njësia nr.12- Produkt Parcelat 755-0 dhe 797-0 në Kopiliq i Poshtëm - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 15724m² (1ha 57ari 24m²), në ZK Kopiliq i Poshtëm, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;
UNMIK regj. nr.80483651

Njësia nr.13- NSH Produkti Toka në Dashevc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 56277m² (5ha 62ari 77m²), në ZK Dashevc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;
UNMIK regj. nr.80483651

Njësia nr.14- Elan Parcela 114-1 ZK Stanovc i Epërm-Prronaj- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 6696m² (66ari 96m²), në ZK Përronaj/Stanovc i Epërm, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.15- Lokali afarist nr. 2 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 72m² sipas listës së aseteve të NSH-së, ndërsa 70.70m² sipas matjeve në terren, i cili është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në sheshin “Fehmi Lladrovci” në qendër të Gllogocit. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: €  100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve”; NShBQ “Drenica” (Fi-714/89);
Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96
UNMIK Reg.nr. 80151721
                                                                                                          
Njësia nr.16- Lux Lokali "Nashe Dete" - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 81m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 79m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: €  12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “Lux” Fi-200/89; Fi-6273/92

Njësia nr. 17-Toka në Gërgoc - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 84ari 99m² (8499m²) në ZK Gërgoc, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec Fi-391/90

Njësia nr.18-Parcela nr. 239 në Gërgoc - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 61ari 24m² (6124m²) në ZK Gërgoc, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec Fi-391/90

Njësia nr.19- Parcela nr. 726-3 në Gllarevë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 16ari 24m² (1624m²) në ZK Gllarevë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale, si dhe është në afërsi të magjistrales Pejë- Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare Prodhuese “Produkt” p.p., Pejë Fi-659/89

Njësia nr.20-Toka Bujqesore Damjan 4 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 69ari 18m² (36918m²), e evidentuar në parcelat nr.746-0, 747-0 dhe 1148-0, që ndodhet në  ZK Damjan, Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.21- Parcelat 300-1 dhe 300-2 në Lubovë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 96ari 33m² (19633m²), e evidentuar në  parcelën nr. 300-1 dhe 300-2, që ndodhet në   ZK Lubovë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi-268/89

Njësia nr.22-Parcela nr.239 në Kosuriq - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me siperfaqe prej 2ha 41ari 42m²  (24142m²), ZK Kosuriq. Komuna Pejë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Baran” Fi-169/81

Njësia nr.23-Toka në Kosuriq - Kjo shitje ofron tokën e cila përfshinë ngastrat kadastrale: parcelat nr. 2-8, 3-6, 3-7, 3-9, 3-14, 7-1, 7-3 në ZK Kosuriq, me sipërfaqe prej 3ha 05ari 49m² (30549m²), Komuna Pejë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha - Duq”, Pejë me p.s.p. Fi-525/89; Fi-753/89; KBI “Bujqësia” SHA, Pejë Fi-1922/92; N.P.B. “Bujqësia” - Pejë 80115326 (2001)

Njësia nr.24- Parcela nr.1-26 në Ramun - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 84ari 96m² (8496m²) me kulturë kullosë e klasës 2 që ndodhet në ZK Ramun, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë       
publike. Toka është pjesërisht e punuar. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit në shitje. (Depozita e ofertës: € 7,000)  
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH TSP “Agrometohija” Fi-407/89; NT “Agrodukagjini” UNMIK reg. nr. 80007329

Njësia nr.25- NSH Kooperimi- Tokë bujqësore Vitomorica 1 - përfshinë tokën me sipërfaqe prej 2ha 61ari 21m² (26121m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike.  Ekziston marrëveshje qiraje për shfrytezim. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Dushan Mugosha - Duç” në Pejë Fi-573/89

Njësia nr.26- KB Dubrava-Tokë bujqësore në Gurrakoc - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi-268/89

Njësia nr.27-NSH Deva ngastra kadastrale nr. 705 ZK Devë - përfshin parcelën me sipërfaqe 12ari 10m² (1210m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Në të kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri nga Ndërmarrja. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NMKGI “Deva” p.p., Gjakovë Fi-497/89

Njësia nr.28 - Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5925m² (59ari 25m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr. 29 - Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr.30 - Ratar Tokë Bujqësore Livagjë- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5490m² (54ari 90m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 4,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr. 31 - Ratar Tokë Bujqësore Uglar I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5386m² (53ari 86m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr. 32 - Ratar Tokë Bujqësore Uglar II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 83558m² (8ha 35ari 58m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 35,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia Nr. 33- Ratar Tokë Bujqësore Uglar III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16756m² (1ha 67ari 56m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 9,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr. 34 - KB Flora Tokë Bujqësore Dobërdol - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 38738m² (3ha 87ari 38m²) ZK Dobërdol, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr. 35 - KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11862m² (1h 18ari 62m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92, Fi-3890/94
   
Njësia nr. 36 - Visoko Commerce Shitorja nr. 2 - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 243.60m² në kuadër të së cilës përfshihet bodrumi, kati përdhes dhe meskati. Shitorja gjendet në kuadër të një ndërtese shumëkatëshe të banimit në Prishtinë, në Rr. Robert Doll nr.12 afër Sach Cafe,  Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri.  
(Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Visoko Commerce Fi-7460/92

Njësia nr. 37 - Marketing Export Lokali në Lipjan- Kjo shitje ofron hapësirën afariste/lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej afërsisht 91m². Lokali ndodhet në kuadër të ndërtesës kolektive të banimit në qendër të qytetit në rrugën/bulevardin “Lidhja e Prizrenit” p/n në Lipjan. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
SOUR“KOSOVODRVO” NSH“Kosovodrvo-Commerce”; NSH“Kosovodrvo-Dardanija; NSH“Kosovodrvo-Meble”; Pristina, Fi-724/89

Njësia nr.38 - Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10081m² (1ha 00ari 81m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Bujqësia / KBI Kosova Export, Fushë Kosovë Fi-811/89

Njësia nr. 39-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Trepetincë 8 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 35ari 89m² (43589m²), me kulturë arë e kl.3,4,5 në ZK Trepetnicë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo,
“Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr. 40-NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 5 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m² (17022m²), me kulturë arë e kl.3 në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr. 41-NBI Rahoveci – Prona në Ratkoc 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 45ari 78m² (84578m²), me kulturë arë e kl.1,2,3 në ZK Ratkoc,Rahovec.
(Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr. 42-NBI Rahoveci – Prona në Ratkoc 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 75ari 07m² (37507m²), me kulturë vreshtë dhe kullosë e kl.1,4 në ZK Ratkoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr. 43-NBI Rahoveci – Prona në Ratkoc 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), me kulturë kullosë e kl. 1,2,3,4 në ZK Ratkoc,Rahovec.
(Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr. 44-NSH Zadruga Shtërpce -Tokë bujqësore në Biti te Eperme 6 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 9ha 91ari 42m² (99142m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr. 45-NSH Zadruga Shtërpcë-Tokë bujqësore në Biti te Eperme 7- ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 2ha 95ari 93m² (29593m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr. 46-NSH Zadruga Shtërpce -Tokë bujqësore në Biti te Eperme 8 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 9ha 33ari 92m² (93392m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr. 47-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Lutogllavë - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), me kulturë arë, kullosë dhe livadh e kl.4,5,7 që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo,
“Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr. 48-NSH Lavërtari Blegtori -Tokë bujqësore në Lubizhdë 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 9234m² (92ari 34m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo,
“Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr. 49-NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 3- ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 43ari 01m² (14301m²), me kulturë arë e kl. 5 që ndodhet në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino”  Fi-1765/92

Njësia nr. 50-NSH D.L.B Lavërtari Blegtori –Tokë bujqësore në Korishë 2 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 33793m² (3ha 37ari 93m²),   me kulturë arë-kullosë e kl. 3 që ndodhet në ZK Korishë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr. 51-NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Vrbeshticë 2 - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithme prej 43307m² (4ha 33ari 07m²) me kulturë kullosë e kl.6 në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr. 52-NT Koritniku-Shitorja në fshatin Orqushë, Dragash - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 65m² me kulturë shtëpi/ ndërtesë (P+0) e cila ndodhet në fshatin Orqushë, komuna e Dragashit. Prona aktualisht është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr. 53-NSH Podrima-Shitorja nr. 4 në Rahovec - përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 78m² sipas matjeve interne të AKP-së (sipas deklaratës së menaxhmentit të NSh-së ky lokal ka 77m²) që ndodhet në katin përdhese të ndërtesës kolektive (banesa P+4), në rrugën “Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DTP”Podrima” p.o./p.p Rahovec Fi-370/89


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<